Evolute Institute

Psykedeliske retreater for grunnleggernes mentale helse
Fra utbrenthet til gjennombrudd

Entreprenørers helse er viktig - hvordan psykedeliske retreater endrer spillet

De som har vært med på gründerreisen, vet det: Å være gründer kan være en givende reise, men det kan også være utfordrende. Alt fra å styre økonomien til å få teamet til å vokse - stresset og presset ved å drive en bedrift kan tære på den mentale helsen. Forekomsten av utbrenthet, angst og depresjon er oppsiktsvekkende høy blant gründere og entreprenører (se resultatene av en undersøkelse fra studie utført av University of California San Francisco her, der tre fjerdedeler av gründerne rapporterte om psykiske problemer). For eksempel viser en fersk undersøkelse utført av meningsmålingsorganisasjonen Opinium og den Senter for økonomi- og næringslivsforskning fant ut at 92 prosent av gründere (småbedriftseiere) har slitt med psykiske problemer i løpet av de siste to årene. 

Det er imidlertid stadig mer som tyder på at psykedeliske opplevelser kan være til hjelp ved psykiske problemer som entreprenører står overfor.

Psykedeliske stoffer, som psilocybin og LSD, har blitt brukt i tusenvis av år av urfolkskulturer for åndelige og helbredende formål (se vår artikkel om de psykedeliske stoffenes historie). I den senere tid har interessen for disse stoffene gjenoppstått på grunn av deres potensielle terapeutiske fordeler. Studier har vist at psykedeliske opplevelser kan ha positive effekter på psykiske problemer som depresjon, angst, avhengighet og PTSD.

Psykedeliske retrettprogrammer kan tilby et trygt og støttende miljø for personlig vekst, økt selvbevissthet og økt kreativitet. Seriøse og profesjonelle programmer bruker psykedelika, som psilocybin, i en lovlig, trygg og veiledet setting.

5 måter et psykedelisk retreatprogram kan hjelpe gründere, frilansere og oppstartsgründere på

Vi mener at det finnes en rekke måter psykedeliske retreatprogrammer kan hjelpe gründere og gründere med å forebygge eller bedre håndtere farene ved utbrenthet og andre stressrelaterte psykiske helseutfordringer:

1. Få et nytt perspektiv på deg selv og din virksomhet

Gründere og gründere blir ofte sittende fast i sine egne tankemønstre i hverdagen. En dyptgripende psykedelisk opplevelse i trygge og profesjonelt støttede omgivelser kan gi et nytt perspektiv og bidra til å frigjøre seg fra gamle mønstre. Deltakerne kan få en ny forståelse av virksomheten sin, målene sine og de personlige verdiene sine, og de kan få (ny) kontakt med sitt dypere formål. Dette kan føre til en større følelse av mening og tilfredsstillelse i arbeidet, noe som reduserer risikoen for utbrenthet. Som den berømte psykiateren og Holocaust-overlevende Viktor Frankl sa: "De som har en hvorfor kan bære enhver hvordan" [vår kursivering].

2. Slutt fred med fortiden slik at du kan fokusere på nåtiden.

Psykedeliske retreatprogrammer som tilbyr utmerket tilrettelegging samt dedikert forberedelse og integrering før og etter den psykedeliske opplevelsen, kan hjelpe deg med å akseptere, omfavne og til slutt overvinne uløste følelsesmessige sår fra fortiden din. I tilstander av radikal ærlighet og dyp emosjonell kontakt med seg selv, kan folk slippe gammel bagasje bak seg og bli "unstuck". Reintegrere fortiden, slik at man igjen kan være fullt og helt til stede i nuet. Det sier seg selv at dette kan føre til bedre psykisk velvære og økt motstandskraft mot fremtidige utfordringer.

3. Øke selvbevisstheten din

Ofte stagnerer vi i vår utvikling eller treffer et glasstak i vår effektivitet fordi vi mangler viktig innsikt om oss selv. Vanligvis får vi denne innsikten gjennom dyp og jevnlig introspeksjon og daglige "reality-checks" (du tror for eksempel at du er en empatisk leder, men dine ansatte eller en coach gir deg tilbakemelding om at du er følelsesmessig distansert og kald). Profesjonelt støttede og målrettede psykedeliske retreatopplevelser kan hjelpe deltakerne til å få innsikt i egne styrker, svakheter og ikke minst blinde flekker. Å overvinne kognitive skjevheter og fremme mer samarbeidsvillig og fordomsfri tenkning er nøkkelen til personlig vekst. Å bli mer bevisst på sin egen menneskelige konstitusjon, sine skyggesider og strålende sider, er ikke bare en fantastisk gave til deg selv, men også til alle menneskene rundt deg: De vil takke deg for det. 

4. Forbedre kreativiteten din

Psykedeliske stoffer kan hjelpe brukerne til å frigjøre seg fra etablerte tankemønstre og gi nye perspektiver på komplekse problemer. I en studie utført av Harman et al (1966)Deltakerne fikk LSD og rapporterte om betydelige forbedringer i problemløsningsevnen knyttet til sitt profesjonelle arbeid, noe som kan være svært relevant for gründere som står overfor komplekse utfordringer. Interessant nok tydet resultatene av studien også på at effekten av de økte kreative evnene kan vedvare flere uker etter den psykedeliske opplevelsen.

På samme måte er evnen til divergent tenkning - til å generere flere løsninger på et problem - avgjørende for entreprenører når det gjelder idéutvikling og problemløsning. A studie fra 2018 fant at selv mikrodoser av psilocybin førte til økt divergent tenkning hos deltakerne.

Videre har psykedelika vist seg å føre til varige økninger i personlighetstrekket åpenhet (MacLean et al (2011)). Få ting er viktigere for en organisasjons suksess enn at lederne er nyanserte og samtidig åpne for nye ideer og innovasjoner.  

5. Bygge fellesskap

Å drive et selskap kan være isolerende. Grunnleggere rapporterer ofte at de er alene med problemene sine og ikke har noen å snakke med - fordi de føler at de trenger å vise usårbarhet, og det er alltid de som må ta den endelige avgjørelsen. Velkuraterte psykedeliske retrettprogrammer som nøye håndplukker deltakerne, kan bidra til å bygge samfunn for livet. Deltakerne kan få kontakt på et veldig dypt nivå med likesinnede individer og bygge et støttenettverk som strekker seg langt utover retreaten.

Omgivelsene er avgjørende for å høste fordelene

Det er viktig å merke seg at psykedeliske opplevelser kun bør gjennomføres under veiledning av fagpersoner i et trygt og støttende miljø. Det er risiko forbundet med psykedelisk bruk, særlig for personer som tidligere har hatt psykiske problemer. Men med riktig forberedelse og veiledning kan psykedeliske stoffer være et effektivt verktøy for å fremme den mentale helsen til gründere og oppstartsbedrifter.

Hvis du vurderer et psykedelisk retrettprogram, her er noen tips for å velge riktig:

  • Undersøk programmet og tilretteleggerne for å sikre at de er anerkjente og erfarne.
  • Ta hensyn til hvilken type psykedelisk middel som brukes, og sørg for at det er lovlig og trygt.
  • Sørg for at programmet tilbyr et trygt og støttende miljø for retreatopplevelsen og integreringen.

 

Avslutningsvis er den mentale helsen til gründere, frilansere og oppstartsgrunnleggere en betydelig bekymring. Psykedeliske opplevelser i trygge og lovlige omgivelser kan gi støtte til psykiske helseproblemer som gründere står overfor, og hjelpe dem med å få et nytt perspektiv på arbeidet sitt, overvinne frykt og selvtillit, forbedre kreativiteten og problemløsningsferdighetene og til slutt oppnå større oppfyllelse og suksess i sine bestrebelser. Det er imidlertid viktig å bruke psykedeliske stoffer med forsiktighet og under veiledning av kvalifiserte fagfolk.

Vær oppmerksom på at vi ikke gir medisinske råd, og at du alltid bør oppsøke en lege før du tar en beslutning om inntak av psykedeliske stoffer.

patrick liebl retreatleder

Patrick Liebl,

Hovedtilrettelegger og integreringsekspert

Er Retreat-programmet det rette for din personlige vekst?

Vi inviterer deg til å avtale en samtale med oss. Sammen kan vi utforske eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha. Vi kan finne ut om dette programmet passer for deg akkurat nå, og sørge for at du føler deg trygg og klar til å ta fatt på denne transformative opplevelsen.

"Vi er her for å støtte din utforskning, i ditt tempo, uten forventninger." - Patrick Liebl

 

 

Fremskynde din søken etter vekst og økt velvære

Registrer deg for live Evolute Expert Talk

Banebrytende ideer fra ledende tenkere i samtale med våre Evolute-verter. Få unik innsikt i din egen vei til personlig, profesjonell og åndelig vekst. Gratis. 

Ved å registrere deg godtar du å motta kommunikasjon fra Evolute Institute. Opplysningene dine vil ikke bli delt med noen tredjepart.

"Når jeg gir slipp på det jeg er, Jeg blir det jeg kan bli."

- Lao-Tzu

Motta innsikt og oppdateringer om arrangementer fra Evolute Institute