Evoluutti-instituutti

Mikä on Mindset Expansion ja miten se toimii?

 

Marraskuun 6. päivänä 2023 meillä oli etuoikeus oppia Mindset Expansionista yhdessä Martin Permantier, "Mindset Matters" ja "Mindset expansion" -kirjojen kirjoittaja ja tunnettu asiantuntija henkilökohtaisen ja johtajuuden kehittämisen alalla.

Tässä keskustelussa tutkimme, mitä tarkoittaa "laajentaa" ajattelutapaamme ja miten voimme kehittää sisäisiä kykyjämme, joko muuntuneissa tajunnantiloissa tai ilman niitä. Christopher Kabakis, Evolute Institute:n toinen perustaja, johtaa keskustelua Martinin kanssa.

Loimme yhteenvedon Expert Talkin eri osista!

Johdanto

"Tervetuloa kaikki tämän illan Evoluuttiasiantuntijapuheeseen. Tänä iltana vieraanamme on Martin Panier, joka on ollut 30 vuotta yrittäjänä, konsulttina ja yrityksen omistajana. Hänen yrityksensä Shortcuts keskittyy yritysidentiteetin ja viestinnän markkinointistrategian konsultointiin, joka kehittyy kohti arvokonsultointia, joka on syvästi linjassa sen kanssa, mikä on tärkeää meille yksilöille, tiimeille ja organisaatioille."

Mielen ja ajattelutavan ymmärtäminen

Martin aloittaa erottelemalla mielen ja ajattelutavan toisistaan: "Mieli on pohjimmiltaan tietoisuuden keskus, joka havaitsee todellisuuden suoraan. Sitä vastoin ajattelutapa on tapamme kääntää nämä havainnot henkilökohtaiseksi kertomukseksemme tai egoksemme. Tämä prosessi, johon kieli vaikuttaa syvästi, muokkaa itseidentiteettiämme ja maailmankäsitystämme."

Martin syventyy tarkemmin mielen ja ajattelutavan väliseen eroon: "Mieli on sanoja ja sanojen merkityksen rakentamista, kun taas mieli, niin kuin minä sen ymmärrän, olisi, sanotaanko, tietoisuuden kotipaikka ja... kyky havaita jotain tietoisesti." Hän muotoilee mielen tietoisuuden ytimeksi ja ajattelutavan tämän tietoisuuden tulkinnalliseksi kerrokseksi.

Mielenasennon evoluution matka läpi elämän

Martin seuraa ajattelutapamme kehitystä: "Sitten, kun olit kaksi tai kolme, kieli tuli mukaan ja... sait toisen näkökulman elämään." Hän korostaa kielen ratkaisevaa roolia itseidentiteettimme ja maailmankatsomuksemme muotoutumisessa.

Mindsetin rooli henkilökohtaisessa kehityksessä

Keskustelemalla ajattelutavasta henkilökohtaisessa kehityksessä Martin sanoo: "Mieli, joka kokee todellisuuden ja sitten on ajattelutapa, joka kääntää sen uudelleen siihen, kuka minä olen ja minun itsetarinani... se on luonteesi muuttuu, ihmissuhdetyylisi muuttuu, kognitiivinen tyylisi muuttuu ja huomion keskittyminen muuttuu." Tämä osa korostaa ajattelutavan muuttavaa voimaa henkilökohtaisiin kertomuksiimme ja käsityksiimme.

Kestävä ajattelutavan laajentaminen

Eräs osallistuja kysyy, miten mielenlaajennuksen ylläpitäminen onnistuu erityisesti syvällisten kokemusten, kuten muuntuneiden tilojen tai psykedeelien käytön jälkeen. Martin korostaa kielen ja minäkertomusten merkitystä tässä prosessissa. Hän korostaa, että on välttämätöntä integroida kokemukset, sekä emotionaaliset että psykologiset, jatkuvaan henkilökohtaiseen kertomukseen, ja viittaa siihen, että todellinen ajattelutavan laajeneminen on jatkuva matka, joka vaatii harjoittelua, tukea ja pohdintaa.

Muuttuneiden tilojen rooli kehityksessä

Martin tutkii muuttuneiden tilojen roolia ajattelutavan kehittymisessä ja kertoo, miten tällaiset kokemukset voivat edistää henkilökohtaista kasvua. Nämä tilat tuovat usein mukanaan emotionaalisia ja kognitiivisia haasteita, jotka vaativat uudelleentulkintaa ja integrointia olemassa oleviin ajattelutapoihin. Tämä prosessi voi olla transformatiivinen ja johtaa suurempaan itsetuntemukseen ja syvempään ymmärrykseen omista subjektiivisista kokemuksista.

Loppupohdinnat ja yleisön vuorovaikutus

Istunnon päättyessä Martin ja yleisö pohtivat päivän keskusteluja. Osallistujat jakavat ajatuksiaan ja korostavat ajattelutavan yksinkertaisuutta mutta syvällisyyttä, kielen merkitystä todellisuuden muokkaamisessa ja jatkuvan itsensä kehittämisen matkaa. Martin esittää lopuksi optimistisia huomioita henkilökohtaisen ja kollektiivisen kasvun mahdollisuuksista ajattelutavan laajentamisen kautta.

Marraskuun 6. päivänä 2023 meillä oli etuoikeus oppia Mindset Expansionista yhdessä Martin Permantier, "Mindset Matters" ja "Mindset expansion" -kirjojen kirjoittaja ja tunnettu asiantuntija henkilökohtaisen ja johtajuuden kehittämisen alalla.

Tässä keskustelussa tutkimme, mitä tarkoittaa "laajentaa" ajattelutapaamme ja miten voimme kehittää sisäisiä kykyjämme, joko muuntuneissa tajunnantiloissa tai ilman niitä. Christopher Kabakis, Evolute Institute:n toinen perustaja, johtaa keskustelua Martinin kanssa.

Loimme yhteenvedon Expert Talkin eri osista!

 

Johdanto

"Tervetuloa kaikki tämän illan Evoluuttiasiantuntijapuheeseen. Tänä iltana vieraanamme on Martin Panier, joka on ollut 30 vuotta yrittäjänä, konsulttina ja yrityksen omistajana. Hänen yrityksensä Shortcuts keskittyy yritysidentiteetin ja viestinnän markkinointistrategian konsultointiin, joka kehittyy kohti arvokonsultointia, joka on syvästi linjassa sen kanssa, mikä on tärkeää meille yksilöille, tiimeille ja organisaatioille."

Mielen ja ajattelutavan ymmärtäminen

Martin aloittaa erottelemalla mielen ja ajattelutavan toisistaan: "Mieli on pohjimmiltaan tietoisuuden keskus, joka havaitsee todellisuuden suoraan. Sitä vastoin ajattelutapa on tapamme kääntää nämä havainnot henkilökohtaiseksi kertomukseksemme tai egoksemme. Tämä prosessi, johon kieli vaikuttaa syvästi, muokkaa itseidentiteettiämme ja maailmankäsitystämme."

Martin syventyy tarkemmin mielen ja ajattelutavan väliseen eroon: "Mieli on sanoja ja sanojen merkityksen rakentamista, kun taas mieli, niin kuin minä sen ymmärrän, olisi, sanotaanko, tietoisuuden kotipaikka ja... kyky havaita jotain tietoisesti." Hän muotoilee mielen tietoisuuden ytimeksi ja ajattelutavan tämän tietoisuuden tulkinnalliseksi kerrokseksi.

Mielenasennon evoluution matka läpi elämän

Martin seuraa ajattelutapamme kehitystä: "Sitten, kun olit kaksi tai kolme, kieli tuli mukaan ja... sait toisen näkökulman elämään." Hän korostaa kielen ratkaisevaa roolia itseidentiteettimme ja maailmankatsomuksemme muotoutumisessa.

Mindsetin rooli henkilökohtaisessa kehityksessä

Keskustelemalla ajattelutavasta henkilökohtaisessa kehityksessä Martin sanoo: "Mieli, joka kokee todellisuuden ja sitten on ajattelutapa, joka kääntää sen uudelleen siihen, kuka minä olen ja minun itsetarinani... se on luonteesi muuttuu, ihmissuhdetyylisi muuttuu, kognitiivinen tyylisi muuttuu ja huomion keskittyminen muuttuu." Tämä osa korostaa ajattelutavan muuttavaa voimaa henkilökohtaisiin kertomuksiimme ja käsityksiimme.

Kestävä ajattelutavan laajentaminen

Eräs osallistuja kysyy, miten mielenlaajennuksen ylläpitäminen onnistuu erityisesti syvällisten kokemusten, kuten muuntuneiden tilojen tai psykedeelien käytön jälkeen. Martin korostaa kielen ja minäkertomusten merkitystä tässä prosessissa. Hän korostaa, että on välttämätöntä integroida kokemukset, sekä emotionaaliset että psykologiset, jatkuvaan henkilökohtaiseen kertomukseen, ja viittaa siihen, että todellinen ajattelutavan laajeneminen on jatkuva matka, joka vaatii harjoittelua, tukea ja pohdintaa.

Muuttuneiden tilojen rooli kehityksessä

Martin tutkii muuttuneiden tilojen roolia ajattelutavan kehittymisessä ja kertoo, miten tällaiset kokemukset voivat edistää henkilökohtaista kasvua. Nämä tilat tuovat usein mukanaan emotionaalisia ja kognitiivisia haasteita, jotka vaativat uudelleentulkintaa ja integrointia olemassa oleviin ajattelutapoihin. Tämä prosessi voi olla transformatiivinen ja johtaa suurempaan itsetuntemukseen ja syvempään ymmärrykseen omista subjektiivisista kokemuksista.

Loppupohdinnat ja yleisön vuorovaikutus

Istunnon päättyessä Martin ja yleisö pohtivat päivän keskusteluja. Osallistujat jakavat ajatuksiaan ja korostavat ajattelutavan yksinkertaisuutta mutta syvällisyyttä, kielen merkitystä todellisuuden muokkaamisessa ja jatkuvan itsensä kehittämisen matkaa. Martin esittää lopuksi optimistisia huomioita henkilökohtaisen ja kollektiivisen kasvun mahdollisuuksista ajattelutavan laajentamisen kautta.

Kenet tunnet, joka olisi kiinnostunut tästä EXPERT TALKista?
Jaa
Tilaa Insights-uutiskirje
Noin kerran kuukaudessa
Lamppu edustaa blogin oivalluksia
Lamppu edustaa blogin oivalluksia

Edistää pyrkimystäsi kasvuun ja parempaan hyvinvointiin.

Ilmoittaudu Evolute Expert Talkin live-ohjelmaan

Johtavien ajattelijoiden uraauurtavia ajatuksia keskustelemassa Evolute-isäntiemme kanssa. Saat ainutlaatuisia oivalluksia omalle henkilökohtaisen, ammatillisen ja henkisen kasvun polullesi. Ilmaiseksi. 

Rekisteröitymällä suostut vastaanottamaan viestejä Evolute Institute:ltä. Tietojasi ei jaeta minkään kolmannen osapuolen kanssa.

"Kun päästän irti siitä, mitä olen, Minusta tulee se, mitä voisin olla."

- Lao-Tzu

Vastaanota Evolute Institute:n oivalluksia ja tapahtumapäivityksiä.