Evolute Institute
8 perspektiver på dyptgående indre arbeid 
-
Veien til personlig og profesjonell vekst

Del 7 av 8: Fremme integrering gjennom og utover psykedelisk arbeid

Dette er del sju av en serie i åtte deler om dypt indre arbeid ved Evolute Institute. De andre delene finner du her:

Innholdsfortegnelse

Etter ekstasen, klesvasken

Et nøkkelbegrep i bevisst, seremonielt psykedelisk arbeid er integrasjon - noe som betyr at vi etter å ha hatt en toppopplevelse, etter å ha fått tilgang til nye områder under endrede bevissthetstilstander, må jobbe videre i dagene, ukene, månedene og til og med årene etterpå.

I psykedelisk arbeid betyr integrering derfor å forstå opplevelsen, gi den mening og utforme og implementere måter å ta med seg innsikten og lærdommen inn i vårt daglige personlige og profesjonelle liv. Åndelige lærere som Jack Kornfield har kalt dette "vaskeriet" etter "ekstasen"[1]

Tanken er faktisk at det virkelige arbeidet starter først etter toppopplevelsen. Det er ikke i de beskyttede omgivelsene i et zenkloster, i en hule eller under en retreat, men i de helt vanlige og alminnelige øyeblikkene i hverdagen vår at integrasjonen virkelig må skje. Når vi blir irriterte og stresset over at køen i supermarkedet ikke går fort nok, når vi føler oss misforstått av partneren vår, eller når vi igjen føler oss overveldet på jobben. Dette er prisen vi må betale hvis vi vil fortsette å leve i et moderne samfunn med familie, venner og arbeidsforpliktelser. Og det er også en nødvendighet hvis vi ønsker å være med på å forme omgivelsene våre aktivt - våre nabolag og lokalsamfunn, våre selskaper og organisasjoner og våre samfunn og vår planets tilstand. 

Kort sagt: Integrasjon i psykedelisk arbeid er grunnlaget for og essensen i oppbyggingen av vårt lederskap. 

Foto av Rene Böhmer på Unsplash.

Hinsides psykedelisk arbeid - integrering som et sentralt utviklingsprinsipp 

I dag vil vi imidlertid ta det et skritt videre og utvide betydningen av "integrering" til selve grunnlaget for hva det vil si å vokse og utvikle seg som menneske.

Den store grunnleggeren av feltet mellommenneskelig nevrobiologi, Dr. Dan Siegel, har definert sinnet som den kroppslige og relasjonelle prosessen som regulerer flyten av energi og informasjon - i og mellom oss.[2]  I egenskap av kompleks dynamisk system, og vårt sinn gjennomgår en personlig utviklingsprosess i suksessive faser. Runder med differensiering og integrering, hvor integrasjon er sammenkoblingen av differensierte deler. Når tiden er inne, skaper en utviklingsimpuls (nysgjerrighet, smerte, lengsel...) en åpning der en ny ferdighet/egenskap blir tilnærmet, eksperimentert med, øvd på og bygget opp til noe som senere blir til en kompetanse. på.[3]

Denne prosessen med å oppfatte mer/nye ting er som å lære et fremmedspråk - først er det bare volapyk og kanskje ikke så interessant, men så fatter vi interesse og utsetter oss for den nye informasjonen og begynner sakte å forstå mer og mer ved å lytte. Det tar ikke lang tid før vi begynner å snakke selv, øver oss på å bruke ord og prøver å få bekreftelse på det vi sier fra andre, og med tiden utvider vi ordforrådet og forståelsen av spillereglene (grammatikken) og blir stadig mer kompetente. Integrasjonsdelen av dette er arbeidet med å oversette de fremmede nye ordene og setningene (ytringer, skriftlige symboler) tilbake til det meningsskapende arbeidet i hovedsystemet (eller hjernen som kan morsmålet). Ved å knytte de nye betydningene til den eksisterende meningsstrukturen utfører vi integrasjonsarbeidet, slik at hele systemet blir et mer kompetent, mer komplekst og flerspråklig system. Vi har tatt et utviklingstrinn (dvs. en økning i kompleksitet og granularitet) fra å kunne og være en kompetent bruker av ett språk til to språk. Det er en ny metakompetanse vi har tilegnet oss for å kunne se objekter fra to ulike konseptuelle/meningsskapende perspektiver som er kodet i de to ulike språktradisjonene/kulturene.

Foto av Ben Mullins på Unsplash.

De 8 integrasjonsnivåene for vekst og utvikling

Det som her er illustrert med eksemplet med å lære et andrespråk, er et grunnleggende prinsipp for utviklingen av "sinnet" og mennesket generelt. I vår utvikling som individ fra det tidligste stadiet til modning (ontogenese) gjentar vi fylogenesen - hele artens evolusjonære utvikling og differensiering. Derfor er det fascinerende at en del av vårt arbeid også består i å gjenerobre arven vår bevisst. Vi gjør nye erfaringer (møter ukjente energi- og informasjonsmønstre) og samhandler med dem på en måte som gjenskaper dette mønsteret i oss selv. Vi har integrert det som en gang var et eksternt mønster (f.eks. hvordan man kjører bil, hvordan man skriver på et symbolsk språk, hvordan man oppfører seg i et formelt middagsselskap...) i systemet vårt, slik at det kan spille en rolle i systemets overordnede funksjon (hjelpe meg med å komme meg autonomt fra A til B med en bil, skrive en artikkel som denne, være en respektert og velkommen gjest i et middagsselskap som støtter min pågående relasjon til vertene og de andre gjestene...).

På det psykologiske eller psykospirituelle nivået kan vi skille mellom 8 ulike integrasjonsområder eller -mønstre (nok en gang med hilsen til Dr. Dan Siegel):

 1. Bevissthetsintegrering: Integrering av ulike deler av vår psyke og bevissthet, f.eks. å bli oppmerksom på og kunne skille mellom den subjektive opplevelsen av vår bevissthet og objektet for vår bevissthet (jf. begrepet defusjon)
 2. Statlig integrering: Integrering av ulike indre tilstander og deler (f.eks. en konflikt mellom å like å være alene og å like å være sammen med andre, eller å ønske intimitet og nærhet i et stabilt forhold, men også eventyr og frihet).
 3. Hukommelse og intertemporal integrering: Integrering av våre (tidligere) erfaringer som en viktig utviklingsoppgave gjennom bearbeiding og å gi slipp på den smertefulle fortiden, anger og bitterhet, og deretter ved å integrere våre forfedre og menneskehetens kollektive erfaringer (historie).[3]
 4. Vertikal integrasjon: Integrering av kroppen og dens opplevelser i bevisstheten - ofte har den kroppslige erkjennelsen blitt svekket eller til og med avskåret av traumer, vaner eller kulturelle avtrykk
 5. Horisontal integrering: Integrering av de to hjernehalvdelenes oppmerksomhetsmåter og kapasiteter, dvs. den analytiske, logiske, fokuserte oppmerksomhetsmåten og den kroppslige, kontekstuelle, helhetlige, sansende måten å være i verden på (se våre artikkel om kulturell betinging og Iain McGilchrists arbeid).
 6. Interpersonlig integrering: Integrering av (vanskelige) relasjoner, spesielt til familie, nære personer og profesjonelle relasjoner (avgjørende arbeid hvis vi er i lederstillinger).
 7. Integrering av fortellinger: Integrering av vår biografi, vår egen historie av hvem vi er
 8. Integrering i tid: Integrering av de mest grunnleggende og eksistensielle spørsmål i livethovedsakelig vår dødelighet og sårbarhet og vår egen uunngåelige fysiske død.

Foto av Maxime VALCARCE på Unsplash.

Eksempler på hva integrering betyr i praksis i livet og i næringslivet

Hvis du er nysgjerrig på hvordan disse ulike integrasjonsområdene utspiller seg i praksis, er her et par eksempler på integrasjon folk har opplevd under EvoLEADs psykedeliske lederretreatprogrammer:

 • En deltaker med en hard indre kritiker, som i perioder også ble til en sterk ytre kritiker, lærte å elske seg selv og bli mer snill, sjenerøs og tilgivende. Disse gjenoppdagede indre egenskapene bidro til å forbedre forholdet til andre og seg selv (tilstandsintegrering).
 • En annen deltaker følte stor angst når han vurderte å gjøre store endringer i karrieren, for ikke å snakke om å bli selvstendig næringsdrivende. Det føltes som om det ukjente som ventet ham, var så truende at det hindret ham i å leve livet fullt ut. I løpet av EvoLEAD-programmet klarte han å forankre seg dypt i kroppens substans, bli kjent med frykten, omfavne og bearbeide den. Han kom ut av programmet mye roligere, mer sentrert og mindre redd for usikkerhet. (vertikal integrasjon)
 • En deltaker bearbeidet en dyptliggende sorg knyttet til tap av nære og kjære, en sorg som ble forvandlet til takknemlighet, takknemlighet, en følelse av kjærlighet og en fornyet følelse av glede og fred i livet (minneintegrering).
 • En annen deltaker vokste opp til å alltid være den "snille gutten", oppfylle foreldrenes forventninger, utmerke seg på skolen, ha en vellykket karriere etter å ha tatt doktorgraden ved et Ivy League-universitet og tidlig bli partner i et stort konsulentselskap. Nå, i 60-årene, innser han at frykten for å skuffe andre har kvalt lekenheten hans og hindret ham i å føle seg fri og levende hele livet. I løpet av EvoLEAD lærte han å gi slipp på ansvarsbyrden, andres forventninger og frykten for rett og slett å være seg selv. Med hans egne ord "lærte han å fly", samtidig som han opplevde en dyp samhørighet og berøringens helbredende kraft (bevissthet, hukommelse og intertemporal integrasjon).
 • En av deltakerne ønsket å komme i kontakt med sin indre stemme og indre visdom, stå opp for seg selv og sine behov og uttrykke dem fullt ut, både personlig og profesjonelt. I løpet av EvoLEAD kom hun i kontakt med det som virkelig var viktig for henne, gikk dypere inn i kroppens forankring og begynte å uttrykke følelser og behov tydeligere, lærte å sette grenser og langsomt stole på sin indre stemme (vertikal, mellommenneskelig, minne- og narrativ integrasjon).
 • En annen deltaker i vår Det psykedeliske lederutviklingsprogrammet EvoLEAD lider av en indre konflikt, en spenning mellom to indre deler. På den ene siden ser den ene delen den økologiske katastrofen og klimakatastrofen vi mennesker er i ferd med å skape, og føler seg tvunget til å ta mer ansvar. På den andre siden ønsker den andre delen å nyte livet, reise til fjerne destinasjoner og bo i et stort hus. Denne konflikten mellom to indre deler, som også er en intertemporal konflikt mellom det langsiktige og det kortsiktige, ble løst ved å kultivere en større kapasitet til å holde denne indre spenningen. Samtidig oppmuntret vi deltakeren til å dyrke både en dypere ansvarlighet (response-ability, evnen til å respondere) i verden i rollen som administrerende direktør/gründer OG en dypere egenomsorg med tillatelse til å oppleve glede. Han kunne sette pris på en ny dynamisk spenning som han kunne leve bevisst med (tilstands- og tidsintegrering).
 • Et siste eksempel er fra en deltaker som var splittet når det gjaldt karrierevalg, og som slet mellom det som på den ene siden virket "rasjonelt" og samsvarte med samfunnets forventninger til en fremragende intelligent og høyt presterende person, og på den andre siden det hjertet hans virkelig ønsker, det som gir tilfredsstillelse og glede. I tillegg opplevde han en følelse av frakobling (eller "mangel på hjem"), noe som også kom til uttrykk i kjærlighetsforholdet hans. Arbeidet med EvoLEAD-programmet hjalp ham til å integrere hodet, hjertet og kroppen i mye større grad, slik at han kunne se forbi "rotteracet" og internaliserte sosiale forventninger. Han kunne etter hvert finne et hjem i kroppen og dermed i verden - et trygt sted hvor han kunne inngå i relasjoner og forbindelser på en ny måte (vertikal, horisontal og mellommenneskelig integrering).

Foto av Lucas Kapla på Unsplash.

ALa nåtiden leve i kjernen din, og nåtiden vil åpne hjertet ditt for deg selv.

 

Transpirasjonell integrasjon - på vei mot et pustende selv

En siste, niende integrasjonsbevegelse har fått navnet "Transpirasjonell integrering" av Dr. Dan Siegel og refererer til integrasjon på tvers av alle de åtte andre integrasjonsområdene. Det er når sinnet/bevisstheten din beveger seg flytende eller "puster" på tvers av tilstander, modaliteter, tid, hukommelsesmønstre, informasjons- og energiprosesseringssentre, internaliserte relasjoner og selvhistorier. Det betyr å bringe ("puste") rom inn i det totale systemet, noe som oppløser de strenge grensene mellom oss selv, andre og verden. Vi oppfatter oss selv mer og mer som en nexus av relasjoner, som henger sammen, og ikke lenger som et individuelt subjekt som står overfor en ytre verden bestående av objekter (og andre subjekter). I dette siste integrasjonsmønsteret beveger integrasjonen seg i retning av det noen gamle visdomstradisjoner (buddhisme, taoisme ...) har kalt en tilstand av samhørighet, enhet eller ikke-dualitet. Kanskje kan vi se på denne tilstanden som høydepunktet i denne transpirasjonelle integrasjonsprosessen.

Transpirasjonell integrasjon er bevegelsen inn i fullt nærvær, inn i en følelse av sant frihet og valgmuligheter, en bevegelse som går ut på å samskape vår virkelighet fra øyeblikk til øyeblikk i relasjon til verden.

Dessuten er det en vakker resonans eller overensstemmelse mellom Dan Siegels arbeid og Thomas Hübls beskrivelser av en "bevegelse" som må eller vil fullføre seg selv.[4] Integrasjonsdomenene er dermed også domener der det kan skje bevegelse, der Faste mønstre blir flytende igjen og hvor isolerte, frakoblede deler av kroppen og sinnet blir forbundet med hverandre for første gang eller gjenopprettet kontakt der de var frakoblet på grunn av traumer, sår eller tilvenning (se for eksempel artikkel 3 i denne serien om dyptgående indre arbeid): Fra frakobling til gjentilkobling og håndtering av traumer).

Ok, det var alt for denne gang - i neste artikkel avslutter vi vår serie i 8 deler om dyptgående indre arbeid med en siste del om å tilegne seg visdom:

 

Hvis du likte det du leste og ikke allerede har gjort det: sjekk ut de tidligere artiklene i denne serien: 

 

Interessert i å bli med en gruppe banebrytende gründere, organisasjonsledere og beslutningstakere, endringsskapere og nysgjerrige sjeler på vei mot indre vekst og utvikling? Er du nysgjerrig på kraften i endrede bevissthetstilstander og bruken av psykedeliske trøfler i trygge og lovlige omgivelser? Ta en titt på en av våre psykedeliske retreatprogrammer med lovlige psykoaktive "magiske trøfler" eller avtale en utforskende samtale.. Vi ser frem til å finne ut sammen med deg om programmene våre kan passe for deg på dette tidspunktet på reisen din.

Vær oppmerksom på at vi ikke gir medisinske råd, og at du alltid bør oppsøke en lege før du tar en beslutning om inntak av psykedeliske stoffer.

Abonner på nyhetsbrevet Insights
Høyst én gang annenhver uke.
Lyspære som representerer bloggens innsikter
Lyspære som representerer bloggens innsikter

Bilder

Artikkelens forside: Foto av Daniele Levis PelusiUnsplash

Referanser:

[1] Kornfield, Jack (2001): After the Ecstasy, the Laundry: How the Heart Grows Wise on the Spiritual Path. Bantam; Reprint Edition. 

[2] Se for eksempel Siegel, Dan (2010): Mindsight: The New Science of Personal Transformation. Bantam; Reprint Edition, eller Siegel, Dan (2016): Mind: A Journey to the Heart of Being Human. WW Norton & Co; Illustrert utgave.   

[3] Den spirituelle læreren Thomas Hübl er inne på lignende tanker i sitt arbeid om helbredelse av individuelle, nedarvede og kollektivt traume.

[4] Jf. https://thomashuebl.com/.  

Fremskynde din søken etter vekst og økt velvære

Registrer deg for live Evolute Expert Talk

Banebrytende ideer fra ledende tenkere i samtale med våre Evolute-verter. Få unik innsikt i din egen vei til personlig, profesjonell og åndelig vekst. Gratis.

Ved å registrere deg godtar du å motta kommunikasjon fra Evolute Institute. Opplysningene dine vil ikke bli delt med noen tredjepart.

"Når jeg gir slipp på det jeg er, Jeg blir det jeg kan bli."

- Lao-Tzu

Motta innsikt og oppdateringer om arrangementer fra Evolute Institute