Evoluutti-instituutti

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojalainsäädännön lakisääteisten vaatimusten mukaisesti (erityisesti Euroopan tietosuoja-asetuksen GDPR:n mukaisesti) ilmoitamme sinulle jäljempänä yrityksemme suorittaman henkilötietojen käsittelyn luonteesta, laajuudesta ja tarkoituksesta. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritamme sekä palveluidemme tarjoamisen yhteydessä että erityisesti verkkosivustoillamme ja ulkoisissa verkkoesiintymisissämme, kuten sosiaalisen median profiileissamme (jäljempänä yhteisesti "verkkopalvelut").

Vastuuhenkilön (vastuuhenkilöiden) nimi ja yhteystiedot
Vastuuhenkilömme (jäljempänä 'vastuuhenkilö') tietosuojavastaavan ja rekisterinpitäjän merkityksessä:

Naomi Stubbé
Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Toimiston numero. 4277
1012SL, Amsterdam
Alankomaat
Sähköposti: [email protected]

Oikeudellinen huomautus: https://evolute-institute.com/imprint/

Tietotyypit, käsittelyn tarkoitukset ja rekisteröityjen ryhmät

Seuraavassa kerromme sinulle henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja käytön tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta.

1. käsittelemiemme tietojen tyypit

Varastotiedot (esim. nimi, osoite jne.), yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite jne.), sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, videot, valokuvat jne.), viestintätiedot (IP-osoite jne.), sopimustiedot (esim. sopimuskohde, kesto), maksutiedot (esim. pankkitiedot, laskut, maksuhistoria).

2. käsittelyn tarkoitukset

Sopimusten käsittely, markkinointi/myynti/mainonta, yhteydenottopyyntöjen ja tiedustelujen käsittely, potentiaalisten asiakkaiden arviointi, toimisto- ja organisaatiomenettelyt, palvelujen tarjoaminen ja asiakastuki, palaute (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeilla), turvatoimet.

3. rekisteröityjen ryhmät

Verkkosivuston kävijät/käyttäjät, sidosryhmät, potentiaaliset asiakkaat, liike- ja sopimuskumppanit.

Rekisteröidyistä käytetään yhteisnimitystä "käyttäjät".

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Seuraavassa ilmoitamme sinulle henkilötietojen käsittelyn oikeusperustan:

 • Jos olemme saaneet suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, oikeusperustana on Art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR.
 • Jos käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka toteutetaan pyynnöstäsi, on noudatettava tietosuojalainsäädännön art. 6 (1) S. 1 lit. b) GDPR on oikeusperusta.
 • Jos käsittely on tarpeen meitä koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. lakisääteiset säilyttämisvelvoitteet), Art. 6 (1) p. 1 lit. c) GDPR on oikeusperusta.
 • Jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi, sovelletaan tietosuojasäännöstön 2 artiklan 1 kohtaa. 6 (1) p. 1 lit. d) GDPR on oikeusperusta.
 • Jos käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi, eikä etujasi tai perusoikeuksiasi ja -vapauksiasi ole tältä osin syrjäytetty, sovelletaan tietosuojasäännöstön 3 artiklan 1 kohtaa. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR on oikeusperusta.
 • Yleisen tietosuoja-asetuksen tietosuojasäännösten lisäksi Alankomaissa sovelletaan kansallisia tietosuojasäännöksiä, jotka on säädetty Alankomaiden tietosuojaviranomainen (Alankomaiden tietosuojavaltuutettu).

Huomaa, että yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten lisäksi maassasi tai asuin- tai kotimaassamme voidaan soveltaa kansallisia tietosuojasäännöksiä.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja tilausten käsittelijöille

Periaatteessa emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Jos näin kuitenkin tapahtuu, siirto tapahtuu edellä mainittujen oikeudellisten perusteiden nojalla, esimerkiksi silloin, kun tietoja siirretään verkkomaksupalveluntarjoajille sopimuksen täyttämiseksi tai tuomioistuimen määräyksen perusteella tai kun tietojen luovuttaminen on oikeudellisesti pakollista rikosoikeudellisen syytteen nostamiseksi, vaaran torjumiseksi tai immateriaalioikeuksien valvomiseksi.
Käytämme myös henkilötietojen käsittelijöitä (ulkoisia palveluntarjoajia, esim. verkkosivustojemme ja tietokantojemme verkkopalvelun tarjoajia) käsittelemään tietojasi. Jos tietoja luovutetaan käsittelijöille osana sopimusperusteista käsittelysopimusta, tämä tapahtuu aina art. 28 GDPR:N MUKAISESTI. Tällöin valitsemme käsittelijämme huolellisesti, valvomme heitä säännöllisesti ja meille on myönnetty oikeus antaa tietoja koskevia ohjeita. Lisäksi henkilötietojen käsittelijöiden on täytynyt toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja noudattaa GDPR:n mukaisia tietosuojasäännöksiä.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) hyväksyminen on luonut yhtenäisen perustan tietosuojalle Euroopassa. Tietojasi käsittelevät siis pääasiassa yritykset, joihin sovelletaan GDPR:ää. Jos käsittely tapahtuu kuitenkin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisten kolmansien osapuolten palveluiden avulla, niiden on täytettävä tietosuoja-asetuksen artiklan mukaiset erityisvaatimukset. 44 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisia vaatimuksia. GDPR. Tämä tarkoittaa, että käsittely tapahtuu erityisten takeiden perusteella, kuten EU:n komission virallisesti tunnustaman EU:n tasoa vastaavan tietosuojan tason määrittelyn tai virallisesti tunnustettujen erityisten sopimusvelvoitteiden, niin sanottujen "vakiosopimuslausekkeiden", noudattamisen perusteella.
Siltä osin kuin saamme nimenomaisen suostumuksesi tietojen siirtämiseen Yhdysvaltoihin niin sanotun "Privacy Shield" -suojakilven soveltumattomuuden vuoksi yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan a alakohdan mukaisesti, korostamme tässä yhteydessä riskiä siitä, että Yhdysvaltojen viranomaiset pääsevät salaa käsiksi tietoihin ja että tietoja käytetään valvontatarkoituksiin, mahdollisesti ilman, että EU:n kansalaiset voivat saada oikeussuojakeinoja.

Tietojen siirto organisaation sisällä

Saatamme siirtää henkilötietoja tai muutoin antaa pääsyn niihin organisaatiomme muihin toimipisteisiin. Siltä osin kuin tietojen luovuttaminen tapahtuu hallinnollisiin tarkoituksiin, tietojen luovuttaminen perustuu oikeutettuihin liiketoiminnallisiin ja taloudellisiin etuihimme tai muutoin, jos se on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai jos asianomaisten henkilöiden suostumus tai muutoin laillinen lupa on olemassa.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Jollei tässä tietosuojakäytännössä nimenomaisesti mainita, henkilötietosi poistetaan tai estetään heti, kun peruutat käsittelyyn antamasi suostumuksen tai kun tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää ole voimassa tai kun tietoja ei enää tarvita kyseiseen tarkoitukseen, paitsi jos niiden säilyttämisen jatkaminen on tarpeen todisteellisista syistä tai lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden vastaisesti. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kaupallisista tai verotuksellisista syistä tai joiden säilyttäminen on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi. Jos säädetty säilytysaika päättyy, tietosi estetään tai poistetaan, paitsi jos niiden säilyttäminen on edelleen tarpeen sopimuksen tekemistä tai täyttämistä varten.

Taulukko 1:

Henkilötietojen luokatSäilytysaika
Tiedot, jotka annat täyttämällä lomakkeita verkkosivustollamme. Tähän sisältyvät myös tiedot, jotka annat lisäpalvelujen pyytämisen yhteydessä. Saatamme pyytää sinulta tietoja myös silloin, kun ilmoitat ongelmasta verkkosivustollamme.Elleivät nämä tiedot kuulu myös johonkin muuhun henkilötietoryhmään, joka on yksilöity vasemmalla ja tämän rivin alapuolella olevassa sarakkeessa (jolloin sovelletaan pidempää säilytysaikaa), näitä tietoja säilytetään enintään kuusi (6) kuukautta kysymykseesi vastaamisen tai pyyntösi täyttämisen jälkeen, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan.
Kirjeenvaihtosi tallenteet ja kopiot (mukaan lukien sähköpostiosoitteet), jos otat meihin yhteyttä.Elleivät nämä tiedot kuulu myös johonkin muuhun henkilötietoryhmään, joka on yksilöity vasemmalla ja tämän rivin alapuolella olevassa sarakkeessa (jolloin sovelletaan pidempää säilytysaikaa), näitä tietoja säilytetään enintään kaksi (2) vuotta, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan.
Etunimesi ja sähköpostiosoitteesi, jos kirjaudut vastaanottamaan viimeisimmät uutiskirjeemme
uutiskirje verkkosivujemme kautta.
Nämä tiedot säilytetään, kunnes peruutat suostumuksesi tai pyydät meitä poistamaan nämä tiedot.
Nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi
numero, syntymäaika,
laskutusosoite ja yhteystiedot
hätäyhteyshenkilön nimi rekisteröintiä varten
johonkin ohjelmistamme. Tämä
Tiedot kerätään verkkokyselylomakkeella (Google Forms).
Näitä tietoja säilytetään, kunnes osallistumisesi ohjelma(iin) on päättynyt, ja enintään seitsemän (7) vuotta tämän jälkeen, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan, ellet pyydä, että poistamme nämä tiedot ennen seitsemän vuoden säilytysajan päättymistä.
Kaikki tiedot fyysisestä tai
mielenterveys, jonka annat meidän
Hakemuslomakkeet ennen
ilmoittautuminen Evolute Institute-retriittiin
ohjelma, jonka perusteella voimme
päättää, että emme voi hyväksyä
sinut johonkin ohjelmistamme, koska
turvallisuus. Nämä tiedot voivat sisältää
arkaluonteiset tiedot ja ne ovat vain
kerätään ja julkistetaan seuraavien tietojen perusteella
nimenomainen suostumuksesi ja kirjallinen
valtuutus.
Ellemme päätä, ettemme voi hyväksyä sinua johonkin ohjelmaamme, näitä tietoja säilytetään siihen asti, kunnes osallistumisesi ohjelmaamme (ohjelmiimme) on päättynyt, ja enintään yhden (1) vuoden ajan tämän jälkeen, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan, ellet pyydä, että poistamme nämä tiedot ennen vuoden säilytysajan päättymistä. Jos päätämme, ettemme voi hyväksyä sinua johonkin ohjelmaamme, säilytämme näitä tietoja [kuusi (6) viikkoa] sen jälkeen, kun (i) ilmoitamme sinulle tällaisesta päätöksestä tai (ii) ilmoitamme sinulle lopullisesti tällaisesta päätöksestä.

Automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Verkkosivustomme tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen

Jos käytät verkkosivujamme vain tiedottamiseen (eli et rekisteröidy etkä lähetä muita tietoja), keräämme vain ne henkilötiedot, jotka selaimesi välittää palvelimellemme. Jos haluat tarkastella verkkosivustoamme, keräämme seuraavat tiedot:
- IP-osoite;
- Päivämäärä ja kellonaika;
- Selaimen tyyppi;
- Kieli ja selainversio;
- Haun sisältö;
- Aikavyöhyke;
- Pääsyn tila/HTTP-tilakoodi;
- Verkkosivustot, joilta pyyntö tuli;
- Käyttöjärjestelmä.
Näitä tietoja ei tallenneta yhdessä muiden henkilötietojesi kanssa.
Näitä tietoja käytetään verkkosivustomme käyttäjäystävälliseen, toimivaan ja turvalliseen toimittamiseen sinulle toimintojen ja sisällön avulla sekä sen optimointiin ja tilastolliseen arviointiin.
Tämän oikeusperustana on oikeutettu etumme tietojenkäsittelyyn, joka perustuu myös edellä mainittuihin tarkoituksiin, art. 6 Para. 1 S.1 lit. f) GDPR:n mukaisesti.

Evästeet

Käytämme niin sanottuja evästeitä, kun vierailet verkkosivustollamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka Internet-selaimesi asettaa ja tallentaa tietokoneellesi. Kun vierailet verkkosivustollamme uudelleen, nämä evästeet antavat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa automaattisesti. Evästeet sisältävät myös niin sanottuja "käyttäjätunnuksia", joihin käyttäjätiedot tallennetaan pseudonymisoitujen profiilien avulla. Kun käytät verkkosivustoamme, ilmoitamme sinulle evästeiden käytöstä edellä mainittuihin tarkoituksiin viittaamalla tietosuojaselosteeseemme ja siitä, miten voit vastustaa sitä tai estää niiden tallentamisen ("opt-out").
Evästeet voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin:

- Välttämättömät, välttämättömät evästeet: Välttämättömät evästeet ovat evästeitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle, jotta voidaan tallentaa tiettyjä verkkosivuston toimintoja, kuten kirjautuminen, ostoskorin käyttö tai käyttäjän antamat tiedot esimerkiksi verkkosivuston kielen osalta.

- Istuntoevästeet: (esim. jos olet kirjautunut sisään kirjautumistilanteesi määrittämiseksi). Kun vierailet sivustollamme uudelleen, nämä evästeet antavat tietoja, joiden avulla sinut tunnistetaan automaattisesti. Näin saatuja tietoja käytetään tarjoustemme optimointiin ja sivuston käytön helpottamiseen. Kun suljet selaimen tai kirjaudut ulos, istuntoevästeet poistetaan.

- Pysyvät evästeet: Nämä evästeet säilyvät tallessa, vaikka suljet selaimen. Niitä käytetään kirjautumisen tallentamiseen, tavoittavuuden mittaamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Ne poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, joka voi vaihdella evästeestä riippuen. Voit poistaa evästeet milloin tahansa selaimesi suojausasetuksista.

- Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien evästeet (kolmannen osapuolen evästeet, erityisesti mainostajien evästeet): Voit määrittää selaimesi asetukset mieltymystesi mukaan ja esimerkiksi kieltäytyä hyväksymästä kolmannen osapuolen evästeitä tai kaikkia evästeitä. Haluamme kuitenkin huomauttaa tässä vaiheessa, että et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja. Lue lisää näistä evästeistä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tietosuojaselosteista.

 • Tietoluokat: Käyttäjätiedot, evästeet, käyttäjätunnus (esim. käytetyt sivut, laitetiedot, käyttöajat ja IP-osoitteet).
 • Käsittelyn tarkoitukset: Tällä tavoin saatujen tietojen tarkoituksena on optimoida teknisesti ja taloudellisesti verkkotarjouksiamme ja tarjota sinulle helpompi ja turvallisempi pääsy verkkosivustollemme.
 • Oikeusperusta: Jos käsittelemme henkilötietojasi evästeiden avulla suostumuksellasi ("opt-in"), niin Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR on oikeusperusta (ilmoitettu suostumus). Muussa tapauksessa meillä on oikeutettu etu verkkosivuston tehokkaaseen toimivuuteen, parantamiseen ja taloudelliseen toimintaan, joten siinä tapauksessa Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR on oikeusperusta. Oikeusperustana on myös Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR, jos evästeet asetetaan sopimuksen käynnistämiseksi, esim. tilauksia varten.
 • Säilytysaika/poistaminen: Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin. Jos tietoja kerätään verkkosivuston tarjoamista varten, tämä tapahtuu, kun kyseinen istunto on päättynyt.Evästeet tallennetaan muutoin tietokoneellesi ja siirretään sieltä sivustollemme. Siksi sinulla käyttäjänä on myös täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Internet-selaimesi asetuksia muuttamalla voit poistaa evästeiden lähettämisen käytöstä tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, kaikkia verkkosivuston toimintoja ei ehkä ole enää mahdollista käyttää täysimääräisesti.

Täältä löydät tietoa evästeiden poistamisesta selaimittain:

Kromi: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Vastalause ja "opt-out": Voit yleensä estää evästeiden tallentamisen kiintolevyllesi suostumuksesta tai laillisesta luvasta riippumatta valitsemalla selaimesi asetuksista "älä hyväksy evästeitä". Tämä voi kuitenkin johtaa tarjoustemme toiminnalliseen rajoittamiseen. Voit vastustaa kolmansien osapuolten tarjoajien evästeiden käyttöä mainostarkoituksiin niin sanotun "opt-out"-lomakkeen avulla tämän amerikkalaisen verkkosivuston (https://optout.aboutads.info) tai tämän eurooppalaisen verkkosivuston (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) kautta.

Sopimusten käsittely

Käsittelemme varastotietoja (esim. yritys, nimet ja osoitteet sekä käyttäjien yhteystiedot, sähköposti), sopimustietoja (esim. käytetyt palvelut, yhteyshenkilöiden nimet) ja maksutietoja (esim. pankkitiedot, maksuhistoria) sopimusvelvoitteiden (tieto siitä, kuka on sopimuskumppani; sopimuksen perustelu, sisältö ja toteutus; tietojen uskottavuuden tarkistaminen) ja palveluiden (esim. yhteydenotto asiakaspalveluumme) täyttämiseksi art. 6 para. 1 p. 1 lit b) GDPR. Verkkolomakkeissa pakollisiksi merkityt kohdat ovat välttämättömiä sopimuksen tekemistä varten.
Periaatteessa näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeen saataviemme toteuttamiseksi (esim. siirto asianajajalle perintää varten) tai sopimuksen täyttämiseksi (esim. tietojen siirto maksupalveluntarjoajille) tai jos siihen on lakisääteinen velvoite Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c) GDPR.
Voimme myös käsitellä antamiasi tietoja, jotta voimme tiedottaa sinulle muista mielenkiintoisista tuotteista valikoimastamme tai lähettää sinulle teknisiä tietoja sisältäviä sähköpostiviestejä.
Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin (ks. taulukko 1). Tämä koskee inventaario- ja sopimustietoja, kun tietoja ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseen eikä sopimuksen mukaisia vaatimuksia voida enää esittää, koska ne ovat vanhentuneet (takuu: kaksi vuotta / tavanomainen vanhentumisaika: kolme vuotta). Kauppa- ja verolainsäädäntö velvoittaa meitä säilyttämään osoite-, maksu- ja tilaustietosi kymmenen vuoden ajan. Rajoitamme kuitenkin käsittelyä kolmen vuoden kuluttua, jos sopimus irtisanotaan, eli tietojasi käytetään vain lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttäjätilin tiedot säilyvät, kunnes se poistetaan.

Yhteydenotto yhteydenottolomakkeen / sähköpostin / postin kautta

Kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, faksilla, postitse tai sähköpostitse, tietojasi käsitellään yhteydenottopyynnön käsittelyä varten.

 • Oikeusperusta: Jos olet antanut suostumuksesi, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuojalainsäädännön art. 6 kohta. 1 p. 1 lit. a) GDPR. Yhteydenottopyynnön, sähköpostin, kirjeen tai faksin yhteydessä toimitettujen tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artikla. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR. Vastuullisella osapuolella on oikeutettu etu käsitellä ja säilyttää tietoja voidakseen vastata käyttäjien tiedusteluihin, säilyttää todisteita vastuuvelvollisuussyistä ja voidakseen tarvittaessa noudattaa lakisääteisiä liikekirjeitä koskevia säilyttämisvelvoitteitaan. Jos yhteydenoton tarkoituksena on sopimuksen tekeminen, käsittelyn oikeusperusteena on lisäksi Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR.
  Saatamme tallentaa tietosi ja yhteydenottopyyntösi asiakassuhteiden hallintajärjestelmäämme ("CRM-järjestelmä") tai vastaavaan järjestelmään.
  Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin (ks. taulukko 1). Yhteydenottolomakkeen syöttölomakkeessa olevien ja sähköpostitse lähetettyjen henkilötietojen osalta tämä tapahtuu, kun keskustelu kanssasi on päättynyt. Keskustelu on päättynyt, kun olosuhteiden perusteella on selvää, että kyseinen asia on lopullisesti selvitetty. Säilytämme sellaisten käyttäjien tiedustelut, joilla on tili tai sopimus kanssamme, kahden vuoden ajan sopimuksen päättymisestä. Lakisääteisten arkistointivelvoitteiden osalta poisto tapahtuu niiden päättymisen jälkeen: kauppalain (6 vuotta) ja verolain (10 vuotta) mukaisen säilytysvelvollisuuden päättyminen.
  Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR:n mukaisesti. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojen tallentamista.
 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit (sähköpostien, kirjeiden jne. vastaanottajat), asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat.

 • Käsitellyt tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, valokuvat, videot), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).

Palveluiden tarjoaminen 

Käsittelemme asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme (jäljempänä yhteisesti "sopimuskumppanit") tietoja sopimusperusteisten ja niihin verrattavien oikeudellisten suhteiden sekä niihin liittyvien toimien ja sopimuskumppaneiden kanssa tapahtuvan viestinnän yhteydessä tai ennen sopimuksen tekemistä, esimerkiksi kyselyihin vastaamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden arvioimiseksi.

Käsittelemme näitä tietoja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, oikeuksiemme turvaamiseksi sekä näihin tietoihin ja liiketoimintaan liittyviin hallinnollisiin tehtäviin liittyvää organisaatiota varten. Luovutamme sopimuskumppaneiden tietoja sovellettavan lainsäädännön puitteissa kolmansille osapuolille vain siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuihin tarkoituksiin tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai asianomaisten rekisteröityjen suostumuksella (esim. televiestintä-, kuljetus- ja muut apupalvelut sekä alihankkijat, pankit, vero- ja oikeusneuvonantajat, maksupalveluntarjoajat tai veroviranomaiset). Sopimuskumppaneille tiedotetaan jatkokäsittelystä, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, osana tätä tietosuojakäytäntöä.

Ilmoitamme sopimuskumppaneille ennen tietojen keräämistä tai sen yhteydessä, mitä tietoja tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin, esimerkiksi verkkolomakkeissa erityismerkinnöillä ja/tai symboleilla (esim. tähdillä tai vastaavilla) tai henkilökohtaisesti.

Tietojen säilytysajat on esitetty taulukossa 1. Poistamme tiedot lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvoitteiden päätyttyä, paitsi jos tiedot on säilytettävä lakisääteisen arkistoinnin vuoksi (esim. pääsääntöisesti 10 vuotta verotusta varten).

Jos käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tai alustoja palveluidemme tarjoamiseen, käyttäjien ja palveluntarjoajien väliseen suhteeseen sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tai alustan ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä.

 • Rekisteröidyt: Tulevat asiakkaat, Liikekumppanit ja sopimuskumppanit, Asiakkaat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: Potentiaalisten asiakkaiden arviointi, Sopimuspalvelujen ja asiakastuen tarjoaminen, Yhteydenottopyynnöt ja viestintä, Toimisto- ja organisaatiomenettelyt, Tiedustelujen hallinta ja niihin vastaaminen, Turvatoimet.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja ennakkopyynnöt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Muut verkkopalvelut

Videokonferenssit, verkkokokoukset, webinaarit

Käytämme kolmannen osapuolen alustoja ja sovelluksia (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat") video- ja äänikonferenssien, webinaarien ja muunlaisten video- ja audiokokousten järjestämiseen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja niiden palveluja valitessamme noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia.

Tässä yhteydessä viestinnän osallistujien tietoja käsitellään ja tallennetaan kolmansien osapuolten palvelimille niin kauan kuin ne ovat osa kanssamme käytävää viestintäprosessia. Näitä tietoja voivat olla muun muassa rekisteröinti- ja yhteystiedot, visuaaliset ja äänelliset osallistumiset, chat-merkinnät ja jaetun näytön sisältö.

Jos käyttäjiä ohjataan kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tai niiden ohjelmistojen tai alustojen käyttäjiksi viestintä-, liiketoiminta- tai muiden suhteiden yhteydessä, kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käsittely voi käsitellä käyttötietoja ja metatietoja, joita ne voivat käsitellä turvallisuustarkoituksiin, palveluiden optimointiin tai markkinointitarkoituksiin. Siksi pyydämme sinua noudattamaan asianomaisten kolmansien osapuolien palveluntarjoajien tietosuojaa koskevia tietoja.

 • Oikeusperusta: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön tai tiettyihin toimintoihin (esim. lupa nauhoittaa keskusteluja), käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Lisäksi käsittely voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme, jos kolmannen osapuolen käytöstä on sovittu tässä yhteydessä. Muussa tapauksessa käyttäjätietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee tehokasta ja turvallista viestintää viestintäkumppaneidemme kanssa. Tässä yhteydessä haluamme myös viitata evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.
 • Käsitellyt tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, valokuvat, videot), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).

 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit, Käyttäjät (esim. online-webinaaripalvelujen käyttäjät).

 • Käsittelyn tarkoitukset: Sopimuspalvelujen ja asiakastuen tarjoaminen, yhteydenottopyynnöt ja viestintä, toimisto- ja organisaatiomenettelyt, suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse).

 • Oikeusperusta: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), sopimuksen täyttäminen ja ennakkopyynnöt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Käytettävät palvelut ja palveluntarjoajat:

Uutiskirje ja sähköinen viestintä

Lähetämme uutiskirjeitä, sähköposteja ja muuta sähköistä viestintää (jäljempänä "uutiskirjeet") vain vastaanottajan suostumuksella tai laillisella luvalla. Siltä osin kuin uutiskirjeen sisältö on erikseen kuvattu rekisteröinnin yhteydessä, se on ratkaisevaa käyttäjän suostumuksen kannalta. Muutoin uutiskirjeemme sisältävät tietoa palveluistamme ja meistä.

Uutiskirjeidemme tilaamiseksi riittää yleensä sähköpostiosoitteesi syöttäminen. Saatamme kuitenkin pyytää sinua antamaan nimen, jotta voimme ottaa sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä uutiskirjeessä, tai antamaan lisätietoja, jos uutiskirjeen tarkoitukset sitä edellyttävät.

Uutiskirjeen rekisteröinnit kirjataan lokiin, jotta rekisteröintiprosessi voidaan todistaa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyy kirjautumis- ja vahvistusajan sekä IP-osoitteen tallentaminen. Samoin kirjataan lähetyspalvelun tarjoajalle tallennettujen tietojen muutokset.

 • Poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen: Katso taulukko 1. Voimme säilyttää poistettuja sähköpostiosoitteita enintään kolme vuotta oikeutettujen etujemme perusteella, ennen kuin poistamme ne, jotta voimme todistaa, että suostumus on annettu etukäteen. Näiden tietojen käsittely rajoittuu mahdolliseen puolustautumiseen korvausvaatimuksia vastaan. Yksittäinen poistopyyntö on mahdollista tehdä milloin tahansa, jos samalla vahvistetaan aikaisemman suostumuksen olemassaolo. Jos meillä on velvollisuus noudattaa vastustusta pysyvästi, pidätämme oikeuden tallentaa sähköpostiosoitteen yksinomaan tätä tarkoitusta varten estolistalle.
 • Oikeusperusta: Uutiskirjeen lähettäminen perustuu vastaanottajien suostumukseen tai, jos suostumusta ei vaadita, suoramarkkinointiin liittyviin oikeutettuihin etuihimme. Siltä osin kuin käytämme palveluntarjoajaa sähköpostien lähettämiseen, tämä tapahtuu oikeutettujen etujemme perusteella. Rekisteröintimenettely kirjataan oikeutettujen etujemme perusteella, jotta voidaan osoittaa, että se on toteutettu lain mukaisesti.
 • Avautumisprosentin ja klikkausprosentin mittaaminen: Uutiskirjeet sisältävät niin sanotun "web-beacon" eli pikselin kokoisen tiedoston, joka haetaan palvelimeltamme, kun uutiskirje avataan, tai jos käytämme postituspalvelun tarjoajaa, sen palvelimelta. Tämän haun yhteydessä kerätään ensin teknisiä tietoja, kuten tietoja selaimesta ja järjestelmästäsi sekä IP-osoitteesi ja hakuajankohta.Näitä tietoja käytetään uutiskirjeemme tekniseen parantamiseen teknisten tietojen tai kohderyhmien ja heidän lukukäyttäytymisensä perusteella niiden hakupisteiden (jotka voidaan määrittää IP-osoitteen avulla) tai hakuaikojen perusteella. Tähän analyysiin kuuluu myös sen määrittäminen, onko uutiskirjeet avattu, milloin ne on avattu ja mitä linkkejä on klikattu. Nämä tiedot osoitetaan yksittäisille uutiskirjeen vastaanottajille ja tallennetaan heidän profiileihinsa, kunnes profiilit poistetaan. Arvioinnit palvelevat meitä paljon enemmän, jotta voimme tunnistaa käyttäjiemme lukutottumukset ja mukauttaa sisältöämme heille tai lähettää erilaista sisältöä käyttäjiemme kiinnostuksen mukaan.

  Avautumis- ja klikkausprosenttien mittaaminen sekä mittaustulosten tallentaminen käyttäjien profiileihin ja niiden jatkokäsittely perustuu käyttäjien suostumukseen.

  Erillinen vastalause suorituskyvyn mittausta vastaan ei valitettavasti ole mahdollista, jolloin koko uutiskirjeen tilaus on peruutettava tai sitä on vastustettava. Tässä tapauksessa tallennetut profiilitiedot poistetaan.

 • Käsitellyt tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat).

 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit (sähköpostien, kirjeiden jne. vastaanottajat), asiakkaat (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät, retriittien osallistujat).

 • Käsittelyn tarkoitukset: Suoramarkkinointi (esim. sähköpostitse tai postitse), web-analytiikka (esim. kävijätilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen), kohdennus (esim. profilointi kiinnostuksen kohteiden ja käyttäytymisen perusteella, evästeiden käyttö), uudelleenmarkkinointi, konversioseuranta (markkinointitoimien tehokkuuden mittaaminen).

 • Oikeusperusta: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

 • Opt-Out: Voit peruuttaa uutiskirjeemme vastaanottamisen milloin tahansa, eli peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa uutiskirjeen vastaanottamista jatkossa. Löydät linkin uutiskirjeen peruuttamista varten joko jokaisen uutiskirjeen lopussa tai voit muuten käyttää jotakin edellä mainituista yhteydenottovaihtoehdoista, mieluiten sähköpostia.

  Käytettävät palvelut ja palveluntarjoajat:

Läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Ylläpidämme profiileja tai fanisivuja sosiaalisessa mediassa. Kun käytät ja kutsut profiiliamme kyseisessä verkostossa, sovelletaan kyseisen verkoston tietosuojaa koskevia tietoja ja käyttöehtoja.

 • Tietoryhmät ja tietojen käsittelyn kuvaus: käyttötiedot, yhteystiedot, sisältötiedot, varastotiedot. Lisäksi sosiaalisten verkostojen käyttäjätietoja käsitellään yleensä markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttäjien käyttökäyttäytymisen ja siitä johtuvien kiinnostuksen kohteiden perusteella voidaan esimerkiksi luoda käyttöprofiileja. Käyttöprofiileja voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi sellaisten mainosten sijoittamiseen verkostoissa ja niiden ulkopuolella, jotka oletettavasti vastaavat käyttäjien kiinnostuksen kohteita. Näitä tarkoituksia varten käyttäjien tietokoneisiin tallennetaan yleensä evästeitä, joihin tallennetaan käyttäjien käyttökäyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi käyttöprofiileihin voidaan tallentaa käyttäjien käyttämistä laitteista riippumattomia tietoja (erityisesti jos käyttäjät ovat jäseniä kyseisillä alustoilla ja ovat kirjautuneet niihin). Yksityiskohtainen esitys käsittelymuodoista ja vastustamismahdollisuuksista (opt-out) löytyy kunkin verkon ylläpitäjän tietosuojaselosteista ja -tiedoista. Tietopyyntöjen ja rekisteröidyn oikeuksien puolustamisen osalta huomautamme myös, että niitä voidaan puolustautua tehokkaimmin palveluntarjoajien kanssa. Ainoastaan palveluntarjoajilla on pääsy käyttäjien tietoihin, ja ne voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja antaa tietoja suoraan. Jos tarvitset edelleen apua, voit ottaa meihin yhteyttä.
 • Käsittelyn tarkoitus: viestintä sosiaalisiin verkostoihin liitettyjen ja rekisteröityneiden käyttäjien kanssa; tuotteitamme, tarjouksiamme ja palveluitamme koskeva tiedotus ja mainonta; ulkoinen esittely ja imagon vaaliminen; käyttäjien ja sosiaalisen median käyttäjien ja sisällön arviointi ja analysointi.
 • Oikeusperusta: Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on edellä mainittuja tarkoituksia koskeva oikeutettu etumme, joka on määritelty EU:n tietosuojasäännöstön artiklassa. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR:n mukaisesti. Jos olet antanut meille tai sosiaalisen verkoston vastuuhenkilölle suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn, oikeusperustana on Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) yhdessä. Art. 7 GDPR.
 • Tiedonsiirto/vastaanottajaluokka: Sosiaalinen verkosto.
  Kyseisten verkkojen / palveluntarjoajien tietosuojailmoitukset, tiedotusvaihtoehdot ja vastustamismahdollisuudet (opt-out) löytyvät täältä:
  • LinkedIn: Sosiaalinen verkosto; Palveluntarjoaja: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti) - Tietosuojakäytäntö: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Evästekäytäntö ja Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
  • Instagram: Sosiaalinen verkosto ja videoalusta; Palveluntarjoaja: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, emoyhtiö: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Verkkosivusto: https://www.instagram.com/; Yksityisyydensuoja: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 

Johtaminen, hallinto ja organisaatio


Käytämme muiden palveluntarjoajien (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat") palveluja, alustoja ja ohjelmistoja palveluidemme järjestämiseen, hallinnointiin, suunnitteluun ja tarjoamiseen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja niiden palveluja valitessamme noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia.

Tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan käsitellä ja tallentaa kolmansien osapuolten palvelimille. Näihin voi sisältyä erilaisia tietoja, joita käsittelemme tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Näitä tietoja voivat olla erityisesti käyttäjien pää- ja yhteystiedot, prosessitiedot, sopimukset, muut prosessit ja niiden sisältö.

Jos käyttäjiä ohjataan kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tai niiden ohjelmistojen tai alustojen pariin viestintä-, liiketoiminta- tai muiden suhteiden yhteydessä, kolmannen osapuolen palveluntarjoaja voi käsitellä käyttötietoja ja metatietoja, joita se voi käsitellä turvallisuustarkoituksiin, palveluiden optimointiin tai markkinointitarkoituksiin. Siksi pyydämme sinua tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tietosuojailmoituksiin.

Oikeusperustaa koskevat tiedot: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Lisäksi käsittely voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme edellyttäen, että kolmannen osapuolen käytöstä on sovittu tässä yhteydessä. Muussa tapauksessa käyttäjätietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä viittaamme myös evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsitellyt tietotyypit: Varastotiedot (esim. nimet, osoitteet), yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero), sisältötiedot (esim. tekstinsyöttö, valokuvat, videot), käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat), meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).

 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit (sähköpostien, kirjeiden jne. vastaanottajat), Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).

 • Käsittelyn tarkoitukset: Toimisto- ja organisaatiomenettelyt.

 • Oikeusperusta: Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), sopimuksen täyttäminen ja ennakkopyynnöt (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta), oikeutetut edut (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

  Käytettävät palvelut ja palveluntarjoajat:

 • Calendly: Online-aikataulu; Palveluntarjoaja: 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, USA; Verkkosivusto: https://calendly.com; Yksityisyydensuoja: https://calendly.com/pages/privacy.

 • Pandadoc: Online-allekirjoitus; Palveluntarjoaja: PandaDoc, Inc., 3739 Balboa Street, Suite #1083, San Francisco, CA 94121, USA; Verkkosivusto: https://www.pandadoc.com/; Tietosuojakäytäntö: https://www.pandadoc.com/privacy-notice/#about.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojesi käsittelyn vastustaminen tai peruuttaminen
Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseesi tietosuojasopimuksen artiklan mukaisesti. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 GDPR, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämä ei vaikuta suostumuksen perusteella suostumuksen peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

Siltä osin kuin perustamme henkilötietojesi käsittelyn etujen tasapuoliseen käsittelyyn tietosuojasäännösten 3 artiklan mukaisesti. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR, voit vastustaa käsittelyä. Näin on, jos käsittely ei ole välttämätöntä erityisesti kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, jonka me esitämme kussakin tapauksessa seuraavassa toimintojen kuvauksessa. Tällaista vastalausetta käytettäessä pyydämme sinua perustelemaan, miksi emme saisi käsitellä henkilötietojasi näin. Jos vastustuksesi on perusteltu, tarkastelemme tapauksen sisältöä ja joko lopetamme tietojenkäsittelyn tai muokkaamme sitä tai esitämme sinulle pakottavat oikeutetut perusteet, joiden perusteella jatkamme käsittelyä.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainontaa ja tietojen analysointia varten. Voit käyttää vastustamisoikeutta maksutta. Voit ilmoittaa meille mainonnan vastustamisesta seuraavilla yhteystiedoilla:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Toimiston numero. 4277
1012SL, Amsterdam
Alankomaat
Sähköpostiosoite: [email protected]

Oikeus saada tietoa

Sinulla on oikeus pyytää meiltä vahvistusta siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja. Jos näin on, sinulla on oikeus saada tietoja henkilötiedoistasi, jotka olemme tallentaneet, Art. 15 DS-GVO:N MUKAISESTI. Tähän sisältyvät erityisesti tiedot käsittelyn tarkoituksista, henkilötietoryhmästä, vastaanottajaryhmistä, joille tietojasi on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, suunnitellusta säilytysajasta ja tietojesi alkuperästä, jos niitä ei ole kerätty suoraan sinulta.

Oikeus oikaisuun
Sinulla on oikeus saada virheelliset tiedot korjattua tai oikeat tiedot täydennettyä tietosuojaselosteen artiklan mukaisesti. 16 GDPR:N MUKAISESTI.

Oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on oikeus saada tallentamamme tietosi poistetuksi Art. 17 GDPR:n mukaisesti, paitsi jos lakisääteiset tai sopimukseen perustuvat säilytysajat tai muut lakisääteiset velvoitteet tai oikeudet jatkosäilytykseen estävät tämän.
Oikeus rajoituksiin
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista, jos jokin henkilötietojen käsittelyn rajoittamisen edellytyksistä täyttyy. 18 (1) a)-d) yleisen tietosuoja-asetuksen yksi edellytys täyttyy:
- Jos kiistät itseäsi koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden niin kauan, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
- käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;

- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai

- jos olet vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti eikä vielä ole selvää, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet tärkeämpiä kuin sinun perusteesi.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen art. 20 GDPR:n mukaisesti, mikä tarkoittaa, että voit saada hallussamme olevat henkilötietosi jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Pääsääntöisesti voit ottaa tätä varten yhteyttä valvontaviranomaiseen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa asut, jossa työskentelet tai jossa väitetty rikkomus tapahtuu.

Tietoturva

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin suojellaksemme kaikkia meille toimitettuja henkilötietoja ja varmistaaksemme, että sekä me että ulkoiset palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojasäännöksiä. Siksi muun muassa kaikki selaimesi ja palvelimemme väliset tiedot siirretään salattuna suojatun SSL-yhteyden kautta.

Alle 18-vuotiaat

Verkkosivustoamme ja palveluitamme ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Alle 18-vuotiaat eivät saa antaa mitään tietoja verkkosivustolle tai verkkosivustolla. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta. Jos olet alle 18-vuotias, älä käytä tai anna mitään tietoja tällä verkkosivustolla tai sen ominaisuuksissa tai niiden kautta. Jos saamme tietää, että olemme keränneet tai vastaanottaneet henkilötietoja alle 18-vuotiaalta henkilöltä ilman vanhempien suostumusta, poistamme kyseiset tiedot.

Tietosuojakäytännön muutokset ja päivitykset

Pyydämme sinua tutustumaan säännöllisesti tietosuojaselosteemme sisältöön. Mukautamme tietosuojaselostetta sitä mukaa, kun tietojenkäsittelykäytäntöjemme muutokset tekevät siitä tarpeellista. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät yhteistyötäsi (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

Jos annamme tässä tietosuojakäytännössä yritysten ja organisaatioiden osoitteita ja yhteystietoja, pyydämme sinua ottamaan huomioon, että osoitteet voivat muuttua ajan myötä, ja tarkistamaan tiedot ennen yhteydenottoa.

Viimeksi päivitetty: maaliskuu 2024

Edistää pyrkimystäsi kasvuun ja parempaan hyvinvointiin.

Ilmoittaudu Evolute Expert Talkin live-ohjelmaan

Johtavien ajattelijoiden uraauurtavia ajatuksia keskustelemassa Evolute-isäntiemme kanssa. Saat ainutlaatuisia oivalluksia omalle henkilökohtaisen, ammatillisen ja henkisen kasvun polullesi. Ilmaiseksi. 

Rekisteröitymällä suostut vastaanottamaan viestejä Evolute Institute:ltä. Tietojasi ei jaeta minkään kolmannen osapuolen kanssa.

"Kun päästän irti siitä, mitä olen, Minusta tulee se, mitä voisin olla."

- Lao-Tzu

Vastaanota Evolute Institute:n oivalluksia ja tapahtumapäivityksiä.