Evolute-institutet

Vad är Mindset Expansion och hur fungerar det?

 

Den 6 november 2023 hade vi förmånen att lära oss mer om Mindset Expansion med Martin Permantier, författare till "Mindset Matters" och "Mindset expansion" och välkänd expert inom personlig utveckling och ledarskapsutveckling.

I det här samtalet undersökte vi vad det innebär att "expandera" sitt tankesätt och hur vi kan utveckla vår inre kapacitet, med eller utan förändrade medvetandetillstånd. Christopher Kabakismedgrundare av Evolute Institute, kommer att leda diskussionen med Martin.

Vi skapade en sammanfattning av olika delar av Expert Talk!

Inledning

"Välkommen allihop till kvällens Evolute Expert Talk. Ikväll gästas vi av Martin Panier, en mångsysslare med en 30-årig resa som entreprenör, konsult och företagsägare. Hans företag, Shortcuts, fokuserar på företagsidentitet och kommunikation marknadsföring strategi Consulting, utvecklas mot värderingar rådgivning, anpassa djupt med vad som är viktigt för oss individuellt, för team och för organisationer."

Förståelse av sinne och tankesätt

Martin börjar med att skilja mellan sinne och tankesätt: "Sinnet är i grund och botten medvetandets säte, som direkt uppfattar verkligheten. Däremot är tankesättet vårt sätt att översätta dessa uppfattningar till vår personliga berättelse eller vårt ego. Denna process, som i hög grad påverkas av språket, formar vår självidentitet och förståelse av världen."

Martin fördjupar sig ytterligare i skillnaden mellan sinne och tankesätt: "Du har redan placerat mig i ordets svåra värld... tankesättet handlar om ord och att skapa mening i ord, medan sinnet, som jag förstår det, skulle vara, låt oss säga, medvetandets säte och... förmågan att uppfatta något medvetet." Han beskriver sinnet som vårt kärnmedvetande och tankesättet som vårt tolkningslager av detta medvetande.

Tankesättets utvecklingsresa genom livet

Martin spårar utvecklingen av vårt tankesätt: "Du började som bebis och hade inget riktigt tankesätt, det var bara du som såg på världen med ett enda perspektiv ... sedan, när du var två eller tre år, kom språket in i bilden och ... du fick ett andra perspektiv på livet." Han betonar språkets avgörande roll för att forma vår självidentitet och världsbild.

Mindsets roll i personlig utveckling

När Martin diskuterar tankesätt inom personlig utveckling säger han: "Det sinne som upplever verkligheten och sedan finns det tankesätt som översätter den till vem jag är och min berättelse om mig själv ... det är din karaktär som förändras, din interpersonella stil förändras, din kognitiva stil förändras och ditt uppmärksamhetsfokus förändras." Denna del understryker tankesättets transformerande kraft på våra personliga berättelser och uppfattningar.

Hållbar expansion av tankesätt

En deltagare frågar om hur man upprätthåller en expansion av tankesättet, särskilt efter djupgående upplevelser som förändrade tillstånd eller psykedelisk användning. Martin lyfter fram vikten av språk och självberättelser i denna process. Han betonar att det är nödvändigt att integrera upplevelser, både känslomässiga och psykologiska, i ens pågående personliga berättelse, vilket tyder på att verklig expansion av tankesättet är en kontinuerlig resa som kräver övning, stöd och reflektion.

Betydelsen av förändrade tillstånd för utveckling

Martin utforskar den roll som förändrade tillstånd spelar för utvecklingen av tankesätt och diskuterar hur sådana upplevelser kan katalysera personlig tillväxt. Dessa tillstånd medför ofta känslomässiga och kognitiva utmaningar som kräver omtolkning och integrering i befintliga tankesätt. Denna process kan vara omvälvande och leda till större självmedvetenhet och en djupare förståelse för ens subjektiva upplevelser.

Avslutande reflektioner och interaktion med publiken

När sessionen närmar sig sitt slut reflekterar Martin och publiken över dagens diskussioner. Deltagarna delar med sig av sina lärdomar och betonar hur enkelt och samtidigt djupgående arbetet med tankesätt är, språkets betydelse för att forma verkligheten och den resa som en kontinuerlig självutveckling innebär. Martin avslutar med optimistiska kommentarer om potentialen för personlig och kollektiv tillväxt genom mindset-expansion.

Den 6 november 2023 hade vi förmånen att lära oss mer om Mindset Expansion med Martin Permantier, författare till "Mindset Matters" och "Mindset expansion" och välkänd expert inom personlig utveckling och ledarskapsutveckling.

I det här samtalet undersökte vi vad det innebär att "expandera" sitt tankesätt och hur vi kan utveckla vår inre kapacitet, med eller utan förändrade medvetandetillstånd. Christopher Kabakismedgrundare av Evolute Institute, kommer att leda diskussionen med Martin.

Vi skapade en sammanfattning av olika delar av Expert Talk!

 

Inledning

"Välkommen allihop till kvällens Evolute Expert Talk. Ikväll gästas vi av Martin Panier, en mångsysslare med en 30-årig resa som entreprenör, konsult och företagsägare. Hans företag, Shortcuts, fokuserar på företagsidentitet och kommunikation marknadsföring strategi Consulting, utvecklas mot värderingar rådgivning, anpassa djupt med vad som är viktigt för oss individuellt, för team och för organisationer."

Förståelse av sinne och tankesätt

Martin börjar med att skilja mellan sinne och tankesätt: "Sinnet är i grund och botten medvetandets säte, som direkt uppfattar verkligheten. Däremot är tankesättet vårt sätt att översätta dessa uppfattningar till vår personliga berättelse eller vårt ego. Denna process, som i hög grad påverkas av språket, formar vår självidentitet och förståelse av världen."

Martin fördjupar sig ytterligare i skillnaden mellan sinne och tankesätt: "Du har redan placerat mig i ordets svåra värld... tankesättet handlar om ord och att skapa mening i ord, medan sinnet, som jag förstår det, skulle vara, låt oss säga, medvetandets säte och... förmågan att uppfatta något medvetet." Han beskriver sinnet som vårt kärnmedvetande och tankesättet som vårt tolkningslager av detta medvetande.

Tankesättets utvecklingsresa genom livet

Martin spårar utvecklingen av vårt tankesätt: "Du började som bebis och hade inget riktigt tankesätt, det var bara du som såg på världen med ett enda perspektiv ... sedan, när du var två eller tre år, kom språket in i bilden och ... du fick ett andra perspektiv på livet." Han betonar språkets avgörande roll för att forma vår självidentitet och världsbild.

Mindsets roll i personlig utveckling

När Martin diskuterar tankesätt inom personlig utveckling säger han: "Det sinne som upplever verkligheten och sedan finns det tankesätt som översätter den till vem jag är och min berättelse om mig själv ... det är din karaktär som förändras, din interpersonella stil förändras, din kognitiva stil förändras och ditt uppmärksamhetsfokus förändras." Denna del understryker tankesättets transformerande kraft på våra personliga berättelser och uppfattningar.

Hållbar expansion av tankesätt

En deltagare frågar om hur man upprätthåller en expansion av tankesättet, särskilt efter djupgående upplevelser som förändrade tillstånd eller psykedelisk användning. Martin lyfter fram vikten av språk och självberättelser i denna process. Han betonar att det är nödvändigt att integrera upplevelser, både känslomässiga och psykologiska, i ens pågående personliga berättelse, vilket tyder på att verklig expansion av tankesättet är en kontinuerlig resa som kräver övning, stöd och reflektion.

Betydelsen av förändrade tillstånd för utveckling

Martin utforskar den roll som förändrade tillstånd spelar för utvecklingen av tankesätt och diskuterar hur sådana upplevelser kan katalysera personlig tillväxt. Dessa tillstånd medför ofta känslomässiga och kognitiva utmaningar som kräver omtolkning och integrering i befintliga tankesätt. Denna process kan vara omvälvande och leda till större självmedvetenhet och en djupare förståelse för ens subjektiva upplevelser.

Avslutande reflektioner och interaktion med publiken

När sessionen närmar sig sitt slut reflekterar Martin och publiken över dagens diskussioner. Deltagarna delar med sig av sina lärdomar och betonar hur enkelt och samtidigt djupgående arbetet med tankesätt är, språkets betydelse för att forma verkligheten och den resa som en kontinuerlig självutveckling innebär. Martin avslutar med optimistiska kommentarer om potentialen för personlig och kollektiv tillväxt genom mindset-expansion.

Vem känner du som skulle vara intresserad av detta EXPERT TALK?
Dela via
Prenumerera på nyhetsbrevet om insikter
Ungefär en gång i månaden
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute