Evolute-institutet

Psykedeliska retreater för grundarnas mentala hälsa
Från utbrändhet till genombrott

Företagares hälsa är viktig - hur psykedeliska retreater förändrar spelet

De som har varit med på sin entreprenörsresa vet det: att vara grundare kan vara en givande resa, men det kan också vara en utmanande resa. Från att hantera ekonomin till att få ett team att växa - den stress och press som det innebär att driva ett företag kan tära på den mentala hälsan. Förekomsten av utbrändhet, ångest och depression är häpnadsväckande hög bland entreprenörer och grundare (se resultaten av en studie från University of California San Francisco här, där tre fjärdedelar av entreprenörerna rapporterade psykiska problem). Till exempel genomfördes nyligen en undersökning av opinionsinstitutet Opinium och Centrum för ekonomisk forskning och företagsforskning fann att 92 procent av entreprenörerna (småföretagarna) har kämpat med psykiska problem under de senaste två åren.

Det finns dock växande bevis som tyder på att psykedeliska upplevelser kan ge stöd för mentala hälsoproblem som entreprenörer står inför.

Psykedelika, såsom psilocybin och LSD, har använts i tusentals år av ursprungsbefolkningar för andliga och helande ändamål (se vår artikel om psykedelikans historia). På senare tid har intresset för dessa substanser ökat på grund av deras potentiella terapeutiska fördelar. Studier har visat att psykedeliska upplevelser kan ha positiva effekter på psykisk ohälsa som depression, ångest, missbruk och PTSD.

Psykedeliska reträttprogram kan erbjuda en säker och stödjande miljö för personlig tillväxt, ökad självmedvetenhet och förbättrad kreativitet. Allvarliga och professionella program använder psykedelika, såsom psilocybin, i en laglig, säker och guidad miljö.

5 sätt som ett psykedeliskt retreatprogram kan hjälpa entreprenörer, frilansare och startup-grundare

Vi tror att det finns ett antal sätt på vilka psykedeliska reträttprogram kan hjälpa entreprenörer och grundare att förhindra eller bättre hantera farorna med utbrändhet och andra stressrelaterade mentala hälsoutmaningar:

1. Få ett nytt perspektiv på dig själv och din verksamhet

I sitt dagliga arbete fastnar entreprenörer och grundare ofta i sina egna sätt att tänka. En djupgående psykedelisk upplevelse i en säker och professionellt stödd miljö kan ge ett nytt perspektiv och hjälpa till att bryta sig loss från gamla mönster. Deltagarna kan få en ny förståelse för sin verksamhet, sina mål och sina personliga värderingar och kan (åter)få kontakt med sitt djupare syfte. Detta kan leda till en större känsla av mening och tillfredsställelse i arbetet, vilket minskar risken för utbrändhet. Som den berömde psykiatern och förintelseöverlevaren Viktor Frankl sa: "De som har ett varför kan bära vilken hur" [kursivering tillagd].

2. Slut fred med det förflutna så att du kan fokusera på nuet

Psykedeliska retreatprogram som erbjuder utmärkt facilitering samt dedikerad förberedelse och integration före och efter den psykedeliska upplevelsen, kan hjälpa dig att acceptera, omfamna och så småningom övervinna olösta känslomässiga sår från ditt förflutna. I tillstånd av radikal ärlighet och djup känslomässig koppling till sig själva kan människor släppa gammalt bagage bakom sig och bli "unstuck". Återintegrera det förflutna, så att du kan vara helt närvarande i nuet igen. Det säger sig självt att detta kan leda till förbättrat psykiskt välbefinnande och ökad motståndskraft mot framtida utmaningar.

3. Öka din självmedvetenhet

Ofta stagnerar vi i vår utveckling eller når ett glastak i vår effektivitet eftersom vi saknar viktiga insikter om oss själva. Vanligtvis får vi dessa insikter från djup och regelbunden introspektion samt från dagliga "verklighetskontroller" (t.ex. du tror att du är en empatisk ledare men dina anställda eller en coach ger dig feedback om att du är känslomässigt avlägsen och kall). Professionellt stödda och avsiktliga psykedeliska retreatupplevelser kan hjälpa deltagarna att få insikt i sina styrkor, svagheter och, framför allt, blinda fläckar. Att övervinna kognitiva fördomar och främja mer samarbetsvilligt och öppet tänkande är nyckeln till personlig tillväxt. Att vara mer medveten om din mänskliga konstitution, dina skuggiga och lysande sidor, är inte bara en underbar gåva du kan ge dig själv, utan också till alla människor runt omkring dig i ditt liv: de kommer att tacka dig för det.

4. Förbättra din kreativitet

Psykedeliska droger kan hjälpa användare att bryta sig loss från etablerade tankemönster och ge nya perspektiv på komplexa problem. I en studie av Harman et al (1966)fick deltagarna LSD och rapporterade betydande förbättringar av problemlösningsförmågan i samband med sitt yrkesarbete, vilket kan vara mycket relevant för entreprenörer som står inför komplexa utmaningar. Intressant nog tyder resultaten av studien också på att effekterna av deras ökade kreativa förmåga kan kvarstå flera veckor efter den psykedeliska upplevelsen.

På ett liknande sätt är förmågan till divergent tänkande - att generera flera lösningar på ett problem - avgörande för entreprenörer när det gäller idéskapande och problemlösning. A studie från 2018 fann att även användningen av mikrodoser av psilocybin ledde till ökat divergent tänkande hos deltagarna.

Dessutom har psykedelika visat sig leda till varaktiga ökningar av personlighetsdraget öppenhet (MacLean et al (2011)). Få saker är viktigare för en organisations framgång än ledarnas nyanserade och samtidigt öppna sinne för nya idéer och innovationer.

5. Skapa gemenskap

Att driva ett företag kan vara isolerande. Grundare rapporterar ofta att de lämnas ensamma med sina problem och inte har någon att prata med - eftersom de känner att de behöver visa osårbarhet, och det är alltid de som behöver fatta det slutliga beslutet. Välkurerade psykedeliska reträttprogram som noggrant handplockar sina deltagare kan hjälpa till att bygga samhällen för livet. Deltagarna kan ansluta på en mycket djup nivå med likasinnade individer och bygga ett supportnätverk som sträcker sig långt bortom reträtten.

Inställningen är avgörande för att dra nytta av fördelarna

Det är viktigt att notera att psykedeliska upplevelser endast bör genomföras under ledning av utbildad personal i en säker och stödjande miljö. Det finns risker förknippade med psykedelisk användning, särskilt för personer med en historia av psykiska problem. Men med rätt förberedelser och vägledning kan psykedelika vara ett kraftfullt verktyg för att stödja den mentala hälsan hos entreprenörer och startup-grundare.

Om du funderar på ett psykedeliskt reträttprogram, här är några tips för att välja rätt:

  • Undersök programmet och handledarna för att säkerställa att de är ansedda och erfarna.
  • Tänk på vilken typ av psykedelika som används och se till att den är laglig och säker.
  • Se till att programmet erbjuder en säker och stödjande miljö för retreatupplevelsen och integrationen.

Sammanfattningsvis är den mentala hälsan hos entreprenörer, frilansare och startup-grundare ett betydande problem. Psykedeliska upplevelser i en säker och laglig miljö kan ge stöd för mentala hälsoproblem som entreprenörssinnen står inför, hjälpa dem att få ett nytt perspektiv på sitt arbete, övervinna rädsla och självtvivel, förbättra kreativiteten och problemlösningsförmågan och i slutändan uppnå större uppfyllelse och framgång i sina strävanden. Det är dock viktigt att använda psykedeliska droger med försiktighet och under ledning av utbildad personal.

Tänk på att vi inte ger medicinsk rådgivning och att du alltid bör söka hjälp från en läkare innan du fattar något beslut om att konsumera psykedeliska medel.

patrick liebl retreatledare

Patrick Liebl,

Ledande facilitator och integrationsexpert

Är Retreat-programmet rätt för din resa mot personlig utveckling?

Vi inbjuder dig att boka ett samtal med oss. Tillsammans kan vi utforska eventuella frågor eller funderingar som du kan ha. Vi kan undersöka om detta program är rätt för dig just nu och se till att du känner dig trygg och redo att ta dig an denna omvälvande upplevelse.

"Vi är här för att stödja din utforskning, i din takt, utan några förväntningar." - Patrick Liebl

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt.

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute