Evoluut Instituut

Psychedelische "Bad Trip":
De paradoxale donkere kant van psychedelica

Een diepgaande blik op de "bad trip", de angst voor de ontbinding van het ego, de hard trip vs. de echte bad trip, en hoe je risico's kunt beperken.

Hoofdstuk 2: Wat zijn psychedelica?

Psychedelica 101 Serie
De grondbeginselen van psychedelica begrijpen

Geschatte leestijd: 14 min

Inhoudsopgave

In het vorige artikelhebben we een kijkje genomen in de psychedelische geest. In dit laatste artikel van hoofdstuk 2 van de Psychedelica 101 serie duiken we in het potentieel duistere aspect van de psychedelische ervaring. De psychedelische bad trip. Inzicht in de bad trip zal van cruciaal belang blijken om het risico te verminderen en het meeste uit een psychedelische ervaring te halen.

De paradox van de psychedelische "bad trip"

Als de ontbinding van grenzen die psychedelica bevorderen zo krachtig en onthullend is, waarom bestaan er dan "bad trips"? Wat is een "bad trip"? En waarom is het volkomen natuurlijk om bang te zijn voor het oplossen van grenzen?

matroos achter een groot stuurwiel op een schip

De angst voor de ontbinding van het ego

De Oxford woordenboekdefinitie van "dread":

1. Anticiperen met grote bezorgdheid of angst.

2. Met grote achting ontzag of eerbied.

De angst voor de ontbinding van het ego is bijna onvermijdelijk in de psychedelische ervaring. De vraag is in welke richting de angst zich richt. Angst en vrees of omhelzing en eerbied? 

1. Anticiperen op de ontbinding van het ego met angst en vrees veroorzaakt de "bad trip".

2. Omarm de oplossing van het ego met eerbied en ontzag en de onaangename ervaring zal niet langer voortduren.

De paradox van de "bad trip" is dat het oplossen van grenzen precies datgene is wat de deuren opent naar dieper begrip en tegelijkertijd datgene is waar we het meest bang voor zijn en wat de weerstand veroorzaakt die ons in de "bad trip" stuurt. Nu verdiepen we ons in hoe het is om in een "bad trip" te zitten.

De principes van verantwoord psychedelisch gebruik stellen ons in staat om ons over te geven en open te staan voor de ervaring.

Stel je een "slechte reis" voor als een schip dat ruwe wateren en een storm op zee nadert. Ook al begint het zeilen soepel, op een zonnige dag kan een zeiler verrast worden door onverwachte en uitdagende omstandigheden [1]. Het wegvallen van grenzen kan leiden tot het heen en weer slingeren van het schip in de storm, waardoor de zeeman in nood achterblijft, worstelend voor een oplossing voor wat wordt gezien als het probleem. Gevoelens van angst, bezorgdheid, krankzinnigheid, verwarring, isolatie en paranoia en het gevoel de controle te verliezen kunnen in verschillende mate van intensiteit voorkomen, afhankelijk van hoe de zeeman in staat is de ruwe wateren te bevaren [2]. 

Helen, een geïnterviewde in een onderzoek, vertelde over haar "bad trip" met het psychedelische LSD. Op een bepaald moment in de ervaring was ze niet meer in staat om te begrijpen hoe ze gewone dagelijkse activiteiten zoals eten en plassen moest uitvoeren. Ze rapporteerde ook dat ze een "uit het lichaam tredende" ervaring had gehad; ze was ervan overtuigd dat ze zich had verslikt in de dood [3a]:

Ik lag in een hangmat in mijn slaapzak en keek naar de rits van de zak. Toen begon het op DNA-symbolen te lijken (...) Ik dacht: 'Ben ik nu dood? Misschien heb ik me verslikt en ben ik nu dood. Ik heb zelfmoord gepleegd omdat ik niet genoeg lucht heb gehad om te ademen'. Toen herinnerde ik me dat ik moest plassen, of beter gezegd, dat ik iets moest doen dat 'plassen' heette. Ik wist echter niet wat dat was of hoe ik het moest doen, dus [naam vriendje] hielp me en ik moest vragen hoe ik alles moest doen (...) We aten bosbessenmuffins en ik keek toe en moest observeren hoe hij die in zijn mond stopte. Met al die dagelijkse dingen was het zo, alsof ik een klein kind was en ik niets kon.

De paradox van de "bad trip" is dat het oplossen van grenzen precies datgene is wat de deuren opent naar dieper begrip en tegelijkertijd datgene is waar we het meest bang voor zijn en wat de weerstand veroorzaakt die ons in de "bad trip" stuurt. Nu verdiepen we ons in hoe het is om in een "bad trip" te zitten.

Gashi et al. (2021) [3b] identificeerde het belangrijkste kenmerk van een bad trip als het gevoel jezelf te verliezen of gek te worden, verschijnselen die geassocieerd kunnen worden met "ontbinding van het zelf". 

Een belangrijke reden voor het hebben van een bad trip was dat je je verzette tegen het pad dat de psychedelische stof je "wilde brengen", wat betekende dat je je defensief had verzet tegen de inzichten die je werden aangeboden. Verschillende deelnemers verwoordden dit als "psychedelica brengen je niet waar je heen wilt, maar waar je heen moet". Adrian, eind twintig, verwoordde dit idee toen hij terugdacht aan een trip die hij had gehad met LSD:

Ik denk dat je veel leert van deze [slechte] reizen. Als je in zulke situaties zit, leer je dat je gewoon met de stroom mee moet gaan en niet terug moet vechten. Ook al vecht je er een paar uur tegen en ervaar je er veel pijn door, ik denk dat (...) nou ja, ook al was het intens en heel eng voor me, ik zie er echt de waarde van in.

Als Helen nadenkt over haar ervaring om de controle over haar lichaam te verliezen, zegt ze:

In de drie weken daarna werd ik elke ochtend zo blij wakker dat ik gewoon leefde. Ik had het gevoel dat ik een geschenk had gekregen, dat ik mocht leven, dat ik uitstapjes kon maken in de natuur, dat ik zoveel goede mensen om me heen had. Ik voelde me gewoon zo ontzettend gelukkig. Ik denk niet dat ik dit gevoel zou hebben gehad zonder de extreme ellende die ik heb meegemaakt.

Uit een ander onderzoek bleek dat hoge doses psilocybine op een bepaald moment in de ervaring bij 30% van de deelnemers een sterke angst veroorzaakten, maar dat 80% van hen een verbetering van hun welzijn rapporteerden [4]. Een andere groep onderzoekers ontdekte dat 39% hun "ergste bad trip" beoordeelden als een van de vijf meest uitdagende ervaringen in hun leven. Interessant genoeg was de moeilijkheidsgraad positief geassocieerd met blijvende toename in welzijn [5]. 

"Nee, ik zie het niet als een bad trip, want het is alsof (...) de bad trips je de meeste inzichten geven. Het is deze [slechte] trip die je sommige kanten van jezelf laat zien die je misschien hebt geprobeerd te verminderen, die waarschijnlijk het belangrijkst zijn om te begrijpen. [Dit zijn inzichten] over wie je werkelijk bent, wie je bent geweest, wat je hebt gedaan, juist. Je moet je gebreken zien om dingen te kunnen verwerken." [3b]

Daarom gebruiken we de term "bad trip" tussen aanhalingstekens. Onaangename ervaringen tijdens bad trips kunnen heilzaam zijn en diepe existentiële en levensveranderende inzichten onthullen.

De Hard Trip & de Echte Psychedelische Bad Trip

Niet alle "bad trips" zijn uiteindelijk psychospiritueel heilzaam. James Jesso maakt in zijn boek "Decomposing the Shadow: lessons from the psilocybin mushroom" onderscheid tussen een harde (of uitdagende) trip en een bad trip. Het verschil zit hem in hoe je in staat bent om te navigeren door de moeilijke emotionele ervaringen die met volle intensiteit kunnen ontstaan in een psychedelische ervaring. En hoe je in staat bent om deze na de ervaring te begrijpen en te integreren.

De echte bad trip, in tegenstelling tot de hard trip, vervreemdt en verwart. Het kan de emotionele ontkoppeling vergroten door onderdrukking. Het gebeurt wanneer je tijdens de ervaring vecht tegen wat zich aandient en nooit in staat bent om je eraan over te geven en het dieper te onderzoeken. En na de ervaring, in plaats van door een gezond integratieproces geleid te worden, kijk je nooit achterom. In plaats van je bijvoorbeeld in een veilige omgeving te verbinden met de moeilijke ervaring, doe je alsof het nooit gebeurd is, bestempel je psychedelica als gevaarlijke psychotische drugs en ga je nooit meer terug. 

De ervaring van een echte bad trip is zeer zeldzaam in een begeleide en goed gefaciliteerde ervaring. Het komt vaker voor dat mensen recreatief met psychedelica aan de slag gaan met de bedoeling om wat te spelen en "coole" dingen te zien, zonder het potentieel te begrijpen dat psychedelica hebben om emotioneel ongemakkelijke delen van onszelf of andere delen van het individuele en collectieve onbewuste naar boven te halen. Niet altijd manifesteren deze moeilijke ervaringen zich in een recreatieve setting, maar als ze onverwachts opduiken, zijn mensen vaak niet voorbereid om ermee om te gaan en erger nog, kunnen ze er mogelijk door getraumatiseerd raken.

De moeilijke of uitdagende reis is wat eerder beschreven is, waar iemand een moeilijke ervaring heeft maar in staat is om zich erin te ontspannen en het te onderzoeken, of op het juiste moment op de juiste manier ondersteund te worden door een gids of bekwame begeleider. Wat anders een moeilijke ervaring zou kunnen zijn, heeft dan de neiging om diepe transformerende inzichten over onszelf en onze manieren om met de wereld om te gaan te onthullen. Dit opent de mogelijkheid voor de integratie van deze inzichten in het dagelijks leven, wat leidt tot prachtige, diepgaande en blijvende voordelen.

Kunnen echte psychedelische bad trips worden voorkomen?

 

Een gebrek aan voorbereiding, begeleiding en begrip van de psychedelische ervaring, wat leidt tot verwaarlozing van de principes van verantwoord gebruik, maakt "bad trips" veel waarschijnlijker. [3c]

"Bad trips" zijn meestal het resultaat van zeer hoge doses psychedelica in combinatie met suboptimale interne en externe "settings" (bijv. de fysieke omgeving, de eigen mentale en emotionele toestand...). [3d Bij die doseringen zullen de grenzen, of de ervaarder het nu wil of niet, voortdurend oplossen tot het hoogtepunt van de ervaring. Het oplossen van grenzen kan ons schokkende existentiële inzichten onthullen, maar ook de deuren openen naar trauma's en ongezonde of neurotische neigingen die moeilijk onder ogen te zien zijn en daarom in het onderbewuste deel van de geest zijn onderdrukt. Als we deze schaduwen onder ogen zien zonder bereidheid, de juiste voorbereiding en ondersteuning, zullen we waarschijnlijk willen ontsnappen aan de ervaring, ons samentrekken en ons ervoor afsluiten, wat een bad trip veroorzaakt [6. Als je in staat bent om deze ervaringen onder ogen te zien door middel van overgave en omarming, kunnen diepe emoties worden losgelaten, waardoor we worden bevrijd van deze neigingen en onze diepere transformatie wordt gekatalyseerd.

Zoals de paradox zegt, opent de ontbinding ons voor het potentieel voor transcendente inzichten, maar vereist ook een groter vermogen tot overgave - een kwaliteit die wordt gecultiveerd en vergemakkelijkt door voorbereiding, begeleiding en het volgen van de principes van verantwoordelijk gebruik. 

De omgekeerde kater - de psychedelische nagloeiing

Uren, dagen en mogelijk weken na een zinvolle psychedelische ervaring treedt vaak een effect op dat "nagenieten" wordt genoemd. Alles wordt in een fris licht gezien, alsof je herboren bent in de wereld. Bevrijd zijn van de normale neigingen van de geest om zich te verzetten tegen verandering door rationalisatie vergroot iemands kracht om beslissingen te nemen en gewoontes te veranderen die in overeenstemming zijn met iemands diepere waarden. 

Wanneer dit plezierige nagenieten voorbij is, keert men min of meer terug naar de "gewone staat". Hier begint het werk om een verandering in ons persoonlijke leven teweeg te brengen pas echt: "de fase van integratie". We nemen elk hulpmiddel uit onze doos, variërend van introspectie, dagboeken, onderdompeling in de natuur, meditatie, gemeenschapswerk, het ontvangen van begeleiding en het aangaan van contemplatie om de ervaring te interpreteren, ervan te leren en er betekenis aan te geven.

"De man die terugkomt door de Deur in de Muur zal nooit helemaal dezelfde zijn als de man die wegging. Hij zal wijzer zijn maar minder zeker, gelukkiger maar minder zelfvoldaan, nederiger in het erkennen van zijn onwetendheid en toch beter toegerust om de relatie van woorden tot dingen te begrijpen, van systematisch redeneren tot het onpeilbare mysterie dat hij, voor altijd tevergeefs, probeert te doorgronden. 

- Aldous Huxley

De ervaring van een "bad trip" tijdens een psychedelische reis is niet eenduidig. Aan de ene kant kan de opheffing van persoonlijke grenzen diepgaand begrip en groei bieden. Aan de andere kant kan dit ook leiden tot angst, vrees en controleverlies. Om de kans op een "bad trip" zo klein mogelijk te maken, is het essentieel om de opheffing te omarmen. Door je over te geven en open te staan voor de ervaring kunnen mensen de uitdagingen van een moeilijke reis aan en komen ze er aan de andere kant uit met een nieuwe waardering voor het leven. Hoewel weinigen een "bad trip" uiteindelijk als negatief ervaren, hebben veel mensen waardevolle inzichten en persoonlijke groei gerapporteerd als gevolg van deze ervaringen die hun algehele welzijn verbeteren. Het is cruciaal om psychedelische ervaringen met voorzichtigheid te benaderen, in een veilige omgeving en rekening houdend met de mogelijke risico's, om een veilige en positieve uitkomst te garanderen.

Bedankt dat je bij ons bent gebleven om de vraag "Wat zijn psychedelica?" te beantwoorden in hoofdstuk 2 van deze serie. We behandelden terminologie, farmacologie, filosofie, de herdefinitie van het spectrum van stoffen en een diepe duik in de psychedelische geest met zijn potentieel voor de bad trip. Je hebt nu een veel dieper en uitgebreider begrip van psychedelica. Wat is het volgende?

Wat gebeurt er in de hersenen onder psychedelica?

Als je zover bent gekomen, heb je een stap gezet in de richting van een beter begrip van psychedelica. Gefeliciteerd!

Maar er is meer aan de eindeloze complexiteit van psychedelica! In hoofdstuk 3 onderzoeken we wat er in de hersenen gebeurt onder psychedelica. Je vraagt je waarschijnlijk af hoe psychedelica zulke diepgaande en geestverruimende ervaringen kunnen veroorzaken. We duiken in de fascinerende wereld van de psychedelische neurowetenschap en onderzoeken hoe deze stoffen op onze hersenen inwerken. We nemen de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de psychedelische ervaring onder de loep en werpen licht op enkele van de meest intrigerende mysteries van het menselijk brein. Ga hier naar het neurowetenschappelijke artikel.

Afbeeldingen

Niet geciteerde afbeeldingen zijn gemaakt door Nino Galvez AI-afbeeldingsgeneratoren gebruiken

Referenties

[1] Gashi, L., Sandberg, S., & Pedersen, W. (2021). Making "bad trips" good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. Internationaal Tijdschrift voor Drugsbeleid, 87, 102997. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102997

[2] Carbonaro, T. M., Bradstreet, M. P., Barrett, F. S., MacLean, K. A., Jesse, R., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2016). Overzichtsstudie van uitdagende ervaringen na inname van psilocybine paddenstoelen: Acute en blijvende positieve en negatieve gevolgen. Tijdschrift voor Psychofarmacologie, 30(12), 1268-1278. https://doi.org/10.1177/0269881116662634

[3a,b,c,d] Gashi, L., Sandberg, S., & Pedersen, W. (2021). Making "bad trips" good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. Internationaal Tijdschrift voor Drugsbeleid, 87, 102997. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2020.102997

[4] Griffiths, R. R., Richards, W. A., McCann, U., & Jesse, R. (2006). Psilocybine kan mystieke ervaringen veroorzaken met substantiële en langdurige persoonlijke betekenis en spirituele betekenis. Psychofarmacologie, 187(3), 268-283. https://doi.org/10.1007/s00213-006-0457-5

[5] Carbonaro, T. M., Bradstreet, M. P., Barrett, F. S., MacLean, K. A., Jesse, R., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2016). Overzichtsstudie van uitdagende ervaringen na inname van psilocybine paddenstoelen: Acute en blijvende positieve en negatieve gevolgen. Tijdschrift voor Psychofarmacologie, 30(12), 1268-1278. https://doi.org/10.1177/0269881116662634

[6] Jesso, J. W. (2014). De schaduw ontleden: Lessen van de psilocybine paddenstoel. Uitgeverij Soulslantern.

Abonneer je op de nieuwsbrief voor inzichten
Hooguit eens per 2 weken.
Gloeilamp die de inzichten van de blog weergeeft
Gloeilamp die de inzichten van de blog weergeeft

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis. 

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute