Evolute-institutet

Vad är psykedeliskt ledarskap? TNHC x Evolute Institute-panel

Innehållsförteckning

1. TNHC Panel Talk - Vad i h... är psykedeliskt ledarskap?

Paneldiskussionen om "Psykedeliskt ledarskap" hölls av Anne Philippi i Soho House Berlin den 8 februari 2023. Diskussionen kretsar kring det framväxande konceptet psykedeliskt ledarskap. Vad innebär detta? Kan det innebära att chefer engagerar sig i psykedeliska upplevelser för att förbättra ledarskapsförmågan och driva omvandling? Kan företag så småningom erbjuda psykedelisk terapi till sina anställda? Betraktar vi psykedelika som en inspirationskälla för affärsidéer eller kreativa idéer? Eller handlar det om att utveckla en helt ny ledarskapsstil, förstärkt av psykedeliska upplevelser?

Paneldeltagare

    • Jörg Reinwaldt, VD på APX Axel Springer, entreprenör och investerare
    • Dr. Gesa Miczaika, General Partner på Auxxo Female Catalyst Fund
    • Dr. Dmitrij Achelrod, medgrundare av Evolute Institute
    • Achim Feige, medgrundare av Vertical Development
Anne Philippi och Dmitrij Achelrod
Dr Dmitrij Achelrod, Evolute Institute - Dr Gesa Miczaika, Auxxo Female Catalyst Fund - Anne Philippi, The New Health Club - Jörg Reinboldt, MD på APX Axel Springer Porsche - Achim Feige, Vertical Development

2. Att ta med sig från panelen Psykedelika och ledarskap

2.1 Definition och omfattning av psykedeliskt ledarskap

Panelen utforskade begreppet "psykedeliskt ledarskap" och diskuterade dess olika potentiella betydelser. Detta inkluderade användning av psykedelika av chefer på C-nivå för bättre ledarskap och transformation, möjligheten för företag att erbjuda psykedelisk terapi till anställda och att utnyttja psykedelika för kreativ och affärsmässig inspiration.

2.2 Förändringar i företagskultur och ledarskapstrender

Jörg Reinwaldt lyfte fram en övergång från fokus på hustle-kultur till mer hållbara, balanserade tillvägagångssätt i startups. Samtalet berörde vikten av att skapa en långsiktigt hållbar balans mellan prestation och välbefinnande i näringslivet.

2.3 Personlig tillväxt och ledarskapsutveckling genom psykedeliska droger

Paneldeltagarna delade med sig av personliga erfarenheter och iakttagelser om hur psykedeliska droger leder till djupare självmedvetenhet, introspektion och strategiskt beslutsfattande. Dmitrij Achelrod och Achim Feige diskuterade hur ledare som genomgår psykedeliska upplevelser tenderar att utveckla starkare kontakter, bättre beslutsförmåga och en mer holistisk syn på sitt ansvar.

2.4 Ayahuascas inverkan på privat- och yrkeslivet

Gesa Miczaika delade med sig av sin personliga resa med ayahuasca och noterade hur den ledde till ökat självförtroende och tydlighet i hennes yrkesliv. Hon betonade den djupgående förändring som psykedelika kan leda till i en persons personliga och professionella utveckling.

2.5 Ledarskapets framtida inriktning

Panelen var överens om att framtida ledarskap kommer att kräva djärva, värderingsdrivna beslut. De betonade behovet av ledarskap som fokuserar på långsiktig hållbarhet, etiska metoder och socialt ansvar.

2.6 Integration och legalisering av psykedelika

Vikten av att integrera psykedeliska upplevelser i det dagliga livet betonades. Det fördes också en diskussion om de potentiella effekterna av psykedelisk legalisering på affärer och ledarskap.

2.7 Tillgänglighet och inkludering i samband med psykedeliska droger

Panelen tog upp behovet av att göra säkra och omvälvande psykedeliska upplevelser mer tillgängliga i olika sociala skikt. Diskussionen betonade vikten av att överbrygga klyftor i resurser och tillgång till information bland olika grupper.

Om du vill lära dig mer om psykedelika och ledarskap kan du läsa Evolute Institute:s forskningsuppdatering om hur ledarskapsrelevanta egenskaper påverkas av psykedelika nedan 

Vem känner du Vem mer skulle vara intresserad av det här inlägget?
Dela via
Prenumerera på nyhetsbrevet om insikter
Högst en gång varannan vecka.
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt.

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute