Evolute Institute

IMPRESSUM: WERSJA NIEMIECKA

 

ANGABEN GEMÄSS § 5 TMG

Evolute Innerwork GmbH
Gäßnerweg 29
12103 Berlin
Niemcy

Amtsgericht Berlin Charlottenburg, HRB 243828

KONTAKT:

Geschäftsführer: Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Telefon: +49 [0] 1573 185 1758

E-mail: info [AT] evolute-institute.com

www.evolute-institute.com/contact

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT NACH § 55 ABS. 2 RSTV:

Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

STREITSCHLICHTUNG

Nie jesteśmy upoważnieni ani zobowiązani do prowadzenia działań związanych ze strefami zagrożonymi wybuchem w pobliżu stacji kontroli lotów.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI)

Udział w zyskach

Jako Diensteanbieter jesteśmy zgodnie z § 7 Abs.1 TMG dla własnych informacji na tych stronach zgodnie ze wszystkimi ogólnymi postanowieniami. Zgodnie z §§ 8 i 10 TMG, jako Diensteanbieter nie jesteśmy jednak zobowiązani do ujawniania przekazanych lub rozpowszechnionych informacji, ani do ujawniania Umów, które naruszają prawo. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mające na celu wprowadzanie lub kontrolowanie wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi zasadami. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu rękojmi, niniejsze informacje nie będą brane pod uwagę.

Zarządzanie linkami

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, na których treści nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy pobierać żadnych opłat za te bezpłatne treści. W odniesieniu do treści zawartych na podlinkowanych stronach właściwy jest wyłącznie ich autor lub dostawca. Podlinkowane strony zostały z chwilą ich podlinkowania do odpowiednich przepisów prawa. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. W przypadku wystąpienia naruszeń praw, będziemy przekazywać Ci odpowiednie linki.

Urheberrecht

Wszelkie treści i dzieła zamieszczone na tych stronach, sporządzone przez osoby odpowiedzialne za te strony, nie naruszają przepisów niemieckiego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie przetwarzanie, opracowywanie, łamanie i jakakolwiek forma weryfikacji zgodnie z zasadami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora lub sprzedawcy. Pliki do pobrania i kopie na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. W przypadku, gdy treści na tej stronie nie zostały utworzone przez dostawcę, należy przestrzegać praw osób trzecich. W związku z tym zostaną one oznaczone jako te same. Jeśli w związku z tym będziesz mieć wątpliwości co do naruszenia praw autorskich, skorzystaj z naszej porady. W przypadku wystąpienia naruszeń praw będziemy przekazywać Ci odpowiednie informacje.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG:

Datenschutz

Podmioty korzystające z tych stron bardzo dbają o ochronę swoich danych osobowych. Zachowujemy Twoje dane osobowe w sposób wertykalny i zgodny z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z niniejszą instrukcją ochrony danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest dozwolone bez dostępu do danych osobowych. Jeśli na naszych stronach znajdują się dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail), odbywa się to, o ile jest to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom bez ich wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może być zabezpieczona. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza kontaktowego, łącznie z danymi kontaktowymi przesłanymi przez Ciebie, zostaną nam przekazane w celu przetworzenia zgłoszenia i w przypadku braku zgody. Dane te nie są nam przekazywane bez Twojej woli.

 

NADRUK: WERSJA ANGIELSKA

INFORMACJA PRAWNA ZGODNIE Z § 5 TMG

Evolute Innerwork GmbH 
Gäßnerweg 29
12103 Berlin
Niemcy

KONTAKT:

Dyrektorzy zarządzający: Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Telefon: +49 [0] 1573 185 1758

E-mail: info [AT] evolute-institute.com

www.evolute-institute.com/contact

ODPOWIEDZIALNY ZA TREŚĆ ZGODNIE Z § 55 ABS. 2 RSTV:

Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Informacje zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich:

Nie ma obowiązku ani chęci uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego.

Zastrzeżenie

Ograniczenie odpowiedzialności za treść

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z największą możliwą starannością. Jednakże dostawca (Evolute Innerwork GmbH) nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności dostarczanych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Treści zidentyfikowane z imienia i nazwiska odzwierciedlają opinię danego autora, a nie opinię dostawcy.

Odpowiedzialność za linki zewnętrzne

Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych osób trzecich ("łącza zewnętrzne"). Strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, do których prowadzą linki lub odniesienia z jego stron - chyba że ma pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego witrynę przeglądanie tych stron. Zestaw linków został starannie zbadany i opracowany. Usługodawca oświadcza, że w momencie umieszczania linków na stronach, do których one prowadzą, nie było żadnych nielegalnych treści. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki lub do których się odwołuje. Wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po umieszczeniu linku i wyraźnie nie przyjmuje ich treści jako własnych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi link, a nie ten, który umieścił link do danej publikacji.

Prawa autorskie

Treści opublikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Każde nieautoryzowane użycie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, przetwarzania lub powielania treści. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

 

 

BILDRECHTE | PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ:

Zdjęcia z unsplash.com: © Annie Spratt (góry lodowe); Colin Lloyd (otwarte oko); Nathan Dumalo (zamknięte oko)Joshua Brown (spękana ziemia); Erik McLean (otwarte oko); Clay Banks (las); Borna Bevanda (spokojna woda); Jordan Madrid (kompas); Tom Barrett (fale); Joel Filipe (szklany budynek); Sasha Freemind (sylwetka); notquitemax (medytująca kobieta); maximalfocus (dym)

Ikony z thenounproject.com: © Binocular by Ivan Ilijas; Brain by Clockwise; Brain by popcornarts; Community by parkjisun; connect by WEBTECHOPS LLP; Diamond by amante de icono; Enso by ochre7; Bob Holzer; Catherine Please; Iceberg by Anton Noskov; pendulum by ibrandfify; regara; self-awareness by Magicon; Adrien Coquet; Zen by Icons Producer; Lotus - Joni Ramadhan; puzzle - indra anis; self-awareness - magicon; unity - Adrien Coquet; calendar - Umer Younas

 

Przyspiesz swoje dążenie do rozwoju i lepszego samopoczucia

Zapisz się na rozmowę z ekspertem Evolute na żywo

Przełomowe pomysły czołowych myślicieli w rozmowie z naszymi gospodarzami Evolute. Uzyskaj unikalny wgląd we własną ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego. Za darmo. 

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Evolute Institute. Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

"Liderem jest ten, kto z bałaganu wydobywa prostotę, z niezgody harmonię, a z trudności możliwości".

- Albert Einstein

Otrzymuj nowe spostrzeżenia i aktualizacje wydarzeń od Evolute Institute