Evolute-institutet

Info

Vad du behöver veta

Att delta i våra retreatprogram är en investering av din tid, energi och pengar. Vi förstår att du kommer att ha många frågor om vårt arbete. Det skulle vi också ha. Vi uppmuntrar dig att skaffa dig information och göra din egen research.

Med detta sagt har vi sammanfattat en del användbar information här för dig. Om du skulle ha ytterligare frågor, tveka inte att boka ett samtal med vårt team.  

Ofta ställda frågor (FAQ)

ON psilocybin-trufflar & Förändrade medvetandetillstånd

Vi vill betona att intag av tryffel som innehåller psilocybin inte är det primära målet och avsikten med våra utvecklingsprogram. Snarare uppfattar vi lagliga psykedelika och förändrade medvetandetillstånd som ett instrument för insikt och utveckling, en utomordentligt kraftfull "medvetandeteknik". Med rätt inställning, ceremoniell inramning, förberedelser och integration kan psykedeliska upplevelser katalysera djupgående utveckling.

Upplevelser utanför vardagsmedvetandet (altered states of consciousness, ASC) är särskilt effektiva för att främja utveckling, inte minst eftersom de hjälper till att tillfälligt upplösa eller "smälta" rigida mentala eller beteendemässiga strukturer och därmed skapa nya alternativ för att tänka, bete sig och vara i världen. Under ASC ökar öppenheten för erfarenheter och därmed för förändringar i systemet (på hjärnnivå skulle vi säga att det finns en ökad neuroplasticitet). I våra program för personlig utveckling utnyttjar vi därför kraften i ASC och toppupplevelser för att katalysera djupgående förändring och tillväxt.

Vi framkallar förändrade medvetandetillstånd (ASC) med hjälp av olika metodologiska verktyg, såsom andningsövningar, mindfulness-meditation eller kroppsarbete. En av de tekniker som våra deltagare använder är lagliga tryfflar som innehåller psilocybin (i dagligt tal kallade "magiska tryfflar"), som de själva måste köpa i en licensierad holländsk smartshop. Dessa tryfflar ger ett reproducerbart sätt att inducera ASC.

Dessutom använder vi tekniker som andning, kroppsarbete och meditation för att ge dig möjlighet att se dig själv ur ett "annat perspektiv än det normala".

För att framkalla ett djupt tillstånd av förändrat medvetande konsumerar våra deltagare lagliga, psykoaktiva psilocybintryfflar (i dagligt tal kallade "magiska tryfflar") på dagen för deras guidade psykedeliska ceremoni. Av juridiska skäl köper deltagarna sina egna tryffel från en licensierad leverantör i Nederländerna. 

Tryfflarna som du äter vid ceremonin innehåller de psykedeliska molekylerna psilocin och dess fosforylerade motsvarighet psilocybin. När det intagits metaboliseras psilocybin av kroppen till psilocin och utvecklar sedan sin serotonergiska effekt - vad människor vanligtvis hänvisar till som "resan". Kliniska bevis visar att psilocybin är ett fysiologiskt säkert ämne utan kända beroendeframkallande effekter och praktiskt taget ingen toxicitet (se t.ex. här). Det kan dock finnas vissa förhållanden (vissa fysiska/psykiska sjukdomar och mediciner) som kan göra det mindre säkert. I vår bedömning före inskrivning gör vi vårt bästa för att göra dig medveten om eventuella riskfaktorer så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

Vi maximerar din säkerhet genom rätt bedömning, förberedelse, facilitering och integration.

Bedömning:
Vi genomför en fysisk/psykisk hälsoscreening via ett onlineformulär och ett screeningssamtal för att minimera risken för eventuella negativa hälsorelaterade resultat. Ansökningsprocessen och våra program är inte utformade för att diagnostisera, ge medicinska rekommendationer eller erbjuda behandlingslösningar. För din säkerhets skull kan vi dock besluta att ett deltagande i våra program inte är tillrådligt. Syftet med screeningprocessen är att hjälpa dig att förstå de potentiella riskerna med att delta i Evolutes program. Observera att screeningen inte syftar till att nå några slutliga slutsatser om huruvida det är säkert för dig att delta i våra program. Endast du och din läkare och/eller annan medicinsk personal kan göra den bedömningen.

Förberedelse:
Deltagarna får lära sig om ett ansvarsfullt sätt att arbeta med tryfflar som innehåller psilocybin (risk- och skadebegränsning). De senaste vetenskapliga rönen kommer att presenteras om de potentiella fördelarna och nackdelarna med att använda psykedelika. Dessutom kommer de att få vägledning i hur man navigerar under tillstånd av förändrat medvetande. Du kommer att få 1-on-1-coachning för att få bästa möjliga förberedelser.

Underlättande:
De psykedeliska ceremonierna, där du kan välja att konsumera dina egna tryfflar som innehåller psilocybin, övervakas av erfarna facilitatorer. Våra experter ger dig tillräckligt med frihet att ta dina egna steg och kommer alltid att finnas vid din sida om du behöver deras stöd.

Integration:
Psykedeliska upplevelser med tryfflar som innehåller psilocybin kan vara mycket djupgående och kännas seismiska. Resenärer kan gå igenom intensiva känslor dagar och veckor efter sin ceremoni. Det är därför vi skapade ett integrationsprogram som hjälper dig att införliva dina insikter i ditt liv på ett hållbart sätt. Du kommer att få 1-mot-1-coachning för att få ut mesta möjliga av din resa.

I Nederländerna är psykedeliska tryfflar som innehåller psilocybin lagliga. Däremot klassificerades psykedeliska svampar som ett schemalagt ämne 2007. Du måste köpa dessa lagliga tryfflar från auktoriserade försäljare (t.ex. smartshops) i Nederländerna och ta med dem till retreaten. 

Eftersom vi vill maximera din säkerhet och minimera risken för eventuella negativa hälsorelaterade resultat, kräver vi att alla sökande fyller i ett screeningformulär om sin mentala och fysiska hälsa samt att de genomför ett screeningssamtal innan de tas emot.

Ansökningsprocessen och våra program är inte utformade för att ställa diagnos, ge medicinska rekommendationer eller erbjuda behandlingslösningar. För din säkerhets skull kan vi dock besluta att ett deltagande i våra program inte är tillrådligt. Syftet med screeningprocessen är att hjälpa dig att förstå de potentiella riskerna med att delta i Evolutes program. Screeningprocessen syftar inte till att nå några slutliga slutsatser om huruvida det är säkert för dig att delta i våra program. Endast du och din läkare och/eller annan medicinsk personal kan göra den bedömningen.

Även om vi strävar efter att följa bästa kända praxis och professionella standarder, behandlar vi inte psykiska sjukdomar och erbjuder inte heller någon form av terapi. Därför tar vi bland annat inte emot deltagare med diagnoserna depression, PTSD, schizofreni, bipolär sjukdom eller ångestsyndrom.

 

PÅ RETREATPROGRAMMET

Vi har utformat EVOLEAD-programmet för personer som är medvetna om sin potential att påverka andra, sin omgivning eller tillståndet i världen och som vill agera på ett ansvarsfullt sätt. Människor som strävar efter personlig och professionell tillväxt och är villiga att genomgå omvandling. 

Även om många av våra kunder har en ledande roll i sina organisationer (C-nivå, teamledare, direktörer, grundare) bedömer vi inte lämpligheten hos våra sökande utifrån deras yrkestitel utan utifrån deras vilja och potential att ta ansvar för sig själva och för andra. Våra kunder måste vara villiga att inleda en ärlig och ibland utmanande dialog med sig själva och med andra.

Det är därför vi, före den slutliga antagningen, har individuella video-/telefonsamtal med varje sökande för att säkerställa att deltagaren passar in i programmet.

Vi genomför våra ceremonier i grupper om upp till 12 deltagare i en säker, bekväm och privat inomhusmiljö.

Du kommer att få hjälp av erfarna handledare under din tryffelresa för maximal effekt och säkerhet.

Vi skapar en unik och oförglömlig atmosfär med lämplig musik, belysning och dofter som stimulerar alla dina sinnen.

Vi värnar om växtmedicinska traditioner som har använts i århundraden och kombinerar dem skickligt med bästa praxis som inspirerats av modern klinisk forskning.

Vi kräver att våra programdeltagare deltar i förberedelseprogrammet innan de antas till fördjupningen på plats i Nederländerna. Vi uppmuntrar också starkt våra kunder att delta i integrationsprogrammet för maximal effekt.
Om du med kort varsel skulle välja att inte konsumera psykedeliska tryfflar under fördjupningen på plats, är du alltid fri att göra det. Vi kommer att ha alternativt innehåll för dig. Vi kommer alltid att erbjuda dig chansen att diskutera ditt beslut med våra facilitatorer så att vi kan se till att detta beslut är för ditt bästa.

Gruppdynamik kan vara en viktig faktor för att underlätta självutforskning, förtroendeskapande, ömsesidighet samt emotionell och beteendemässig intelligens. Känslan av gemenskap och känslomässig samhörighet med andra är viktiga beståndsdelar i fördelarna med djupt inre arbete.

Forskning visar att gruppdynamik under en psykedelisk retreat kan leda till bättre resultat för enskilda individer.

Gruppdynamiken är en mycket viktig faktor för en kraftfull och långvarig retreatupplevelse. Därför lägger vi stor vikt vid att få med rätt deltagare på våra exklusiva ledarskapsretreater. Vi strävar efter att samla människor som du kan betrakta som dina jämlikar - människor med potential eller meriter som beslutsfattare och ledare: chefer, högre chefer, entreprenörer och grundare, kreatörer, för att bara nämna några. Människor som befinner sig i en liknande fas i livet och som kan förstå din längtan, dina ambitioner och din kamp.

Under vårt program kommer deltagarna att dyka djupt in i sina sinnen och hjärtan. Detta kräver att varje individ känner sig trygg i gruppen och inte känner sig hållen tillbaka av andra deltagare.

Våra nära och kära kan ibland hjälpa oss att ta oss igenom svårigheter, men de kan också utöva inflytande och påtryckningar.

Kontakta oss för att diskutera ditt enskilda fall så kan vi hitta en lösning som säkerställer att du får ut mesta möjliga av vårt program.

Även om vi följer bästa kända praxis och professionella standarder, behandlar vi för närvarande inte psykiska sjukdomar eller tillhandahåller klinisk/terapeutisk vård. Därför tar vi bland annat inte emot deltagare med diagnoser som depression, PTSD, schizofreni, bipolär sjukdom eller ångestsyndrom. Ingen av de tjänster vi erbjuder ska ersätta professionell medicinsk vård. Om du är osäker ska du alltid kontakta en läkare.

På retreat Bokningar

Det fullständiga priset för EVOLEADs 5-veckors program för personlig utveckling och ledarskapsutveckling är 5,900 EURO. Detta inkluderar alla kostnader för hela programmet (1-on-1 coaching sessioner, ceremoni, kuraterat innehåll, facilitatorer och coacher) samt boende, mat och dryck. Det inkluderar inte dina personliga resekostnader till och från retreatcentret eller kostnaden för tryfflarna (cirka 50 EUR) som du av juridiska skäl måste köpa själv i en licensierad "smart shop" i Nederländerna.

Vi tar ut 5 900 EUR eftersom vi tror på mervärdet och kvaliteten i vårt arbete, särskilt vår läroplan och kvaliteten på våra coacher och facilitatorer. Vårt högsta mål är att tillhandahålla en säker miljö för djupgående självutforskning, kommunikation och transformation. Det är en investering i din personliga utveckling och förmodligen en "once in a lifetime"-upplevelse.

För mer prisinformation om våra skräddarsydda program för organisationer (Evolute ORG), vänligen Kontakta oss direkt.

Vi tar din oro för Covid på allvar och vi gör vårt bästa för att minimera Covid-relaterade risker. Vi kräver att alla våra deltagare genomför ett snabbtest för Covid-antigen innan de påbörjar sin resa till retreaten och vid ankomsten på plats. Dessutom kommer vi dagligen att erbjuda kostnadsfria snabbtester på plats till våra deltagare.

Vi tog fram ett hygienprotokoll som kommer att delas ut till deltagarna innan de åker iväg till retreaten på plats.

Eftersom vissa övningar under vår retreat på plats kräver att man ser varandras ansikten och fysisk beröring (t.ex. att hålla handen), kan masker inte alltid bäras och avståndet på 1,5 meter inte alltid respekteras (t.ex. under tryffelceremonin).

Om du inte längre kan delta på grund av COVID-19 hälsa, säkerhet eller resebegränsningar, kommer vi att behålla ditt fullbetalda belopp som kredit för en framtida retreat. Denna kredit kommer inte att löpa ut. Vi ber dig att tillhandahålla officiell dokumentation av ditt positiva testresultat från en licensierad testanläggning eller ditt lands reserestriktioner.

Om du tvingas avboka din plats på en retreat är det din skyldighet att meddela oss så snart som möjligt via [email protected].

Om du inte kan delta i retreaten eftersom du har testat positivt för Covid mindre än 14 dagar före retreaten på plats eller när du testas positivt vid ankomsten till retreaten, överför vi dig till en retreat i framtiden eller lagrar hela ditt betalningsbelopp som kredit för en framtida retreat (utan extra kostnad). Denna kredit kommer inte att förfalla.

Vi vet mycket väl hur viktigt det är med integritet för de flesta av våra kunder. Vi kommer aldrig att dela någon känslig information om våra kunder offentligt eller till någon tredje part. Vi kommer aldrig att publicera bilder på deltagare från våra retreater utan föregående uttryckligt skriftligt godkännande från de berörda deltagarna.

Vi behandlar personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress) i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR").

Om du har några ytterligare frågor om någon aspekt av vårt program, tveka inte att kontakta kontakta oss här. Vi kommer mer än gärna att kontakta dig.

Om logistik

Den 4-dagars retreat som ingår i EvoLEAD-programmet äger vanligtvis rum på ett bekvämt och exklusivt retreatcenter som ligger ca 90 bilminuter från Amsterdam.

Lokalerna erbjuder en avkopplande och privat atmosfär med idealiska förutsättningar för djupgående arbete.

Vi erbjuder våra retreatprogram på olika platser i Nederländerna.

Vi kommer att kontakta dig angående din logistik så snart du har blivit antagen till EVOLEAD.

Alla deltagare kommer att inkvarteras i enkla men högkvalitativa privata eller delade rum beroende på tillgänglighet.

 

Du kommer att få en detaljerad lista över vad du ska ta med dig. I allmänhet ber vi dig ta med tillräckligt med bekväma kläder för fysiska aktiviteter som yoga och meditation, samt varma kläder och skor för utomhusvandringar.

Du får ta med dig ett litet personligt föremål (t.ex. ett familjefoto) som du kanske vill ta med dig till ceremonin.

Anteckningsblock och pennor samt allt kursmaterial kommer att tillhandahållas. 

patrick liebl retreatledare

Patrick Liebl,

Ledande facilitator och integrationsexpert

Är Retreat-programmet rätt för din resa mot personlig utveckling?

Vi inbjuder dig att boka ett samtal med oss. Tillsammans kan vi utforska eventuella frågor eller funderingar som du kan ha. Vi kan undersöka om detta program är rätt för dig just nu och se till att du känner dig trygg och redo att ta dig an denna omvälvande upplevelse.

"Vi är här för att stödja din utforskning, i din takt, utan några förväntningar." - Patrick Liebl

 

 

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute