Evolute Institute

VILKÅR OG BETINGELSER

Merkenavn og registrert firmanavn

Evolute Institute er det offentlige merkenavnet til "Evolute Institute B.V.". I vilkårene og betingelsene refererer navnet "Evolute Institute" til den juridiske enheten "Evolute Institute B.V.", som handler under navnet Evolute Institute, samt dens representanter.

Generell oversikt

Bruken av evolute-institute.com ("nettstedet"), inkludert alt materiale som presenteres her, og alle nettbaserte tjenester som leveres av Evolute Institute B.V. ("selskapet", "vi", "oss", "vår") er underlagt følgende vilkår og betingelser. Disse vilkårene gjelder for alle tjenester, materiale, innhold eller ressurser som gjøres tilgjengelig via nettstedet ("tjenester"). Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, kunder og alle andre brukere av nettstedet. Ved å bruke nettstedet eller tjenestene godtar du disse vilkårene, uten endringer, og bekrefter at du har lest dem.

Bruk av nettstedet og tjenestene

For å få tilgang til eller bruke nettstedet må du være 18 år eller eldre og ha den nødvendige myndighet til å inngå disse vilkårene og betingelsene. Det er forbudt for barn under 18 år å bruke nettstedet. Informasjon som gis på nettstedet og i tjenestene knyttet til retreatopplevelser som involverer bruk av psykotrope stoffer, inkludert trøfler som inneholder psilocybin og som tilbys av lovlige smartshops i Nederland, og annen relatert informasjon, kan endres. Evolute Institute B.V. gir ingen garanti for at informasjonen som gis ("innhold"), uansett kilde, er fullstendig, nøyaktig, oppdatert, pålitelig eller fri for feil. Evolute Institute B.V. fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle ufullstendigheter, unøyaktigheter eller feil i innholdet og forbeholder seg retten til å korrigere feil i beskrivelser og priser.

Søknad om bruk av tjenester

For å kunne bruke tjenestene kan du bli bedt om å fylle ut et søknadsskjema og oppgi personlig informasjon om deg selv, inkludert opplysninger som fullt navn, e-postadresse, postadresse, fødselsdato og annen personlig informasjon. Du samtykker i at all informasjon du oppgir til Evolute Institute B.V. alltid vil være sannferdig, nøyaktig, korrekt etter beste evne og oppdatert. Du samtykker i å ikke utgi deg for å være en annen eller å oppgi informasjon eller en e-postadresse som ikke er din egen. Vi har som mål at alle deltakere skal ha hatt en utforskningssamtale med en av våre medarbeidere før de bestiller våre tjenester. Denne samtalen vil finne sted via telefon eller en annen egnet telekommunikasjonsplattform (f.eks. Zoom). Samtalen vil ikke bli tatt opp med mindre du spesifikt ber om det og gir tillatelse til det. Medarbeiderne i Evolute Institute kan ta notater under samtalen for senere bruk eller for å dele dem med andre relevante medarbeidere.

Avslag på tjeneste

Tjenestene tilbys med forbehold om at vi aksepterer din søknad og betaling. Vi forbeholder oss retten til å nekte å betjene enhver person eller enhet, uten at vi er forpliktet til å gi en forklaring. Vi kan når som helst endre eller avslutte ethvert aspekt eller enhver funksjon på nettstedet eller i tjenestene, med forbehold om at vi oppfyller våre tidligere forpliktelser overfor deg basert på aksept av betalingen din.

Betaling

Du erkjenner at Evolute Institute forbeholder seg retten til å tilby salg eller rabatter på den fulle utsalgsprisen for våre tjenester uten kompensasjon hvis du har betalt en høyere pris.

Lovlige formål

Du kan kun bruke nettstedet og tjenestene til lovlige formål. Du samtykker i å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp som gjøres av deg eller noen som handler på dine vegne via nettstedet. Du samtykker i å bruke nettstedet og å kjøpe tjenester eller produkter gjennom nettstedet kun til lovlige formål. Du samtykker i å avstå fra å legge ut eller overføre materiale via nettstedet som krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, krenkende for publisitet eller personvern, obskønt, vulgært, blasfemisk eller på annen måte anstøtelig, eller som oppfordrer til atferd som ville utgjøre en kriminell handling, gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryte loven.

Immaterielle rettigheter til materialet ditt

Vi påberoper oss ingen immaterielle rettigheter til materialet du sender til Evolute Institute B.V.. Du beholder opphavsretten og alle andre rettigheter du måtte ha til innhold som du sender inn via nettstedet eller tjenestene. Innhold du sender til Evolute Institute B.V. forblir ditt i den grad du har noen juridiske krav deri. Du samtykker i å holde Evolute Institute B.V. skadesløs fra og mot alle krav, forpliktelser, og utgifter som oppstår som følge av potensielle eller faktiske opphavsrett eller varemerke misbruk eller brudd hevdet mot deg. Ved å legge ut materiale på nettstedet gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig lisens til å bruke materialet til salgsfremmende, forretningsutviklings- og markedsføringsformål.

Vår immaterielle eiendom

Nettstedet og hele innholdet, funksjonene og funksjonaliteten (inkludert, men ikke begrenset til, all informasjon, programvare, tekst, skjermer, bilder, video og lyd, og utformingen, utvalget og arrangementet av disse) og tjenestene inneholder immaterielle rettigheter som eies av Evolute Institute B.V., inkludert opphavsrett, varemerker, proprietær informasjon og andre immaterielle rettigheter. Du har ikke lov til å endre, (re)publisere, overføre, delta i overføring eller salg av, lage avledede verk fra, distribuere, (offentlig) vise, reprodusere, laste ned, lagre eller på noen måte utnytte i noe som helst format noe av nettstedets eller tjenestenes innhold eller immaterielle rettigheter, helt eller delvis, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne deg fra tjenestene, uten refusjon, hvis du bryter disse retningslinjene for immaterielle rettigheter.

Du må ikke få tilgang til eller bruke noen deler av nettstedet eller tjenester eller materiale som er tilgjengelig via nettstedet, til kommersielle formål.

Hvis du ønsker å bruke materiale på nettstedet på en annen måte enn det som er beskrevet i dette avsnittet, kan du sende en forespørsel til: [email protected].

Hvis du skriver ut, kopierer, endrer, laster ned eller på annen måte bruker eller gir andre personer tilgang til deler av nettstedet i strid med bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller destruere alle kopier av materialet du har laget. Ingen rettigheter, titler eller interesser i eller til nettstedet eller noe innhold på nettstedet overføres til deg, og alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, forbeholdes av selskapet. All bruk av nettstedet som ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til disse bruksvilkårene, er et brudd på disse bruksvilkårene og kan være i strid med opphavsrett, varemerkelovgivning og andre lover.

Materiale som sendes inn til nettstedet

Du har ikke lov til å laste opp, legge ut, dele eller på annen måte gjøre tilgjengelig på nettstedet bilder, kunstverk eller annet materiale (samlet kalt "materiale") som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten, varemerket eller annen eiendomsrett, og det er du som har ansvaret for å fastslå at materialet ikke er beskyttet. Du er ansvarlig for eventuelle skader som følge av brudd på opphavsrettigheter, varemerker eller andre eiendomsrettigheter, eller annen skade som følge av en slik innsending. Når det gjelder alt materiale du sender inn til nettstedet, erklærer og garanterer du uttrykkelig at du har fullmakt til å bruke og distribuere materialet, og at bruken eller visningen av materialet ikke er i strid med lover, regler, forskrifter eller tredjeparters rettigheter.

Endrede vilkår

Vi kan når som helst endre disse vilkårene og betingelsene. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter at vi har varslet deg ved å legge ut de nye vilkårene og betingelsene på dette nettstedet. All bruk av nettstedet eller tjenestene etter at du har blitt varslet, betyr at du godtar disse endringene. Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere deler av nettstedet og tjenestene våre, inkludert disse vilkårene og betingelsene. Vi vil legge ut den mest oppdaterte versjonen på nettstedet og oppgi ikrafttredelsesdatoen på denne siden.

Ansvarsbegrensning

Du samtykker i at vi ikke under noen omstendigheter kan holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, spesielle, straffende, eksemplariske eller andre skader som oppstår som følge av din bruk av nettstedet eller tjenestene. I tillegg er vi ikke ansvarlige for skader i forbindelse med (a) manglende ytelse, feil, utelatelse, tjenestenektelse, angrep, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller linje- eller systemfeil; (b) tredjeparts tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang til, endring av eller bruk av din informasjon eller eiendom; og (c) tap av inntekter, forventet fortjeneste, forretninger, besparelser, goodwill eller data, uavhengig av vår uaktsomhet, grov uaktsomhet, svikt i et vesentlig formål og uavhengig av om slikt ansvar oppstår som følge av uaktsomhet, kontrakt, erstatning eller annen teori om juridisk ansvar. Det foregående gjelder selv om Evolute Institute B.V. har blitt informert om muligheten for eller kunne ha forutsett skaden. I de jurisdiksjonene som ikke tillater utelukkelse eller begrensning av erstatningsansvar, er vårt ansvar begrenset i den grad loven tillater det. Under ingen omstendigheter skal Evolute Institute B.V.s kumulative ansvar overfor deg overstige den totale kjøpesummen for tjenestene du har kjøpt fra Evolute Institute B.V., og hvis du ikke har foretatt noe kjøp, skal Evolute Institute B.V.s kumulative ansvar overfor deg ikke overstige 100 euro.

Tredjepartsressurser

Nettstedet og tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, tilgjengeligheten, innholdet eller retningslinjene til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen godkjenning av eller tilknytning til Evolute Institute B.V.. Du erkjenner at du alene er ansvarlig for og påtar deg all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder eller ressurser.

Erstatning

Du holder oss skadesløse fra og mot alle tap, skader, oppgjør, forpliktelser, kostnader, avgifter, vurderinger og utgifter, samt krav og søksmål fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalær, som oppstår som følge av brudd på disse vilkårene eller din bruk av nettstedet eller tjenestene. Du skal vederlagsfritt gi oss den hjelpen vi måtte be om i forbindelse med et slikt forsvar, inkludert, men ikke begrenset til, å gi oss informasjon, dokumenter, opptegnelser og rimelig tilgang til deg som vi anser som nødvendig. Du skal ikke inngå forlik om krav fra tredjepart eller frafalle noe forsvar uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

Tvisteløsning

Hvis du har bekymringer eller tvister om tjenestene, samtykker du i først å forsøke å løse tvisten uformelt ved å kontakte Evolute Institute.

Hele avtalen; fraskrivelse

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Evolute Institute B.V. knyttet til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere og samtidige avtaler, representasjoner og forståelser mellom oss. Ingen fraskrivelse av noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene av Evolute Institute B.V. skal anses, eller skal utgjøre, en fraskrivelse av noen annen bestemmelse, enten den er lik eller ikke, og heller ikke skal noen fraskrivelse utgjøre en vedvarende fraskrivelse. Ingen fraskrivelse skal være bindende med mindre den er utført skriftlig av Evolute Institute B.V..

Merknader

Alle varsler, forespørsler, krav og annen kommunikasjon i henhold til disse vilkårene og betingelsene skal være skriftlige og korrekt adressert som følger:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kontor nr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland

Gjeldende rett

Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes i samsvar med, og reguleres av, nederlandsk lovgivning som gjelder for kontrakter som i sin helhet er inngått og utført i Nederland. Det eksklusive vernetinget for enhver rettssak basert på eller som oppstår som følge av disse vilkårene og betingelsene, skal være i Amsterdam, Nederland.

Overdragelse av rettigheter og forpliktelser

Du kan ikke overdra, delegere, viderelisensiere eller på annen måte overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Enhver overføring, overdragelse, delegering eller underlisensiering fra din side anses som ugyldig.

Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er kun en informasjonsressurs. Du erkjenner at ingen av opplysningene på nettstedet er medisinsk eller juridisk rådgivning. Innhold på dette nettstedet eller i kommunikasjon med Evolute Institute B.V. er ikke en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling for en spesifikk medisinsk tilstand. Du påtar deg det fulle ansvaret for hvordan du bruker innholdet. Rådfør deg alltid med lege eller annet kvalifisert helsepersonell når du har helserelaterte spørsmål. Evolute Institute B.V. garanterer ikke utfallet av å følge anbefalingene som gis, og alle uttalelser om det potensielle utfallet er kun meningsytringer. Vi gir ingen garantier for informasjonen og anbefalingene som gis her. Ved å fortsette å bruke, lese eller delta på nettstedet, erkjenner du at vi ikke kan garantere noe bestemt resultat fordi utfallet er basert på subjektive faktorer som ikke er innenfor vår kontroll. Det er derfor på eget ansvar å følge informasjon eller anbefalinger som gis på nettstedet. Hvis du trenger profesjonell medisinsk rådgivning, veiledning eller terapi, er det ditt ansvar å kontakte en autorisert fagperson. Den juridiske informasjonen som presenteres på nettstedet, er ment som generell informasjon, og du er selv ansvarlig for å sette deg inn i lovene i din egen kommune/bosted. Informasjonen vi presenterer, oppfordrer ikke til eller tolererer bruk av psykotrope stoffer der det er i strid med loven. Evolute Institute B.V. verken tilbyr eller selger trøfler som inneholder psilocybin eller andre psykotrope stoffer.

Delbarhet

Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon finner at et vilkår, en bestemmelse, en pakt eller en betingelse i disse vilkårene er ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal resten av vilkårene fortsatt være i full kraft og skal ikke på noen måte påvirkes, svekkes eller ugyldiggjøres.

Siste oppdatering: mars 2024

Fremskynde din søken etter vekst og økt velvære

Registrer deg for live Evolute Expert Talk

Banebrytende ideer fra ledende tenkere i samtale med våre Evolute-verter. Få unik innsikt i din egen vei til personlig, profesjonell og åndelig vekst. Gratis. 

Ved å registrere deg godtar du å motta kommunikasjon fra Evolute Institute. Opplysningene dine vil ikke bli delt med noen tredjepart.

"Når jeg gir slipp på det jeg er, Jeg blir det jeg kan bli."

- Lao-Tzu

Motta innsikt og oppdateringer om arrangementer fra Evolute Institute