Evoluut Instituut

IMPRINT

WETTELIJKE KENNISGEVING 

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kantoornr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland

Ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (CCI), nr. 93123728

CONTACT:

Algemeen directeur: Naomi Stubbé

E-mail: info [AT] evolute-institute.com

www.evolute-institute.com/contact

VERANTWOORDELIJK VOOR INHOUD

Naomi Stubbé

Informatie volgens de Consumer Dispute Resolution Act:

Er is geen verplichting en geen bereidheid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid voor inhoud

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder (Evolute Institute B.V.) staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is voor eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die met naam worden aangeduid geven de mening van de betreffende auteur weer en niet de mening van de aanbieder.

Aansprakelijkheid voor externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar wordt gelinkt of verwezen vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De links zijn zorgvuldig onderzocht en samengesteld. De aanbieder verklaart dat er op het moment van linken geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte of verwezen pagina's. Hij distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden veranderd en neemt de inhoud ervan uitdrukkelijk niet over als de zijne. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de gelinkte site aansprakelijk, niet degene die naar de betreffende publicatie heeft gelinkt.

Auteursrechten

De op deze website gepubliceerde inhoud valt onder het Nederlandse auteursrecht. Voor elk ongeoorloofd gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve auteursrechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, verwerken of reproduceren van inhoud. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

 

 

AUTEURSRECHTEN OP AFBEELDINGEN:

Foto's van unsplash.com: © Annie Spratt (ijsbergen); Colin Lloyd (open oog); Nathan Dumalo (gesloten oog); Joshua Brown (gebarsten grond); Erik McLean (open oog); Clay Banks (bos); Borna Bevanda (kalm water); Jordan Madrid (kompas); Tom Barrett (golven); Joel Filipe (glazen gebouw); Sasha Freemind (silhouet); notquitemax (mediterende vrouw); maximalfocus (rook)

Pictogrammen van thenounproject.com: © Binocular door Ivan Ilijas; Brain door Clockwise; Brain door popcornarts; Community door parkjisun; connect door WEBTECHOPS LLP; Diamond door amante de icono; Enso door ochre7; Bob Holzer; Catherine Please; Iceberg door Anton Noskov; slinger door ibrandfify; regara; zelfbewustzijn door Magicon; Adrien Coquet; Zen door Icons Producer; Lotus - Joni Ramadhan; puzzel - indra anis; zelfbewustzijn - magicon; eenheid - Adrien Coquet; kalender - Umer Younas

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis. 

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute