Evoluut Instituut

Info

Wat je moet weten

Deelnemen aan onze retraite programma's is een investering van je tijd, energie en geld. We begrijpen dat je veel vragen hebt over ons werk. Wij ook. We moedigen je aan om je te informeren en je eigen onderzoek te doen.

Dat gezegd hebbende, hebben we hier wat nuttige informatie voor je samengevat. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om een afspraak te maken met ons team.  

Veelgestelde vragen (FAQ)

ON psilocybine-truffels & veranderde bewustzijnstoestanden

We willen benadrukken dat het innemen van psilocybine bevattende truffels niet het primaire doel en de intentie van onze ontwikkelingsprogramma's is. We zien legale psychedelica en veranderde bewustzijnstoestanden eerder als een instrument voor inzicht en ontwikkeling, een buitengewoon krachtige "bewustzijnstechnologie". Met de juiste instelling, ceremoniële setting, voorbereiding en integratie kunnen psychedelische ervaringen diepgaande ontwikkeling katalyseren.

Ervaringen buiten het alledaagse bewustzijn (veranderde bewustzijnstoestanden, ASC) zijn bijzonder effectief om ontwikkeling te bevorderen, niet in de laatste plaats omdat ze starre mentale of gedragsstructuren tijdelijk helpen desintegreren of "smelten" en zo nieuwe opties creëren voor denken, gedragen en zijn in de wereld. Onder ASC is er een verhoogde openheid voor ervaringen en dus voor verandering in het systeem (op hersenniveau zouden we zeggen dat er sprake is van versterkte neuroplasticiteit). Dus gebruiken we de kracht van ASC en piekervaringen in onze persoonlijke ontwikkelingsprogramma's om diepgaande verandering en groei te katalyseren.

We induceren veranderde bewustzijnstoestanden (ASC) met behulp van een gevarieerd methodologisch instrumentarium, zoals ademwerk, mindfulness meditatie of lichaamswerk. Een van de technieken die onze deelnemers gebruiken zijn legale psilocybine bevattende truffels (in de volksmond "magische truffels" genoemd), die ze zelf moeten kopen in een Nederlandse smartshop. Deze truffels bieden een reproduceerbare manier om ASC op te wekken.

Daarnaast gebruiken we technieken zoals ademwerk, lichaamswerk en meditatie om je de kans te geven jezelf te zien vanuit een "anders-dan-normaal" perspectief.

Om een diepe staat van veranderd bewustzijn op te wekken, consumeren onze deelnemers legale, psychoactieve psilocybine truffels (in de volksmond "magische truffels" genoemd) op de dag van hun begeleide psychedelische ceremonie. Om legale redenen kopen de deelnemers hun eigen truffels bij een erkende verkoper in Nederland. 

De truffels die je consumeert voor de ceremonie bevatten de psychedelische moleculen psilocine en zijn gefosforyleerde tegenhanger psilocybine. Eenmaal ingenomen wordt psilocybine door het lichaam gemetaboliseerd tot psilocine, waarna het serotonerge effect zich ontvouwt - wat mensen meestal "de trip" noemen. Klinisch bewijs toont aan dat psilocybine een fysiologisch veilige stof is zonder bekende verslavende effecten en vrijwel zonder toxiciteit (zie bijv. hier). Toch kunnen er bepaalde omstandigheden zijn (sommige lichamelijke/geestelijke ziekten en medicijnen) die het minder veilig maken. In onze beoordeling voorafgaand aan de opname doen we ons best om je bewust te maken van eventuele risicofactoren, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

We maximaliseren je veiligheid door de juiste beoordeling, voorbereiding, facilitering en integratie.

Beoordeling:
We voeren een fysieke / mentale gezondheidsscreening uit via een online vragenlijst en een screeningsgesprek om het risico op een mogelijk nadelige gezondheidsgerelateerde uitkomst te minimaliseren. De aanmeldingsprocedure en onze programma's zijn niet bedoeld om diagnoses te stellen, medische aanbevelingen te doen of behandelingsoplossingen aan te bieden. Voor je veiligheid kunnen we echter bepalen dat deelname aan onze programma's niet raadzaam is. De motivatie van de screening is om je te helpen inzicht te krijgen in de mogelijke risico's van deelname aan Evolute programma's. Houd er rekening mee dat de screening niet tot doel heeft definitieve conclusies te trekken over de vraag of het veilig voor je is om aan onze programma's deel te nemen. Alleen jij en je arts en/of andere medische professional kunnen die beslissing nemen.

Voorbereiding:
Deelnemers leren over een verantwoorde benadering van het werken met psilocybine bevattende truffels (risico- en schadebeperking). Het meest recente wetenschappelijke bewijs zal worden gepresenteerd over de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van psychedelica. Daarnaast krijgen ze begeleiding bij het navigeren tijdens toestanden van veranderd bewustzijn. Je krijgt 1-op-1 coaching om je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Facilitatie:
De psychedelische ceremonies, waarbij je kunt besluiten om je eigen psilocybine bevattende truffels te consumeren, worden begeleid door ervaren begeleiders. Onze experts geven je genoeg vrijheid om je eigen stappen te zetten en zullen altijd aan je zijde staan als je hun steun nodig hebt.

Integratie:
Psychedelische ervaringen met psilocybine bevattende truffels kunnen zeer diepgaand zijn en seismisch aanvoelen. Journeyers kunnen dagen en weken na hun ceremonie door intense emoties gaan. Daarom hebben we een integratieprogramma samengesteld dat je helpt om je inzichten op een duurzame manier in je leven te integreren. Je krijgt 1-op-1 coaching om het meeste uit je reis te halen.

In Nederland zijn psilocybine bevattende truffels legaal. Daarentegen werden psychedelische paddenstoelen in 2007 geclassificeerd als geregistreerde stof. Je moet deze legale truffels kopen bij erkende verkopers (bijv. smartshops) in Nederland en ze meenemen naar de retraite. 

Omdat we je veiligheid willen maximaliseren en het risico op een mogelijk ongunstige uitkomst voor je gezondheid willen minimaliseren, vragen we alle aanvragers een screeningvragenlijst over hun geestelijke en lichamelijke gezondheid in te vullen en een screeningsgesprek te voeren voordat ze worden toegelaten.

De aanmeldingsprocedure en onze programma's zijn niet bedoeld om diagnoses te stellen, medische aanbevelingen te doen of behandelingsoplossingen aan te bieden. Voor jouw veiligheid kunnen we echter bepalen dat deelname aan onze programma's niet raadzaam is. De motivatie van het screeningsproces is om je te helpen inzicht te krijgen in mogelijke risico's van deelname aan Evolute programma's. Het doel van de screening is niet om tot definitieve conclusies te komen over de vraag of het voor u veilig is om aan onze programma's deel te nemen. Alleen jij en je arts en/of andere medische professional kunnen die beslissing nemen.

Hoewel we ernaar streven om de best bekende praktijken en professionele normen na te leven, behandelen we geen psychische aandoeningen en bieden we geen enkele vorm van therapie aan. Daarom laten we onder andere geen deelnemers toe met de diagnose depressie, PTSS, schizofrenie, bipolaire stoornis of angststoornissen.

 

OP HET RETRAITE PROGRAMMA

We hebben het EVOLEAD programma ontworpen voor mensen die zich bewust zijn van hun potentieel om anderen / hun omgeving / de toestand van de wereld te beïnvloeden en daar op een verantwoordelijke manier naar willen handelen. Mensen die streven naar persoonlijke en professionele groei en bereid zijn om een transformatie te ondergaan. 

Hoewel veel van onze cliënten een leidinggevende rol hebben in hun organisatie (C-level, teamleiders, directeuren, oprichters), beoordelen we de geschiktheid van onze sollicitanten niet op basis van hun functietitel, maar op basis van hun bereidheid en potentieel om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor anderen. Onze cliënten moeten bereid zijn om een eerlijke en soms uitdagende dialoog met zichzelf en anderen aan te gaan.

Daarom voeren we voorafgaand aan de definitieve toelating individuele video-/telefoongesprekken met elke kandidaat om er zeker van te zijn dat de deelnemer bij het programma past.

We voeren onze ceremonies uit in groepen van maximaal 12 deelnemers in een veilige, comfortabele en privacy biedende binnenruimte.

Tijdens je truffeltocht word je bijgestaan door ervaren begeleiders voor maximale impact en veiligheid.

We creëren een unieke en onvergetelijke sfeer met passende muziek, verlichting en aroma's om al je zintuigen te stimuleren.

We houden rekening met eeuwenoude tradities op het gebied van plantengeneeskunde en combineren deze vakkundig met best-practices geïnspireerd door modern klinisch onderzoek.

We eisen van onze deelnemers dat ze deelnemen aan het voorbereidingsprogramma voordat ze worden toegelaten tot de inburgering in Nederland. We moedigen onze cliënten ook sterk aan om deel te nemen aan het integratieprogramma voor een maximaal effect.
Mocht je er op korte termijn voor kiezen om geen psychedelische truffels te eten tijdens de onderdompeling op locatie, dan staat je dat altijd vrij. We zullen alternatieve inhoud voor je hebben. We zullen je altijd de kans geven om je beslissing met onze begeleiders te bespreken, zodat we er zeker van kunnen zijn dat deze beslissing voor jou het beste is.

Groepsdynamiek kan een essentiële factor zijn in het faciliteren van zelfonderzoek, het opbouwen van vertrouwen, wederkerigheid en emotionele en gedragsmatige intelligentie. De gevoelens van kameraadschap en emotionele verbondenheid met anderen zijn belangrijke bestanddelen van het voordeel van diep innerlijk werk.

Onderzoek laat zien dat groepsdynamiek tijdens een psychedelische retraite kan leiden tot betere resultaten voor individuen.

Groepsdynamiek is een zeer belangrijke factor voor een krachtige en langdurige retraite-ervaring. Daarom hechten we veel belang aan het toelaten van de juiste deelnemers tot onze exclusieve leiderschapsretraites. We streven ernaar om mensen te verzamelen die je als gelijken kunt beschouwen - mensen met het potentieel of de staat van dienst als besluitvormers en leiders: leidinggevenden, senior managers, ondernemers en oprichters, creatieven, om er maar een paar te noemen. Mensen die op een vergelijkbaar punt in hun leven staan en die jouw verlangens, aspiraties en worstelingen kunnen begrijpen.

Tijdens ons programma duiken deelnemers diep in hun hoofd en hart. Dit vereist dat ieder individu zich veilig voelt in de groep en zich niet tegengehouden voelt door andere deelnemers.

Onze dierbaren kunnen ons soms door moeilijkheden heen helpen, maar kunnen ook invloed en druk uitoefenen.

Neem contact met ons op om je individuele geval te bespreken en we kunnen een oplossing vinden die ervoor zorgt dat je het meeste uit ons programma haalt.

Hoewel we ons houden aan de best bekende praktijken en professionele normen, behandelen we op dit moment geen psychische aandoeningen en bieden we geen klinische/therapeutische zorg. Daarom laten we onder andere geen deelnemers toe met de diagnose depressie, PTSS, schizofrenie, bipolaire stoornis of angststoornissen. Geen van de diensten die wij aanbieden vervangt professionele medische zorg. Zoek bij twijfel altijd een medische professional.

Op retraite Boekingen

De volledige prijs voor het EVOLEAD 5-weekse programma voor persoonlijke en leiderschapsontwikkeling is EUR 5.900. Dit is inclusief alle kosten voor het hele programma (1-op-1 coachingsessies, ceremonie, samengestelde inhoud, begeleiders en coaches) en accommodatie, eten en drinken. Het omvat niet je persoonlijke reiskosten van en naar het retraitecentrum of de kosten van de truffels (ongeveer 50 EUR) die je om wettelijke redenen zelf moet kopen in een erkende "smart shop" in Nederland.

We vragen 5.900 EUR omdat we geloven in de toegevoegde waarde en kwaliteit van ons werk, vooral van ons curriculum en de kwaliteit van onze coaches en begeleiders. Ons hoogste doel is om een veilige omgeving te bieden voor diepgaand zelfonderzoek, communicatie en transformatie. Het is een investering in je persoonlijke ontwikkeling en waarschijnlijk een "once in a lifetime" ervaring.

Voor meer prijsinformatie over onze op maat gemaakte programma's voor organisaties (Evolute ORG), ga je naar contact met ons opnemen rechtstreeks.

We nemen je bezorgdheid over Covid serieus en we doen ons best om de risico's van Covid tot een minimum te beperken. We vragen al onze deelnemers om een Covid-sneltest te doen voordat ze naar de retraite reizen en bij aankomst ter plaatse. Bovendien bieden we dagelijks gratis sneltesten aan onze deelnemers aan.

We hebben een hygiëneprotocol ontwikkeld dat wordt uitgedeeld aan de deelnemers voor hun vertrek naar de retraite op locatie.

Omdat bepaalde oefeningen tijdens onze retraite ter plaatse vereisen dat je elkaars gezicht ziet en elkaar fysiek aanraakt (bijv. elkaars hand vasthouden), kunnen maskers niet altijd worden gedragen en kan de afstand van 1,5 meter niet altijd worden gerespecteerd (bijv. tijdens de truffelceremonie).

Als je niet langer in staat bent om deel te nemen vanwege COVID-19 gezondheids-, veiligheids- of reisbeperkingen, houden we je volledige betaalde bedrag tegoed voor een toekomstige retraite. Dit tegoed vervalt niet. We vragen je om officiële documentatie van je positieve testuitslag door een erkend testinstituut of de reisbeperkingen van je land.

Als je genoodzaakt bent om je plaats op een retraite te annuleren, is het je plicht om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via [email protected].

Als je niet kunt deelnemen aan de retraite omdat je minder dan 14 dagen voor de retraite ter plaatse positief bent getest op Covid of wanneer je positief wordt getest bij aankomst op de retraite, zullen we je overplaatsen naar een retraite in de toekomst of je volledige betalingsbedrag bewaren als tegoed voor een toekomstige retraite (zonder extra kosten). Dit tegoed vervalt niet.

We weten heel goed hoe belangrijk privacy is voor de meeste van onze klanten. We zullen nooit gevoelige informatie over onze klanten openbaar of aan derden verstrekken. We zullen nooit foto's van deelnemers aan onze retraites plaatsen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende deelnemers.

Wij verwerken persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR").

Als je nog vragen hebt over een aspect van ons programma, aarzel dan niet om contact op te nemen met neem hier contact met ons op. We nemen graag contact met je op.

Over logistiek

De 4-daagse on-site retraite van het EvoLEAD programma vindt meestal plaats in een comfortabel en exclusief retraitecentrum op ongeveer 90 autominuten van Amsterdam.

De faciliteiten bieden een ontspannen en privé sfeer met ideale omstandigheden voor diepgaand werk.

We bieden onze retraiteprogramma's aan op verschillende locaties in Nederland.

We nemen contact met je op over je logistiek zodra je bent toegelaten tot EVOLEAD.

Alle deelnemers worden ondergebracht in eenvoudige maar kwalitatief goede privé- of gedeelde kamers op basis van beschikbaarheid.

 

Je ontvangt een gedetailleerde lijst met wat je mee moet nemen. Neem in het algemeen voldoende comfortabele kleding mee voor fysieke activiteiten zoals yoga en meditatie, en warme kleding en schoenen voor wandelingen in de buitenlucht.

Je mag een klein persoonlijk voorwerp (bijvoorbeeld een familiefoto) meenemen naar de ceremonie.

Notitieblokken en potloden en al het workshopmateriaal worden verstrekt. 

patrick liebl retraitebegeleider

Patrick Liebl,

Leidende facilitator & integratie-expert

Is het Retraite-programma geschikt voor jouw persoonlijke groeireis?

We nodigen je uit om een gesprek met ons in te plannen. Samen kunnen we alle vragen en zorgen die je hebt bespreken. We kunnen onderzoeken of dit programma op dit moment geschikt voor je is en ervoor zorgen dat je je zeker voelt en klaar bent om deze transformatieve ervaring aan te gaan.

"Wij zijn er om jouw verkenning te ondersteunen, in jouw tempo, zonder verwachtingen." - Patrick Liebl

 

 

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis. 

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute