Evolute Institute

Datenschutz

Informujemy Cię niezwłocznie zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym zgodnie z BDSG n.F. i europejskim rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych "DS-GVO") o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę. Ta klasyfikacja danych dotyczy również naszych stron internetowych i profilu w mediach społecznościowych. Bez względu na definicję pojęć, takich jak "dane osobowe" lub "przetwarzanie", postępujemy zgodnie z art. 4 DS-GVO. 4 DS-GVO.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe współpracownika
Unser/e Verantwortliche/r (nachfolgend "Verantwortlicher") i.S.d. Art. 4 Zif. 7 DS-GVO ist:

Evolute Institute GmbH
Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Gäßnerweg 29
12103, Berlin, Niemcy
Adres e-mail: [email protected]

Dane, zwyczaje związane z zatrudnieniem i kategorie osób zatrudnionych

W związku z tym informujemy Cię o sposobie, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Rodzaje danych, które przetwarzamy
Bestandsdaten (imię i nazwisko, adres itp.), Kontaktdaten (numer telefonu, e-mail, faks itp.), Inhaltsdaten (pliki tekstowe, wideo, zdjęcia itp.), Kommunikationsdaten (adres IP itp.),

2. Zwecke der Verarbeitung nach Art. 13 Abs. 1 c) DS-GVO
Opracowywanie umów, Marketing / Vertrieb / Werbung, nawiązywanie kontaktów,

3. Kategorien der betroffenen Personen nach Art. 13 Abs. 1 e) DS-GVO
Odwiedzający/użytkownicy strony internetowej, Zainteresowani,

Zaręczone osoby będą wspólnie określane jako "Nutzer".

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

Poinformuj nas również o przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku wyrażenia przez nas zgody na przetwarzanie danych osobowych, zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 2. Jeżeli przetwarzanie w celu wykonania umowy lub w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest konieczne, to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO nie ma zastosowania. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 3. Jeżeli przetwarzanie w celu spełnienia wymogów prawnych jest konieczne, a my się z nich wywiązujemy (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten), to jest to Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 4. Weryfikacja jest konieczna, aby lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen, tak więc Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 5. Weryfikacja zgodnie z naszymi lub prawnie uzasadnionymi interesami jednego z Użytkowników nie jest konieczna i nie narusza ich interesów ani praw i wolności, tak stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte und Auftragsverarbeiter

Bez Twojej woli nie otrzymamy żadnych danych na Twój temat. Jeśli jednak tak się stanie, wówczas nastąpi weryfikacja na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa, np. w przypadku weryfikacji danych przez operatora płatności online w celu zawarcia umowy lub na podstawie ogólnego zezwolenia lub na podstawie innej gesetzlichen Verpflichtung zur Herausgabe der Daten zum Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr lub zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum.
Zezwalamy Auftragsverarbeiter (zewnętrznym dostawcom usług, np. w zakresie hostingu naszych stron internetowych i banków danych) na weryfikację Twoich danych. Jeśli w ramach porozumienia o współpracy w zakresie przetwarzania danych dostawcy usług płatniczych dane te zostaną przetworzone, nastąpi to zgodnie z art. 28 DS-GVO. 28 DS-GVO. Zależy nam na tym, aby nasi podwykonawcy w pełni kontrolowali te dane w sposób regularny i abyśmy mogli zawrzeć z nimi umowę o ochronie danych. W związku z tym dostawcy usług muszą dysponować odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych. BDSG n.F. i DS-GVO einhalten

Przekazywanie danych w krajach związkowych

Dzięki wprowadzeniu europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (DS-GVO) stworzono jednolitą podstawę ochrony danych osobowych w Europie. Ihre Daten werden daher vorwiegend durch Unternehmen verarbeitet, für die DS-GVO Anwendung findet. Sollte doch die Verarbeitung durch Dienste Dritter außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums stattfinden, so müssen diese die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO erfüllen. Das bedeutet, die Verarbeitung erfolgt aufgrund besonderer Garantien, wie etwa die von der EU-Kommission offiziell anerkannte Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder der Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen, der so genannten "Standardvertragsklauseln".
Czy w związku z nieprzestrzeganiem przez nas przepisów dotyczących tzw. "Privacy Shields", nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO die ausdrückliche Einwilligung in die Datenübermittlung in die USA von Ihnen einholen, weisen weird diesbezüglich auf das Risiko eines geheimen Zugriffs durch US-Behörden und die Nutzung der Daten zu Überwachungszwecken, ggf. ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten für EU-Bürger, hin.

Zarządzanie danymi i prędkością

Sofern nicht in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden Ihre personenbezogen Daten gelöscht oder gesperrt, sobald die zur Verarbeitung erteilte Einwilligung von Ihnen widerrufen wird oder der Zweck für die Speicherung entfällt bzw. die Daten für den Zweck nicht mehr erforderlich sind, es sei denn deren weitere Aufbewahrung ist zu Beweiszwecken erforderlich oder dem stehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Darunter fallen etwa handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten von Geschäftsbriefen nach § 257 Abs. 1 HGB (6 Jahre) sowie steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach § 147 Abs. 1 AO von Belegen (10 Jahre). W przypadku, gdy powyższa umowa Aufbewahrungsfrist zostanie rozwiązana, nastąpi Sperrung lub Löschung Ihrer Daten, jest to równoznaczne z tym, że Speicherung jest nadal niezbędny do zawarcia umowy lub jej zawarcia.

Wypełnij automatyczną wyszukiwarkę Entscheidungsfindung.

Nie ustawiamy automatycznego wyszukiwania Entscheidungs ani profilowania.

Tworzenie naszej strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (również bez rejestracji, a także bez innego przekazywania informacji), pobieramy tylko dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesłała na nasz serwer. Jeśli chcesz odwiedzić naszą stronę internetową, usuń następujące dane:
  - Adres IP;
  - Internet-Service-Provider des Nutzers;
  - Datum und Uhrzeit des Abrufs;
  - Browsertyp;
  - Język i wersja przeglądarki;
  - Inhalt des Abrufs;
  - Zeitzone;
  - Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode;
  - Datenmenge;
  - Strony internetowe, z których pochodzi zamówienie;
  - Betriebssystem.
  Nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych wraz z innymi danymi osobowymi pochodzącymi od Ciebie.
 2. Dane te mają wpływ na przyjazne dla użytkownika, funkcjonalne i bezpieczne korzystanie z naszej strony internetowej, a także na jej optymalizację i ocenę statystyczną.
 3. Rechtsgrundlage hierfür ist unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
 4. Ze względów bezpieczeństwa umieszczamy te dane w plikach dziennika serwera na określony czas. Po zakończeniu tego okresu zostaną one automatycznie usunięte, ponieważ zależy nam na tym, aby były one wykorzystywane do ochrony przed atakami na infrastrukturę serwera lub innymi naruszeniami praw.

Ciasteczka

 1. Używamy plików sog. Cookies podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to niewielkie dane tekstowe, które przeglądarka internetowa może przechwytywać i zapisywać. Gdy odwiedzasz naszą witrynę internetową, otrzymujesz informacje o plikach cookie, aby automatycznie je odbierać. Do plików cookie należą również nazwy. "Nutzer-IDs", w przypadku których dane użytkownika są tworzone za pomocą pseudonimizowanego profilu. Poinformujemy Cię o tym podczas korzystania z naszej Witryny internetowej za pomocą wskazówek dotyczących naszego zarządzania danymi o korzystaniu z plików cookie w ramach wyżej wymienionych Zwecken i o tym, jak możesz je rozszerzyć lub zabezpieczyć ("Opt-out").

  Istnieją następujące rodzaje plików cookie:

  - Niezbędne pliki cookie: Istotne pliki cookie to pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, aby umożliwić korzystanie z najlepszych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie, sklep lub ustawienia użytkownika. Język strony internetowej.

  - Pliki cookie sesji: Session-Cookies są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z angaży przez użytkownika (np. gdy użytkownik zaloguje się w celu ustawienia statusu logowania). Jeśli odwiedzisz naszą stronę ponownie, otrzymasz informacje o tych plikach cookie, które zostaną automatycznie wyświetlone. Uzyskane w ten sposób informacje pozwolą nam zoptymalizować nasze oferty, a Tobie ułatwią dostęp do naszej witryny. Jeśli zmienisz ustawienia przeglądarki lub zalogujesz się, pliki cookie sesji zostaną usunięte.

  - Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są zapisywane również po zmianie przeglądarki. Służą one do zabezpieczenia logowania, komunikacji z użytkownikiem i do celów marketingowych. Odbywa się to automatycznie po upływie określonego czasu, który może zostać określony za pomocą pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.

  - Cookies von Drittanbietern (Third-Party-Cookies insb. von Werbetreibenden): Zgodnie z Twoimi życzeniami możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki i np. usunąć pliki cookie stron trzecich lub wszystkie pliki cookie. Zwracamy Ci uwagę, że w takim przypadku nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Zapoznaj się z innymi informacjami na temat tych plików cookie w poniższych instrukcjach dotyczących przetwarzania danych w Drittanbietern.

 2. Kategorie danych: Nutzerdaten, Cookie, Nutzer-ID (inb. die besuchten Seiten, Geräteinformationen, Zugriffszeiten und IP-Adressen).
 3. Zwecke der Verarbeitung: Tak sformułowane informacje mają na celu zoptymalizowanie naszych ofert internetowych pod względem technicznym i ekonomicznym oraz umożliwienie Ci łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do naszej witryny.
 4. Rechtsgrundlagen: Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane za pomocą plików cookie zgodnie z Twoją wolą ("Opt-in"), wówczas obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO die Rechtsgrundlage. Ansonsten haben wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Funktionalität, Verbesserung und wirtschaftlichen Betrieb der Website, so dass in dem Falle Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage ist. Rechtsgrundlage ist zudem Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, w przypadku gdy pliki cookie są wykorzystywane np. przy sprzedaży.
 5. Speicherdauer/ Löschung: Dane zostaną usunięte, o ile nie jest to konieczne w celu usprawnienia działania Zweckes. W przypadku gromadzenia danych w celu ich wykorzystania na stronie internetowej upadek nastąpi, gdy dana sesja zostanie zakończona.

  Pliki cookie są przesyłane na Twój komputer i przez niego na naszą stronę. W związku z tym jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej możesz usunąć lub zmienić ustawienia plików cookie. Pliki cookie mogą być generowane tylko wtedy, gdy są zapisane. Może to również nastąpić automatycznie. Jeśli pliki cookie dla naszej witryny internetowej zostaną dezaktywowane, nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji witryny.

  Tutaj znajdziesz informacje na temat obsługi plików cookie w przeglądarkach:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

 6. Widerspruch i "Opt-Out": Używanie plików cookie na Twojej platformie internetowej może być niezależne od Twojej woli lub ogólnego naruszenia prawa, jeśli w ustawieniach przeglądarki wybierzesz opcję "nie akceptuj plików cookie". Może to jednak spowodować zmianę funkcji naszych ofert. Możesz zrezygnować z używania plików cookie od Drittanbietern w celu uzyskania zgody za pomocą opcji. "Opt-out" na tej amerykańskiej stronie internetowej (https://optout.aboutads.info) lub na tej europejskiej stronie internetowej (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Rozwój usług

 1. Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B. Unternehmen, Titel/akademischer Grad, Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern, E-Mail), Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (Kenntnis, wer Vertragspartner ist; Begründung, inhaltliche Ausgestaltung und Abwicklung des Vertrags; Überprüfung auf Plausibilität der Daten) und Serviceleistungen (z.B. Kontaktaufnahme des Kundenservice) gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. W przypadku zawierania umów, w formularzach online jako wiążące traktowane są wiadomości przychodzące.
 2. Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche (z.B. Übergabe an Rechtsanwalt zum Inkasso) oder zur Erfüllung des Vertrags (z.B. Übergabe der Daten an Zahlungsanbieter) erforderlich or es besteht hierzu besteht eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.
 3. Możemy przetwarzać uzyskane od Ciebie dane, aby informować Cię o interesujących produktach z naszego portfolio lub wysyłać e-maile z informacjami technicznymi.
 4. Dane te zostaną usunięte, jeśli nie są one konieczne do przeprowadzenia weryfikacji Zweckes. W przypadku danych o zleceniach i umowach jest to upadek, gdy dane służące do zawarcia umowy nie są już wymagane i nie można uzyskać dalszych odpowiedzi na podstawie umowy, ponieważ są one ważne (okres obowiązywania: dwa lata / okres obowiązywania: trzy lata). Jesteśmy zobowiązani, na podstawie ręcznych i prawnie wiążących postanowień, do przechowywania danych dotyczących adresu, opłat i cennika przez okres dziesięciu lat. Niemniej jednak w przypadku zmiany umowy po upływie trzech lat, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych. Wady w koncie użytkownika mogą zostać usunięte tylko do momentu ich usunięcia.

Kontakt przez formularz kontaktowy / e-mail / faks / poczta

 1. W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, faksu, poczty lub wiadomości e-mail, Twoje uwagi zostaną zweryfikowane w celu opracowania interfejsu kontaktowego.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. Podstawą prawną do przetwarzania danych, które zostały przesłane w ramach kontaktu, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych lub faksów, jest art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Zleceniobiorca ma uzasadniony interes w przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych, w celu umożliwienia przekazywania informacji przez zleceniodawcę, w celu zapewnienia ochrony przed kradzieżą oraz w celu umożliwienia realizacji jego ustawowych obowiązków wynikających ze sprawozdań z działalności. Jeśli kontakt zostanie nawiązany w związku z zawarciem umowy, będzie to stanowić podstawę prawną do zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 6 ust. 2 lit. b). 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
 3. Możemy wysyłać Ci wiadomości i kontaktować się z Tobą za pośrednictwem naszego systemu zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub innego podobnego systemu.
 4. Dane te zostaną usunięte, o ile nie jest to konieczne w celu usprawnienia działania Zweckes. W przypadku danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego i danych osobowych przesłanych za pośrednictwem wiadomości e-mail jest to upadek, gdy dana rozmowa z Tobą zostanie zakończona. Rozmowa zostanie zakończona w momencie, gdy dowiesz się, że przyrzeczony klient jest w pełni zadowolony. Informacje od użytkowników, którzy zawarli z nami umowę lub posiadają konto, są przekazywane przez okres dwóch lat od zawarcia umowy. W przypadku gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf: Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht.
 5. Użytkownik ma zawsze możliwość, zgodnie z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 ust. 1 lit. a) DS-GVO w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nawiąż z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby w przyszłości móc lepiej zrozumieć zasady ochrony danych osobowych.

Mapy Google

 1. Na naszej stronie internetowej znajdują się karty z "Google Maps" (Anbieter: Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) integriert.
 2. Datenkategorie und Beschreibung der Datenverarbeitung: Dane dotyczące użytkowników (np. adres IP, adres pocztowy, strona docelowa). Dzięki Mapom Google możemy bezpośrednio na naszej stronie internetowej wyświetlać pozycję adresu i opis trasy, a także ułatwiać korzystanie z tego narzędzia. Po uruchomieniu naszej strony internetowej, na której zintegrowane są Mapy Google, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Google w USA. W ten sposób można uzyskać adres IP i adres pocztowy w Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził daną stronę. Odbywa się to również bez konta użytkownika w Google. Jeśli zalogujesz się na swoje konto Google, Google będzie mogło pobrać dane z tego konta. Jeśli nie chcesz tego, musisz zalogować się na swoje konto Google. Google tworzy z tych danych profil użytkownika i wykorzystuje je do celów związanych z wyszukiwaniem, badaniem marek lub optymalizacją swoich witryn internetowych.
 3. Zweck der Verarbeitung: Utwórz przyjazną dla użytkownika, ekonomiczną i zoptymalizowaną stronę internetową.
 4. Rechtsgrundlagen: Jeśli wyrazisz zgodę ("Opt-in") na przetwarzanie swoich danych osobowych za pośrednictwem "Google Maps" przez dostawcę usług, wówczas obowiązuje art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage jest zudem unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
 5. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Drittanbieter in den USA.
 6. Speicherdauer: Pliki cookie do 6 miesięcy lub do czasu usunięcia przez Ciebie. W każdym razie, jeśli nie są one już przeznaczone do przetwarzania.
 7. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Masz w stosunku do Google szersze prawo dotyczące tworzenia profili użytkowników. Przekaż tę informację bezpośrednio do Google, korzystając z nienazwanej procedury zarządzania danymi. Możesz skorzystać z opcji rezygnacji z plików cookie na swoim koncie Google:
  https://adssettings.google.com/authenticated.
 8. W warunkach korzystania z Map Google poniżej https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html oraz w zakresie zarządzania danymi dla Werbung von Google unter https://policies.google.com/technologies/ads Dowiedz się więcej o korzystaniu z plików cookie Google i ich technologii, szybkości, anonimowości, danych standardowych, funkcjach i prawach użytkownika. Ogólna klasyfikacja danych Google: https://policies.google.com/privacy.

Präsenz in sozialen Medien

 1. Prowadzimy profile i fanpage w mediach społecznościowych. Przy zakładaniu i pobieraniu naszych profili w danej sieci przez użytkownika obowiązują odpowiednie zasady ochrony danych i warunki korzystania z danej sieci.
 2. Kategorie danych i opis przetwarzania danych: Nutzungsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Bestandsdaten. Ponadto dane użytkowników są przetwarzane w ramach sieci społecznościowych w celu prowadzenia badań marketingowych i biznesowych. W ten sposób można, między innymi, stworzyć profil użytkownika na podstawie jego zainteresowań. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. W związku z tym, pliki cookie są przesyłane do użytkowników korzystających z usługi, w których to plikach przesyłane są informacje o usłudze i zainteresowaniach użytkowników korzystających z usługi. Ponadto w plikach cookie mogą być przechowywane również dane pochodzące z urządzeń używanych przez użytkowników (w szczególności, jeśli użytkownicy są użytkownikami innych platform i są z nimi powiązani). W celu uzyskania bardziej szczegółowego opisu powyższych form współpracy i możliwości korzystania z szerszych opcji (Opt-Out), korzystamy z danych i informacji uzyskanych od administratorów poszczególnych sieci. Również w przypadku zawierania umów i zawierania umów przez osoby, którym udzielono pełnomocnictwa, zwracamy uwagę na to, że mogą one być skutecznie zawierane z podmiotami, którym udzielono pełnomocnictwa. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Jeśli nie potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami.
 3. Zweck der Verarbeitung: Komunikacja z zarejestrowanymi i zarejestrowanymi klientami w sieciach społecznościowych; informacje i zamówienia na nasze produkty, oferty i usługi; sprzedaż i dystrybucja zdjęć; ocena i analiza klientów i ich produktów w mediach społecznościowych.
 4. Rechtsgrundlagen: Rechtsgrundlage for die Verarbeitung der personenbezogenen Daten is unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. W przypadku, gdy my lub współpracownik sieci społecznej wyrazi wolę przetwarzania jego danych osobowych, będzie to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 DS-GVO.
 5. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Soziales Netzwerk.
 6. Informacje na temat ochrony danych, możliwości korzystania i możliwości wycofania zgody (Opt-Out) w poszczególnych sieciach / dostawcach usług znajdziesz tutaj:

  - LinkedIn - Diensteanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) - Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Cookie-Richtlinie i Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Rechte der betroffenen Person

 1. Widerspruch lub Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się zgodnie z Twoją wolą na podstawie art. 6 ust. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO, masz prawo, aby ta zgoda była szersza. Nie narusza to jednak praw przysługujących w związku z wykonaniem umowy, aż do momentu jej wykonania.

  Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 ust. 1 lit. f) DS-GVO, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Upadek ma miejsce wtedy, gdy naprawa nie jest konieczna do wykonania umowy z nami, co zostało przez nas opisane w późniejszym opisie funkcji. Przy korzystaniu z jednego z takich żądań, musimy mieć na uwadze, że dane osobowe nie mogą być przetwarzane w sposób przez nas określony. W przypadku wystąpienia przez Ciebie jakichkolwiek naruszeń, prosimy o przesłanie Sachlage, a przetwarzanie danych zostanie rozpoczęte lub zakończone, lub też skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania Twojej aktualnej, bezpiecznej zgody, na podstawie której dokonamy weryfikacji.

  Możesz weryfikować swoje dane osobowe do celów związanych z przetwarzaniem i analizą danych w dowolnym momencie. Możesz bezpłatnie uzyskać dostęp do przepisów prawa dotyczących usług szerszego zakresu. O swoich usługach możesz nas poinformować za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

   

  Evolute Institute GmbH
  Gäßnerweg 29
  12103, Berlin, Niemcy
  Adres e-mail: [email protected]

 2. Recht auf Auskunft
  Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o ile takie dane osobowe są przetwarzane. W takim przypadku masz prawo do korzystania z danych osobowych uzyskanych od nas zgodnie z art. 15 DS-GVO. 15 DS-GVO. Obejmuje to w szczególności kontrolę nad procesem przetwarzania, kategoriami danych osobowych, kategoriami pracowników, w stosunku do których dane te zostały lub mogą zostać ujawnione, szczegółowym zakresem ochrony, zakresem danych osobowych, o ile nie zostały one przekazane bezpośrednio przez użytkownika.
 3. Recht auf Berichtigung
  Zgodnie z art. 16 DS-GVO użytkownik ma prawo do nieuprawnionego ujawniania lub ujawniania nieuprawnionych danych. 16 DS-GVO.
 4. Recht auf Löschung
  Użytkownik ma prawo do korzystania z danych uzyskanych od nas zgodnie z art. 17 DS-GVO. 17 DS-GVO, ponieważ wiążą się z tym ustawowe lub werbalne zasady ochrony lub inne ustawowe prawa lub prawa do dalszego zabezpieczenia.
 5. Recht auf Einschränkung
  Masz prawo do tego, aby przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych nastąpiła zmiana, jeśli spełnione są warunki określone w art. 18 ust. 1 lit. a) i b) RODO. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO:
  - W przypadku, gdy wymagany jest okres ważności danych osobowych podanych przez Ciebie, weryfikator może zezwolić na korzystanie z tych danych osobowych;

  - jeśli weryfikacja nie jest prawidłowa, a użytkownik nie jest w stanie usunąć danych osobowych, a tym samym nie jest w stanie zmienić sposobu korzystania z danych osobowych;

  - nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych w związku z wykonywaną pracą, jeśli jest to niezbędne do uzyskania, uzyskania lub weryfikacji praw, lub

  - w przypadku, gdy wystąpisz z wnioskiem o usunięcie wady zgodnie z Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

 6. Recht auf Datenübertragbarkeit
  Masz prawo do ochrony danych zgodnie z art. 20 DS-GVO. 20 DS-GVO, co oznacza, że możesz przekazywać nam swoje dane osobowe w określonym, zbiorczym i masowym formacie lub przekazywać je innym podmiotom przetwarzającym.
 7. Recht auf Beschwerde
  Posiadasz prawo do wynagrodzenia w swoim biurze ubezpieczeniowym. W związku z tym możesz zwrócić się do organu zatrudniającego, w szczególności w ramach swojego zakładu pracy, swojego miejsca pracy lub w ramach wzajemnych porozumień.

Ochrona danych

Aby wszystkie dane osobowe, które są nam przekazywane, mogły być chronione i aby zagwarantować, że przestrzegane są zasady ochrony danych przez nas, a także przez naszych zewnętrznych dostawców, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. W związku z tym wszystkie dane między Twoją przeglądarką a naszym serwerem będą przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL.

Stanowisko: 09.01.2022

 

Prywatność danych

Zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony danych (w szczególności zgodnie z BDSG n.F. i europejskim rozporządzeniem o ochronie danych "DS-GVO"), informujemy Cię poniżej o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę. Niniejsza polityka prywatności dotyczy również naszych stron internetowych i profili w mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o definicję terminów takich jak "dane osobowe" lub "przetwarzanie", odsyłamy do art. 4 DS-GVO. 4 DS-GVO.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej (osób odpowiedzialnych)
Naszą osobą odpowiedzialną (zwaną dalej "osobą odpowiedzialną") w rozumieniu Art. 4 rys. 7 DS-GVO jest:

Evolute Institute GmbH
Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Gäßnerweg 29
12103, Berlin, Niemcy
Adres e-mail: [email protected]

 

Rodzaje danych, cele przetwarzania i kategorie osób, których dane dotyczą

Poniżej informujemy Cię o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. rodzaje przetwarzanych przez nas danych
Dane inwentaryzacyjne (imię i nazwisko, adres itp.), dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail, faks itp.), dane dotyczące treści (wprowadzany tekst, filmy, zdjęcia itp.), dane komunikacyjne (adres IP itp.),

2. cele przetwarzania zgodnie z art. 13 par. 1 c) DS-GVO.
Przetwarzanie umów, marketing / sprzedaż / reklama, obsługa próśb o kontakt,

3. kategorie osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 par. 1 e) DS-GVO
Odwiedzający/użytkownicy strony internetowej, zainteresowane strony,

Osoby, których dane dotyczą, są łącznie określane jako "użytkownicy".

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Poniżej informujemy Cię o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych:

Jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do wdrożenia środków przedumownych, które są przeprowadzane na Twoje żądanie, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6 (1) S. 1 lit. b) DS-GVO stanowi podstawę prawną.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (np. obowiązku przechowywania danych), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną jest art. 6 (1) ust. 1 lit. c) DS-GVO.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d) DS-GVO. 6 (1) p. 1 lit. d) DS-GVO stanowi podstawę prawną.
Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, a Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są w tym względzie nadrzędne, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną jest art. 6 (1) ust. 1 lit. f) DS-GVO.

 

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim i podmiotom przetwarzającym zamówienia

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych stronom trzecim bez Twojej zgody. Jeśli jednak tak się stanie, wówczas przekazanie danych odbywa się na podstawie wcześniej wymienionych podstaw prawnych, np. w przypadku przekazania danych dostawcom płatności online w celu wykonania umowy lub z powodu nakazu sądowego lub z powodu prawnego obowiązku przekazania danych w celu ścigania karnego, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.
Korzystamy również z usług podmiotów przetwarzających (zewnętrznych dostawców usług, np. w zakresie hostingu naszych stron internetowych i baz danych) w celu przetwarzania Twoich danych. Jeśli dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym w ramach umowy o przetwarzanie danych, odbywa się to zawsze zgodnie z art. 28 DS-GVO. 28 DS-GVO. W tym celu starannie wybieramy nasze podmioty przetwarzające, regularnie je monitorujemy i otrzymaliśmy prawo do wydawania instrukcji dotyczących danych. Ponadto podmioty przetwarzające muszą podjąć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz przestrzegać przepisów o ochronie danych zgodnie z BDSG n.F. i DS-GVO.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Przyjęcie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stworzyło jednolitą podstawę ochrony danych w Europie. Twoje dane są zatem przetwarzane głównie przez firmy, do których ma zastosowanie DS-GVO. Jeśli jednak przetwarzanie odbywa się za pośrednictwem usług stron trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, muszą one spełniać specjalne wymogi art. 44 i nast. 44 i nast. DS-GVO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane przez Komisję Europejską określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego UE lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych, tak zwanych "standardowych klauzul umownych".
O ile uzyskamy Twoją wyraźną zgodę na przekazywanie danych do USA z powodu nieważności tak zwanej "Tarczy Prywatności", zgodnie z art. 49 (1) zdanie 1 lit. a) DSGVO, zwracamy uwagę w tym względzie na ryzyko tajnego dostępu władz USA i wykorzystania danych do celów monitorowania, prawdopodobnie bez żadnych środków prawnych dla obywateli UE.

Usuwanie danych i okres przechowywania

O ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cofniesz zgodę udzieloną na przetwarzanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub dane nie będą już wymagane do tego celu, chyba że ich dalsze przechowywanie jest konieczne do celów dowodowych lub jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Obejmuje to na przykład obowiązki przechowywania wynikające z prawa handlowego w odniesieniu do pism handlowych zgodnie z § 257 (1) niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) (6 lat) oraz obowiązki przechowywania wynikające z prawa podatkowego w odniesieniu do paragonów zgodnie z § 147 (1) niemieckiego kodeksu podatkowego (AO) (10 lat). Po upływie określonego okresu przechowywania Twoje dane zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że ich przechowywanie jest nadal konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.

Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Udostępnianie naszej strony internetowej i tworzenie plików dziennika

Jeśli korzystasz z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych (tj. bez rejestracji i bez przesyłania innych informacji), gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcesz wyświetlić naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane:
- Adres IP;
- Dostawca usług internetowych użytkownika;
- Data i godzina dostępu;
- Typ przeglądarki;
- Język i wersja przeglądarki;
- Treść wyszukiwania;
- Strefa czasowa;
- Status dostępu/kod statusu HTTP;
- Ilość danych;
- Witryny, z których nadeszło żądanie;
- System operacyjny.
Dane te nie są przechowywane razem z innymi Twoimi danymi osobowymi.
Dane te są wykorzystywane w celu przyjaznego dla użytkownika, funkcjonalnego i bezpiecznego dostarczania Ci naszej strony internetowej z funkcjami i treściami, a także jej optymalizacji i oceny statystycznej.
Podstawą prawną tego jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, który leży również w powyższych celach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy te dane w plikach dziennika serwera przez okres przechowywania wynoszący dni. Po tym okresie są one automatycznie usuwane, chyba że musimy je zachować do celów dowodowych w przypadku ataków na infrastrukturę serwerową lub innych naruszeń prawa.

Ciasteczka

Używamy tak zwanych plików cookie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa umieszcza i przechowuje na Twoim komputerze. Kiedy ponownie odwiedzasz naszą stronę internetową, te pliki cookie dostarczają informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Pliki cookie zawierają również tak zwane "identyfikatory użytkownika", w których informacje o użytkowniku są przechowywane za pomocą pseudonimizowanych profili. Gdy wejdziesz na naszą stronę internetową, poinformujemy Cię o wykorzystywaniu plików cookie do wyżej wymienionych celów poprzez odniesienie do naszego oświadczenia o ochronie danych oraz o tym, w jaki sposób możesz sprzeciwić się temu lub zapobiec ich przechowywaniu ("rezygnacja").
Wyróżnia się następujące rodzaje plików cookie:

- Niezbędne, podstawowe pliki cookie: podstawowe pliki cookie to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do działania strony internetowej w celu przechowywania określonych funkcji strony internetowej, takich jak loginy, koszyk zakupów lub dane wejściowe użytkownika, np. dotyczące języka strony internetowej.

- Sesyjne pliki cookie: Sesyjne pliki cookie są wymagane do rozpoznania wielokrotnego korzystania z oferty przez tego samego użytkownika (np. jeśli zalogowałeś się w celu określenia statusu logowania). Gdy ponownie odwiedzasz naszą witrynę, te pliki cookie dostarczają informacji umożliwiających automatyczne rozpoznanie użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do optymalizacji naszych ofert i zapewnienia Ci łatwiejszego dostępu do naszej witryny. Kiedy zamykasz przeglądarkę lub wylogowujesz się, sesyjne pliki cookie są usuwane.

- Trwałe pliki cookie: te pliki cookie są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Służą do przechowywania danych logowania, pomiaru zasięgu i celów marketingowych. Są one automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

- Pliki cookie od dostawców zewnętrznych (pliki cookie stron trzecich, w szczególności od reklamodawców): Zgodnie ze swoimi preferencjami możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki i na przykład odmówić akceptowania plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. W tym miejscu chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Przeczytaj więcej o tych plikach cookie w odpowiednich oświadczeniach o ochronie prywatności dostawców zewnętrznych.

Kategorie danych: Dane użytkownika, plik cookie, identyfikator użytkownika (w tym odwiedzane strony, informacje o urządzeniu, czasy dostępu i adresy IP).
Cele przetwarzania: Informacje uzyskane w ten sposób służą technicznej i ekonomicznej optymalizacji naszych ofert internetowych oraz zapewnieniu Ci łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do naszej strony internetowej.
Podstawa prawna: Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie na podstawie Twojej zgody ("opt-in"), wówczas Art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a) DSGVO stanowi podstawę prawną. W przeciwnym razie mamy uzasadniony interes w skutecznej funkcjonalności, ulepszaniu i ekonomicznym działaniu strony internetowej, więc w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO stanowi podstawę prawną. 6 par. 1 p. 1 lit. f) DS-GVO jest podstawą prawną. Podstawą prawną jest również art. 6 par. 1 ust. 1 lit. b) DS-GVO, jeśli pliki cookie są ustawione w celu zainicjowania umowy, np. w przypadku zamówień.
Okres przechowywania/usuwanie: Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji.
Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i przesyłane z niego do naszej witryny. Dlatego jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich jej funkcji.

Tutaj znajdziesz informacje na temat usuwania plików cookie przez przeglądarkę:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Sprzeciw i rezygnacja: Zasadniczo możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie na dysku twardym, niezależnie od zgody lub pozwolenia prawnego, wybierając opcję "nie akceptuj plików cookie" w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszych ofert. Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie od dostawców zewnętrznych do celów reklamowych za pomocą tak zwanej "rezygnacji" za pośrednictwem tej amerykańskiej strony internetowej (https://optout.aboutads.info) lub tej europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Przetwarzanie umów

Przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. firma, tytuł/stopień naukowy, imiona i nazwiska oraz adresy, a także dane kontaktowe użytkowników, adres e-mail), dane umowne (np. wykorzystane usługi, imiona i nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności) w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (wiedza o tym, kto jest partnerem umownym; uzasadnienie, treść i wykonanie umowy; sprawdzenie wiarygodności danych) oraz usług (np. kontakt z obsługą klienta) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 p. 1 lit. b) DS-GVO. Wpisy oznaczone jako obowiązkowe w formularzach online są wymagane do zawarcia umowy.
Zasadniczo dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń (np. przekazanie danych prawnikowi w celu windykacji) lub do wykonania umowy (np. przekazanie danych dostawcom usług płatniczych) lub istnieje taki obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 ust. 1 lit. c) DS-GVO.
Możemy również przetwarzać podane przez Ciebie dane w celu informowania Cię o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub wysyłania Ci wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dotyczy to danych inwentaryzacyjnych i umownych, gdy dane nie są już wymagane do wykonania umowy, a roszczenia nie mogą być już dochodzone na podstawie umowy, ponieważ są przedawnione (gwarancja: dwa lata / standardowy okres przedawnienia: trzy lata). Zgodnie z prawem handlowym i podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, danych dotyczących płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Ograniczamy jednak przetwarzanie po trzech latach, jeśli umowa zostanie rozwiązana, tj. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane na koncie użytkownika pozostają do momentu jego usunięcia.

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy / e-mail / faks / pocztę

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, faksu, poczty lub poczty e-mail, Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi prośby o kontakt.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest, jeśli wyraziłeś na to zgodę, Art. 6 par. 1 ust. 1 lit. a) DS-GVO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w ramach prośby o kontakt lub wiadomości e-mail, listu lub faksu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 p. 1 lit. f) DS-GVO. Podmiot odpowiedzialny ma uzasadniony interes w przetwarzaniu i przechowywaniu danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników, zachowania dowodów ze względu na odpowiedzialność oraz, w razie potrzeby, w celu wywiązania się z ustawowych obowiązków przechowywania listów biznesowych. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 ust. 1 lit. b) DS-GVO.
Możemy przechowywać Twoje informacje i prośby o kontakt w naszym systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub w porównywalnym systemie.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym i danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z Tobą. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności jasno wynika, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona. Zapytania od użytkowników, którzy mają u nas konto lub umowę, przechowujemy do dwóch lat po rozwiązaniu umowy. W przypadku prawnych obowiązków archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich wygaśnięciu: koniec obowiązku przechowywania danych w zakresie prawa handlowego (6 lat) i prawa podatkowego (10 lat).
W każdej chwili masz możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu danych osobowych.

Mapy Google

Użyliśmy map z "Google Maps" (dostawca: Google Ireland Limited, nr rejestru: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) zintegrowane.
Kategoria danych i opis przetwarzania danych: Dane dotyczące użytkowania (np. IP, lokalizacja, przeglądana strona). Google Maps umożliwia nam wyświetlanie lokalizacji adresów i wskazówek dojazdu bezpośrednio na naszej stronie internetowej na interaktywnych mapach i umożliwia korzystanie z tego narzędzia. Gdy wywołujesz naszą stronę internetową, na której zintegrowane są Mapy Google, nawiązywane jest połączenie z serwerami Google w USA. W tym procesie Twój adres IP i lokalizacja mogą zostać przesłane do Google. Ponadto Google otrzymuje informację, że wywołałeś odpowiednią stronę. Odbywa się to również bez konta użytkownika w Google. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Google, Google może przypisać powyższe dane do Twojego konta. Jeśli sobie tego nie życzysz, musisz wylogować się z konta Google. Na podstawie tych danych Google tworzy profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku lub optymalizacji swoich stron internetowych.
Cel przetwarzania: Zapewnienie przyjaznej dla użytkownika, ekonomicznej i zoptymalizowanej strony internetowej.
Podstawa prawna: Jeśli wyraziłeś zgodę ("opt-in") na przetwarzanie Twoich danych osobowych za pomocą "Google Maps" od dostawcy zewnętrznego, wówczas Art. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO jest podstawą prawną. Ponadto podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w powyższych celach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 p.1 lit. f) DS-GVO.
Kategoria transferu/odbiorcy danych: dostawcy zewnętrzni w USA.
Okres przechowywania: pliki cookie przez okres do 6 miesięcy lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. W przeciwnym razie, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania.
Możliwość sprzeciwu i usunięcia: Masz prawo sprzeciwu wobec Google wobec tworzenia profili użytkowników. Zwróć się z tym bezpośrednio do Google za pośrednictwem polityki prywatności wymienionej poniżej. Możesz sprzeciwić się reklamowym plikom cookie tutaj, na swoim koncie Google:
https://adssettings.google.com/authenticated.
W warunkach korzystania z Map Google pod adresem https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html oraz w polityce prywatności dotyczącej reklam Google pod adresem https://policies.google.com/technologies/ads można znaleźć więcej informacji na temat korzystania z plików cookie Google i ich technologii reklamowych, okresu przechowywania, anonimizacji, danych o lokalizacji, funkcjonalności i Twoich praw. Ogólna polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Obecność w mediach społecznościowych

Prowadzimy profile lub fanpage w mediach społecznościowych. Gdy korzystasz z naszego profilu w danej sieci i wywołujesz go, zastosowanie mają odpowiednie informacje o ochronie danych i warunki korzystania z danej sieci.
Kategorie danych i opis przetwarzania danych: dane dotyczące użytkowania, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane inwentaryzacyjne. Ponadto dane użytkowników w sieciach społecznościowych są zazwyczaj przetwarzane do celów badań rynkowych i reklamowych. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone w oparciu o zachowania użytkowników i wynikające z nich zainteresowania. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam w sieciach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są zachowania użytkowników i ich zainteresowania. Ponadto dane niezależne od urządzeń używanych przez użytkowników mogą być również przechowywane w profilach użytkowania (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są do nich zalogowani). W celu szczegółowego przedstawienia odpowiednich form przetwarzania i opcji sprzeciwu (rezygnacji) odsyłamy do oświadczeń o ochronie prywatności i informacji dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci. W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy również uwagę, że można ich najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji bezpośrednio. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami.
Cel przetwarzania: komunikacja z użytkownikami połączonymi i zarejestrowanymi w sieciach społecznościowych; informacje i reklama naszych produktów, ofert i usług; prezentacja zewnętrzna i pielęgnacja wizerunku; ocena i analiza użytkowników i treści naszej obecności w mediach społecznościowych.
Podstawa prawna: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w powyższych celach zgodnie z Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO. W zakresie, w jakim udzieliłeś nam lub podmiotowi odpowiedzialnemu sieci społecznościowej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 par. 1 ust. 1 lit. a) w związku z. Art. 7 DS-GVO.
Kategoria transferu danych/odbiorcy: Sieć społecznościowa.
Powiadomienia o ochronie danych, opcje informacyjne i opcje sprzeciwu (rezygnacji) odpowiednich sieci / dostawców usług można znaleźć tutaj:
- LinkedIn - Dostawca usług: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) - Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Polityka plików cookie i rezygnacji: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Prawa osoby, której dane dotyczą

Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

W zakresie, w jakim opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych na równowadze interesów zgodnie z Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności do wykonania umowy z Tobą, co jest przez nas przedstawiane w każdym przypadku w poniższym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy Cię o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, w jaki to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sprawę pod względem merytorycznym i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych, albo je dostosujemy, albo przedstawimy Ci nasze ważne i uzasadnione podstawy, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Z prawa do sprzeciwu możesz skorzystać bezpłatnie. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie reklamowym, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Evolute Institute GmbH
Gäßnerweg 29
12103, Berlin, Niemcy
Adres e-mail: [email protected]

Prawo do informacji
Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. W takim przypadku masz prawo do informacji o swoich danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 15 DS-GVO. 15 DS-GVO. Obejmuje to w szczególności informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Ciebie.
Prawo do sprostowania
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 DS-GVO. 16 DS-GVO.
Prawo do usunięcia
Masz prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 DS-GVO. 17 DS-GVO, chyba że uniemożliwiają to ustawowe lub umowne okresy przechowywania lub inne zobowiązania prawne lub prawa do dalszego przechowywania.
Prawo do ograniczeń
Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 ust. 1 lit. a)-d) RODO. 18 (1) a) do d) DS-GVO jest spełniony:
- Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które Cię dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub

- jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad powodami użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DS-GVO. 20 DS-GVO, co oznacza, że możesz otrzymać dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innemu administratorowi.
Prawo do złożenia skargi
Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Co do zasady, w tym celu możesz skontaktować się z organem nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony wszystkich przekazywanych nam danych osobowych i zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych przez nas, jak również przez naszych zewnętrznych dostawców usług, podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dlatego między innymi wszystkie dane między Twoją przeglądarką a naszym serwerem są przesyłane w postaci zaszyfrowanej za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL.

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2022

Przyspiesz swoje dążenie do rozwoju i lepszego samopoczucia

Zapisz się na rozmowę z ekspertem Evolute na żywo

Przełomowe pomysły czołowych myślicieli w rozmowie z naszymi gospodarzami Evolute. Uzyskaj unikalny wgląd we własną ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego. Za darmo. 

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Evolute Institute. Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

"Liderem jest ten, kto z bałaganu wydobywa prostotę, z niezgody harmonię, a z trudności możliwości".

- Albert Einstein

Otrzymuj nowe spostrzeżenia i aktualizacje wydarzeń od Evolute Institute