Evolute-institutet

IMPRESSUM: TYSK VERSION

 

ANGABEN GEMÄSS § 5 TMG

Evolute Innerwork GmbH
Gäßnerweg 29
12103 Berlin
Tyskland

Amtsgericht Berlin Charlottenburg, HRB 243828

KONTAKT:

Geschäftsführer: Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Telefon: +49 [0] 1573 185 1758

E-post: info [AT] evolute-institute.com

www.evolute-institute.com/contact

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT NACH § 55 ABS. 2 RSTV:

Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

STREITSCHLICHTUNG

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

ANSVARSFRISKRIVNING (HAFTUNGSAUSSCHLUSS)

Haftung för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi enligt § 7 Abs.1 TMG ansvariga för egna innehåll på dessa sidor enligt de allmänna bestämmelserna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att överföra eller spara framtagen information eller att efterforska omständigheter som hindrar en rättsvidrig verksamhet. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. En sådan här rättslig ersättning är dock möjlig först från och med tidpunkten för kännedom om en konkret rättsskada. Vid kännedom om motsvarande rättsintrång kommer vi att upphäva innehållet helt och hållet.

Haftung för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser Dritter, på vars innehåll vi inte har någon inverkan. Därför kan vi inte heller ta på oss någon garanti för dessa innehåll. För de innehåll som finns på de länkade sidorna är alltid respektive leverantör eller operatör av sidorna ansvarig. De förvrängda sidorna har vid tidpunkten för förvrängningen granskats med avseende på möjliga rättsstridigheter. Rättsvidriga innehåll var vid tidpunkten för länkningen inte identifierbara. En permanent innehållsmässig kontroll av verlinkta sidor är dock utan konkreta anhaltspunkter för en rättsförlust inte tillåten. Vid Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung och jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Nedladdningar och kopior från denna sida är endast avsedda för privat, ej kommersiellt bruk. Såvida innehållen på denna sida inte har skapats av operatören, iakttas Dritters upphovsrätt. I synnerhet kommer Inhalte Dritter att betecknas som sådana. Om du ändå skulle bli uppmärksam på en skada på upphovsrätten, ber vi om en motsvarande varning. Vid kännedom om rättsintrång kommer vi att komplettera med följande innehåll.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG:

Skydd

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Vi behandlar dina personliga uppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna samt denna deklaration.

Användningen av vår webbplats är enligt reglerna möjlig utan angivande av personrelaterade uppgifter. Såvida personrelaterade uppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) hämtas från våra sidor sker detta, såvitt möjligt, alltid på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer utan ditt uttryckliga samtycke inte att vidarebefordras till tredje part.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ett lückenlöst skydd av data före Zugriff genom Dritte är inte möjligt.

Kontaktformular

Om du skickar en förfrågan till oss via formuläret, kommer dina uppgifter från formuläret inklusive de av dig där angivna kontakterna att sparas för bearbetning av förfrågan och för att hantera anslutningsfrågor från oss. Dessa uppgifter ger vi inte vidare utan din tillåtelse.

 

TRYCK: ENGELSK VERSION

JURIDISKT MEDDELANDE ENLIGT § 5 TMG

Evolute Innerwork GmbH 
Gäßnerweg 29
12103 Berlin
Tyskland

KONTAKT:

Verkställande direktörer: Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Telefon: +49 [0] 1573 185 1758

E-post: info [AT] evolute-institute.com

www.evolute-institute.com/contact

ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET ENLIGT § 55 ABS. 2 RSTV:

Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Information enligt lagen om tvistlösning vid konsumenttvister:

Det finns ingen skyldighet eller vilja att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

Friskrivningsklausul

Begränsning av ansvar för innehåll

Innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Leverantören (Evolute Innerwork GmbH) garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten och aktualiteten för det innehåll som tillhandahålls. Användningen av innehållet på webbplatsen sker på användarens egen risk. Bidrag som identifieras med namn återspeglar respektive författares åsikt och inte leverantörens åsikt.

Ansvar för externa länkar

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör tredje part ("externa länkar"). Dessa webbplatser är föremål för respektive operatörs ansvar. Leverantören är inte ansvarig för innehåll som länkas eller hänvisas till från hans sidor - såvida han inte har full kännedom om olagligt innehåll och skulle kunna förhindra besökarna på hans webbplats från att se dessa sidor. De länkar som anges har noggrant undersökts och sammanställts. Leverantören försäkrar att det vid tidpunkten för länkningen inte fanns något olagligt innehåll på de länkade sidorna. Leverantören har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen, innehållet eller författarskapet på de länkade eller refererade sidorna. Han distanserar sig uttryckligen från allt innehåll på länkade sidor som ändrades efter att länken sattes och tar uttryckligen inte över deras innehåll som sitt eget. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador till följd av användning eller icke-användning av sådan information är endast leverantören av den länkade webbplatsen ansvarig, inte den som har länkat till respektive publikation.

Upphovsrätt

Innehållet som publiceras på denna webbplats omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. All obehörig användning kräver föregående skriftligt medgivande från leverantören eller respektive upphovsrättsinnehavare. Detta gäller särskilt kopiering, redigering, bearbetning eller reproduktion av innehåll. Innehåll och rättigheter för tredje part är markerade som sådana. Endast framställning av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåtet.

 

 

BILDRÄTTIGHETER | UPPHOVSRÄTT TILL BILDER:

Foton från unsplash.com: © Annie Spratt (isberg); Colin Lloyd (öppet öga); Nathan Dumalo (blundar); Joshua Brown (sprucken jord); Erik McLean (öppet öga); Clay Banks (skog); Borna Bevanda (lugnt vatten); Jordan Madrid (kompass); Tom Barrett (vågor); Joel Filipe (glasbyggnad); Sasha Freemind (silhuett); notquitemax (mediterande kvinna); maximalfocus (rök)

Ikoner från thenounproject.com: © Binocular av Ivan Ilijas; Brain av Clockwise; Brain av popcornarts; Community av parkjisun; connect av WEBTECHOPS LLP; Diamond av amante de icono; Enso av ochre7; Bob Holzer; Catherine Please; Iceberg av Anton Noskov; pendel av ibrandfify; regara; självmedvetenhet av Magicon; Adrien Coquet; Zen av Icons Producer; Lotus - Joni Ramadhan; pussel - indra anis; självmedvetenhet - magicon; enhet - Adrien Coquet; kalender - Umer Younas

 

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"Ledaren är den som ur röran skapar enkelhet, ur oenighet harmoni och ur svårigheter möjligheter."

- Albert Einstein

Få nya insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute