Evolute Institute

Hva er Mindset Expansion og hvordan fungerer det?

 

Den 6. november 2023 hadde vi gleden av å lære om Mindset Expansion sammen med Martin Permantier, forfatter av "Mindset Matters" og "Mindset expansion" og anerkjent ekspert på personlig utvikling og lederutvikling.

I denne samtalen utforsket vi hva det vil si å "utvide" tankesettet vårt og hvordan vi kan utvikle vår indre kapasitet, med eller uten endrede bevissthetstilstander. Christopher Kabakis, medgrunnlegger av Evolute Institute, vil lede diskusjonen med Martin.

Vi har laget en oppsummering av ulike deler av Expert Talk!

Innledning

"Velkommen til kveldens Evolute Expert Talk. I kveld får vi besøk av Martin Panier, en tusenkunstner med 30 års erfaring som gründer, konsulent og bedriftseier. Selskapet hans, Shortcuts, fokuserer på rådgivning innen bedriftsidentitet og kommunikasjons- og markedsføringsstrategi, og har utviklet seg i retning av verdirådgivning, med fokus på hva som er viktig for oss som individer, for team og for organisasjoner."

Forståelse av sinn og tankesett

Martin begynner med å skille mellom sinnet og tankesettet: "Sinnet er i bunn og grunn bevissthetens sete, som oppfatter virkeligheten direkte. I motsetning til dette er tankesettet vår måte å oversette disse oppfatningene til vår personlige fortelling eller vårt ego på. Denne prosessen, som i stor grad påvirkes av språket, former vår selvidentitet og vår forståelse av verden."

Martin går videre inn på skillet mellom sinn og tankesett: "Vel, du har allerede plassert meg i ordenes vanskelige sfære ... tankesettet handler om ord og å konstruere mening i ord, mens sinnet, slik jeg forstår det, er, la oss si, bevissthetens sete og ... evnen til å oppfatte noe bevisst." Han beskriver sinnet som vår kjernebevissthet og tankesettet som vårt fortolkende lag av denne bevisstheten.

Utviklingen av tankesett gjennom livet

Martin følger utviklingen av tankesettet vårt: "Du begynte som baby og hadde ikke noe ordentlig tankesett, du så bare på verden med ett perspektiv ... så, når du var to eller tre år, kom språket inn i bildet og ... du fikk et nytt perspektiv på livet." Han fremhever språkets avgjørende rolle når det gjelder å forme vår selvidentitet og vårt verdensbilde.

Tankesettets rolle i personlig utvikling

Når vi diskuterer tankesett i personlig utvikling, sier Martin: "Sinnet som opplever virkeligheten, og så er det tankesettet som oversetter den til hvem jeg er og min egen historie ... det er karakteren din som endres, den mellommenneskelige stilen din endres, den kognitive stilen din endres, og oppmerksomhetsfokuset ditt endres." Denne delen understreker tankesettets transformerende kraft på våre personlige fortellinger og oppfatninger.

Bærekraftig utvidelse av tankesettet

En deltaker spør om hvordan man opprettholder utvidelsen av tankesettet, spesielt etter dyptgripende opplevelser som endrede tilstander eller psykedelisk bruk. Martin fremhever betydningen av språk og selvfortellinger i denne prosessen. Han understreker nødvendigheten av å integrere opplevelser, både emosjonelle og psykologiske, i den løpende personlige fortellingen, og antyder at sann utvidelse av tankesettet er en kontinuerlig reise som krever øvelse, støtte og refleksjon.

Betydningen av endrede tilstander for utvikling

Martin utforsker hvilken rolle endrede tilstander spiller i utviklingen av tankesett, og diskuterer hvordan slike opplevelser kan katalysere personlig vekst. Slike tilstander medfører ofte emosjonelle og kognitive utfordringer som krever omtolkning og integrering i eksisterende tankesett. Denne prosessen kan være transformativ og føre til større selvbevissthet og en dypere forståelse av ens subjektive opplevelser.

Avsluttende refleksjoner og interaksjon med publikum

Når sesjonen nærmer seg slutten, reflekterer Martin og publikum over dagens diskusjoner. Deltakerne forteller hva de har fått med seg, og legger vekt på hvor enkelt, men likevel dyptgripende arbeidet med tankesett er, språkets betydning for å forme virkeligheten og den kontinuerlige utviklingen av seg selv. Martin avslutter med optimistiske kommentarer om potensialet for personlig og kollektiv vekst gjennom utvidelse av tankesettet.

Den 6. november 2023 hadde vi gleden av å lære om Mindset Expansion sammen med Martin Permantier, forfatter av "Mindset Matters" og "Mindset expansion" og anerkjent ekspert på personlig utvikling og lederutvikling.

I denne samtalen utforsket vi hva det vil si å "utvide" tankesettet vårt og hvordan vi kan utvikle vår indre kapasitet, med eller uten endrede bevissthetstilstander. Christopher Kabakis, medgrunnlegger av Evolute Institute, vil lede diskusjonen med Martin.

Vi har laget en oppsummering av ulike deler av Expert Talk!

 

Innledning

"Velkommen til kveldens Evolute Expert Talk. I kveld får vi besøk av Martin Panier, en tusenkunstner med 30 års erfaring som gründer, konsulent og bedriftseier. Selskapet hans, Shortcuts, fokuserer på rådgivning innen bedriftsidentitet og kommunikasjons- og markedsføringsstrategi, og har utviklet seg i retning av verdirådgivning, med fokus på hva som er viktig for oss som individer, for team og for organisasjoner."

Forståelse av sinn og tankesett

Martin begynner med å skille mellom sinnet og tankesettet: "Sinnet er i bunn og grunn bevissthetens sete, som oppfatter virkeligheten direkte. I motsetning til dette er tankesettet vår måte å oversette disse oppfatningene til vår personlige fortelling eller vårt ego på. Denne prosessen, som i stor grad påvirkes av språket, former vår selvidentitet og vår forståelse av verden."

Martin går videre inn på skillet mellom sinn og tankesett: "Vel, du har allerede plassert meg i ordenes vanskelige sfære ... tankesettet handler om ord og å konstruere mening i ord, mens sinnet, slik jeg forstår det, er, la oss si, bevissthetens sete og ... evnen til å oppfatte noe bevisst." Han beskriver sinnet som vår kjernebevissthet og tankesettet som vårt fortolkende lag av denne bevisstheten.

Utviklingen av tankesett gjennom livet

Martin følger utviklingen av tankesettet vårt: "Du begynte som baby og hadde ikke noe ordentlig tankesett, du så bare på verden med ett perspektiv ... så, når du var to eller tre år, kom språket inn i bildet og ... du fikk et nytt perspektiv på livet." Han fremhever språkets avgjørende rolle når det gjelder å forme vår selvidentitet og vårt verdensbilde.

Tankesettets rolle i personlig utvikling

Når vi diskuterer tankesett i personlig utvikling, sier Martin: "Sinnet som opplever virkeligheten, og så er det tankesettet som oversetter den til hvem jeg er og min egen historie ... det er karakteren din som endres, den mellommenneskelige stilen din endres, den kognitive stilen din endres, og oppmerksomhetsfokuset ditt endres." Denne delen understreker tankesettets transformerende kraft på våre personlige fortellinger og oppfatninger.

Bærekraftig utvidelse av tankesettet

En deltaker spør om hvordan man opprettholder utvidelsen av tankesettet, spesielt etter dyptgripende opplevelser som endrede tilstander eller psykedelisk bruk. Martin fremhever betydningen av språk og selvfortellinger i denne prosessen. Han understreker nødvendigheten av å integrere opplevelser, både emosjonelle og psykologiske, i den løpende personlige fortellingen, og antyder at sann utvidelse av tankesettet er en kontinuerlig reise som krever øvelse, støtte og refleksjon.

Betydningen av endrede tilstander for utvikling

Martin utforsker hvilken rolle endrede tilstander spiller i utviklingen av tankesett, og diskuterer hvordan slike opplevelser kan katalysere personlig vekst. Slike tilstander medfører ofte emosjonelle og kognitive utfordringer som krever omtolkning og integrering i eksisterende tankesett. Denne prosessen kan være transformativ og føre til større selvbevissthet og en dypere forståelse av ens subjektive opplevelser.

Avsluttende refleksjoner og interaksjon med publikum

Når sesjonen nærmer seg slutten, reflekterer Martin og publikum over dagens diskusjoner. Deltakerne forteller hva de har fått med seg, og legger vekt på hvor enkelt, men likevel dyptgripende arbeidet med tankesett er, språkets betydning for å forme virkeligheten og den kontinuerlige utviklingen av seg selv. Martin avslutter med optimistiske kommentarer om potensialet for personlig og kollektiv vekst gjennom utvidelse av tankesettet.

Hvem kjenner du som vil være interessert i dette EXPERT TALK?
Del via
Abonner på nyhetsbrevet Insights
Omtrent en gang i måneden
Lyspære som representerer bloggens innsikter
Lyspære som representerer bloggens innsikter

Fremskynde din søken etter vekst og økt velvære

Registrer deg for live Evolute Expert Talk

Banebrytende ideer fra ledende tenkere i samtale med våre Evolute-verter. Få unik innsikt i din egen vei til personlig, profesjonell og åndelig vekst. Gratis. 

Ved å registrere deg godtar du å motta kommunikasjon fra Evolute Institute. Opplysningene dine vil ikke bli delt med noen tredjepart.

"Når jeg gir slipp på det jeg er, Jeg blir det jeg kan bli."

- Lao-Tzu

Motta innsikt og oppdateringer om arrangementer fra Evolute Institute