Evoluut Instituut

Landmark Forum vs Psychedelische Retraites - Wat is het beste?

Inhoudsopgave

1. Inleiding

In de zoektocht naar persoonlijke groei zijn individuen vaak op zoek naar programma's die hen uit hun dagelijkse routine halen en een kans bieden op echte transformatie, op persoonlijke groei en een zinvoller en vervuld leven. Het Landmark Forum en Psychedelische Retraites, zoals het EvoCORE programma van Evolute Institute, bieden in dit opzicht twee verschillende benaderingen. In dit artikel worden deze trajecten met elkaar vergeleken, waarbij hun methodologieën, filosofieën en invloeden op het leven van mensen worden onderzocht.

2. Landmark Forum: Wat is het?

Het Landmark Forum, een prominent persoonlijk ontwikkelingsprogramma van Landmark Worldwide, beslaat drie dagen en een avondsessie. Het is ontworpen voor groepen van 75 tot 250 deelnemers en is gestructureerd als een dialooggedreven seminar. Mensen kunnen ter plekke of puur online deelnemen. De structuur van het Landmark Forum bevordert een dynamische, dialooggerichte omgeving waar deelnemers deelnemen aan groepsdiscussies, persoonlijk delen en verschillende reflectie-oefeningen die overeenkomen met verschillende thema's. De kernfilosofie van het Forum is gebaseerd op het onderscheid tussen de feiten in het leven en de betekenissen of interpretaties die individuen eraan toekennen. Het bevat psychoanalytische reflectieoefeningen die deelnemers uitdagen om hun percepties opnieuw te evalueren over bijvoorbeeld het nastreven van een "denkbeeldige 'ooit' van voldoening" en de schadelijke gevolgen van het streven om er goed uit te zien in de ogen van anderen of om altijd gelijk te willen hebben. Het richt zich op het identificeren en overwinnen van beperkende overtuigingen, vaak geworteld in ervaringen uit het verleden en maatschappelijke conditionering, om een meer authentieke en effectieve manier van leven te ontsluiten. Het thema "Doordringende invloed van het verleden" onderzoekt bijvoorbeeld hoe relaties en ervaringen uit het verleden de huidige realiteit beïnvloeden. 

Het programma benadrukt het onderscheid tussen de kracht van taal en keuze, en het concept van transformatie in tegenstelling tot louter verandering. Deze benadering is erop gericht om mensen de middelen te geven om los te komen van zelfopgelegde beperkingen, wat leidt tot meer persoonlijke vrijheid, effectiviteit en vervulling in verschillende aspecten van hun leven. Deelnemers worden aangemoedigd om "coachbaar" te zijn en open te staan voor nieuwe concepten en actieve deelname. De cursusleiders stellen duidelijke regels aan het begin en benadrukken het belang van volledige aanwezigheid en betrokkenheid. Het programma bevat een unieke oefening waarbij deelnemers familieleden of vrienden bellen om onopgeloste persoonlijke spanningen op te lossen en nieuwe perspectieven op persoonlijke verantwoordelijkheid en transformatie te omarmen.

Stel je een brede, goed geplaveide snelweg voor. Hij is uitgestrekt, biedt plaats aan een grote hoeveelheid mensen en wordt gemarkeerd door duidelijke borden en aanwijzingen. De structuur en gestroomlijnde aard symboliseren de aanpak bij Landmark Forum, dat veel mensen tegelijkertijd begeleidt naar verbetering in communicatie en persoonlijke ontwikkeling. De reis is efficiënt, direct en wordt gedeeld met vele anderen, maar blijft over het algemeen op een afgebakend pad met beperkte verkenningen buiten de hoofdroute.

een snelweg naar persoonlijke ontwikkeling

3. Psychedelische retraites: De EvoCORE Ervaring

EvoCORE, een psychedelisch retraite programma van de Evolute Institute, onderscheidt zich van het Landmark Forum door het gebruik van legale psilocybine bevattende truffels binnen een 8 weken durend programma. Het EvoCORE programma omvat online voorbereidingssessies, een meeslepende retraite van 4 dagen op locatie en integratiesessies na de retraite, op maat gemaakt voor kleine groepen van 10-12 mensen die hun diepere waarheden onder ogen durven en willen zien. Het programma richt zich op diepgaand zelfonderzoek en moedigt deelnemers aan om de confrontatie met het onbekende aan te gaan en hun vooroordelen over zichzelf, anderen en het leven met een beginnersgeest te benaderen. Het 8 weken durende programma is gestructureerd in de drie fasen voorbereiding, onderdompeling en integratie, waarbij modern wetenschappelijk begrip van persoonlijke transformatie wordt gecombineerd met traditionele wijsheidsleringen.

Het programma is geworteld in de overtuiging dat psychedelica, onder professionele begeleiding en in een ondersteunende omgeving, diepgaande persoonlijke en spirituele groei en een diepere verbinding met het leven kunnen katalyseren. Deelnemers beginnen aan een reis met ademwerk, mindfulness meditatie en bewegingsoefeningen om hen voor te bereiden op de psychedelische ceremonie. Deze meeslepende ervaring is ontworpen om diepe introspectie te vergemakkelijken, waardoor mensen verborgen lagen van hun bewustzijn kunnen verkennen, onbekende aspecten van zichzelf kunnen confronteren en nieuwe perspectieven op het leven kunnen krijgen. EvoCORE benadrukt het belang van set en setting en biedt een veilige en vertrouwde sfeer voor deze verkenning. Het programma bevat ook discussies over bewustzijn en de geest vanuit wetenschappelijk en filosofisch oogpunt, wat context en diepgang toevoegt aan de feitelijke ervaring die vaak wordt beschreven als "onuitsprekelijk" of "voorbij woorden". Na de retraite nemen de deelnemers deel aan integratiesessies om ervoor te zorgen dat de verworven inzichten worden gestold en effectief worden opgenomen in het dagelijks leven. Deze holistische benadering is erop gericht creatieve energieën vrij te maken, zelfkennis te bevorderen, deelnemers te helpen in contact te komen met hun diepste verlangen om een doelgericht leven te leiden en persoonlijke en spirituele groei mogelijk te maken.

Stel je een diepe duik in de oceaan voor. Zoals een duiker de onbekende wateren verkent en uniek en gevarieerd leven tegenkomt, zo duiken deelnemers aan EvoCORE in de diepten van hun psyche en ervaren diepgaande emotionele en spirituele ontmoetingen. Het is een reis naar persoonlijke verkenning en ontdekking in een uitgestrekte, open ruimte.

een diepzeeduiker in een open ruimtereis

4. Psychedelische retraites en Landmark Persoonlijke Groei vergelijken - Snelweg of diepe duik?

4.1 Methodologie

Hoewel beide programma's gericht zijn op persoonlijke transformatie, verschillen hun methodologieën aanzienlijk. De formeel gestructureerde, op dialoog gebaseerde aanpak van het Landmark Forum, die meer vertrouwt op het intellect en een psychoanalytische benadering, staat in contrast met EvoCORE's curriculum van interactieve sessies die zich richten op de geest, het hart, het lichaam en de geest en de introspectieve en ervaringsgerichte methode waarbij gebruik wordt gemaakt van psychedelica. De focus van het Landmark Forum op het herinterpreteren van levensgebeurtenissen en gedragspatronen biedt een cognitieve en communicatieve (op taal gebaseerde) route naar zelfbewustzijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van groepsdynamiek en gestructureerde gesprekken. EvoCORE's gebruik van veranderde toestanden zoals ademwerk, meditatie en psychedelica in een ceremoniële setting faciliteert daarentegen een meer emotionele, somatische, non-verbale en mystieke reis, die vaak leidt tot diepgaande spirituele en psychologische inzichten die pas na de ervaring in gesprek komen met de andere deelnemers aan de retraite. Beide benaderingen benadrukken echter het belang van het integreren van deze inzichten in het dagelijks leven, zij het via verschillende modaliteiten.

4.2 Omvang, ervaringen van deelnemers en resultaten

Landmark is een enorme organisatie die haar programma's aan meer dan 3 miljoen mensen heeft verkocht. Ondanks de massamarktbenadering melden deelnemers van het Landmark Forum doorbraken in persoonlijke relaties en carrière, gekenmerkt door verbeterde communicatievaardigheden en het overwinnen van beperkende overtuigingen. Volgens de website meldde 94% van de ondervraagde deelnemers dat ze een diepgaand en blijvend verschil in hun leven hadden gemaakt na het bijwonen van het Landmark Forum.

Daarentegen zijn de meeste psychedelische retraites, zoals EvoCORE, kleine organisaties die een uitstekende focus leggen op maatwerk en een persoonlijke relatie met de deelnemers. In plaats van drie-cijferige deelnemersaantallen laat EvoCORE slechts maximaal 12 deelnemers toe tot hun programma's, waardoor de basis wordt gelegd voor een diep persoonlijke ervaring. EvoCORE deelnemers melden diepgaande spirituele ervaringen, verbeterde creativiteit en een hernieuwd gevoel van doelgerichtheid, waarbij diepgewortelde psychologische kwesties of existentiële vragen en andere interesses en nieuwsgierigheden aan bod komen. De impact van psychedelische programma's, zoals EvoCORE, blijkt verder uit ontroerende persoonlijke verslagen (zie bijvoorbeeld "Een goddelijke ontmoeting" door Luciana Bellini, of "Vrede vinden met mijn angst om niet goed genoeg te zijn" door retraite deelnemer Leon). Diep duiken in je diepere lagen is echt mogelijk. Zo vergeleek een Evolute Institute-cliënt, Mark Young (PhD), zijn ervaring met het retraite-programma met de veelgeprezen cursus "Search Inside Yourself" van Google: "Google heeft een cursus genaamd Search Inside Yourself, die ik heb gevolgd, en ik kan je vertellen dat dat bij hen vooral een slogan blijft. Hier, bij Evolute, gebeurt het echt op een diep intensieve manier die ervaren moet worden om begrepen te worden."

Bovendien wijst een groeiend corpus aan wetenschappelijk onderzoek op het transformatieve potentieel van psychedelische ondersteunde psychotherapie, dat tot uiting komt in veranderingen in de hersenen (zie ".Je hersenen op psychedelica“).

Over het algemeen lijkt het belangrijkste verschil tussen het Landmark Forum en een programma als EvoCORE de diepte van de ervaring te zijn. Het Landmark Forum geeft mensen meestal een effectieve, maar zeer gestructureerde intellectuele/psychoanalytische benadering van transformatie. Deze gestandaardiseerde aanpak is gestroomlijnd en lineair om reproduceerbaar te blijven, anders zou het onmogelijk zijn geweest om meer dan 3 miljoen deelnemers wereldwijd te bedienen. Het biedt dus voorspelbaarheid en een set herhaalbare oefeningen. Er is weinig kans om echt diep te gaan in 3 dagen.

De EvoCORE ervaring is daarentegen niet puur intellectueel gericht, maar haalt de grootste drijvende kracht in ons leven naar boven - de kracht van emoties en belichaming. Als we onze chronisch overactieve geest tot rust brengen en toegang krijgen tot diepere lagen van ons wezen, komen we in contact met essentiële en diepgewortelde emoties zoals onvoorwaardelijke liefde, ontzag en ons aangeboren verlangen naar saamhorigheid en mysterie. De psychedelische ervaring is een niet-lineair pad van persoonlijke verkenning dat het potentieel heeft om veel verder te gaan dan onze intellectuele capaciteiten, waar we toegang kunnen krijgen tot wat gewoonlijk ontoegankelijk blijft: onze meest beschermde emoties, wonden, herinneringen en gaven. Vandaar dat de impact op het leven van mensen vaak verder gaat dan alleen een verandering van carrière of verbeterde communicatie, het is een hernieuwde kijk op en een verdiepte verbinding met het leven zelf. De impact van het ervaren van iets dat woorden te boven gaat, kan er van buitenaf heel subtiel of zelfs verwaarloosbaar uitzien, maar opent hele nieuwe werelden in ons.

5. Veiligheid en ethiek

Veiligheid en ethiek zijn van het grootste belang in elk programma voor persoonlijke ontwikkeling.

5.1 Landmark Forum

De veiligheid en ethiek voor deelnemers aan het Landmark Forum zijn onderwerpen van uiteenlopende ervaringen en perspectieven. Sommige deelnemers melden positieve transformaties en empowerment en waarderen de intensieve benadering van persoonlijke groei en zelfverbetering. Er is echter ook bezorgdheid over de psychologische impact op deelnemers, waarbij critici wijzen op mogelijke onrust en nadelige effecten op de geestelijke gezondheid als gevolg van de emotioneel geladen en confronterende methoden van het programma. Het programma staat bekend om de methoden die verwant zijn aan 'aanvalstherapie', waarbij begeleiders deelnemers betrekken in intensieve verbale uitwisselingen die erop gericht zijn diepgewortelde persoonlijke barrières te doorbreken. Hoewel deze aanpak voor sommigen tot belangrijke doorbraken kan leiden, heeft het ethische vragen opgeroepen over de mogelijke psychologische gevolgen voor deelnemers, vooral voor degenen die de intensiteit overweldigend of verontrustend vinden (zie voor meer details hier).

Over het algemeen is het Landmark Forum gericht op het faciliteren van persoonlijke groei. Het moedigt een cultuur van openheid en persoonlijke verantwoordelijkheid aan, waarbij deelnemers worden aangespoord om volledig deel te nemen aan het proces. De ervaringen van deelnemers suggereren echter dat het cruciaal is voor individuen die het programma overwegen om zich bewust te zijn van deze verschillende perspectieven en om zorgvuldig te overwegen of het programma aansluit bij hun persoonlijke waarden en behoeften op het gebied van geestelijke gezondheid.

5.2 Psychedelische retraite EvoCORE

EvoCORE legt sterk de nadruk op veiligheid en legaliteit bij het gebruik van psychedelica. Het garandeert veiligheid door medisch-psychologische screenings en de aanwezigheid van ervaren begeleiders tijdens de psychedelische ervaring, waaronder een arts en een psycholoog, en een ondersteunende omgeving voor integratie in een intieme groepssetting. Tijdens hun psychedelische reis bevinden deelnemers zich in een bijzonder kwetsbare psychologische toestand. Daarom is het van groot belang dat de aanbieder van een psychedelische retraite duidelijke ethische richtlijnen of een interne gedragscode heeft (bijv. met betrekking tot fysieke aanraking of de complexe relatiedynamiek tussen begeleider en deelnemer), evenals collegiale supervisie (bijv. een deelnemer die psychedelica gebruikt wordt niet alleen gelaten met slechts één begeleider). Ook is het belangrijk dat er genoeg begeleiders zijn voor het aantal deelnemers om de nodige persoonlijke zorg te kunnen geven. Bij Evolute Institute streven de organisatoren naar een 1:2 facilitator-deelnemer ratio voor hun retraite programma's zoals EvoLEAD of EvoCORE.

De ethische overwegingen in elk van de twee programma's variëren door de schaal en de methoden van persoonlijke ontwikkeling. Het Landmark Forum richt zich op verschillende psychoanalytische oefeningen en emotioneel geladen confronterende benaderingen en grote groepsdynamiek, terwijl EvoCORE zich concentreert op het verantwoorde gebruik van psychedelica en een persoonlijke, warme, vertrouwde, ondersteunende omgeving voor diepgaand zelfonderzoek. (zie "Hoe je een psychedelische retraite kiest die aansluit bij je persoonlijke waarden en overtuigingen").

6. Conclusie

De reis naar persoonlijke groei is zeer individueel en programma's zoals het Landmark Forum en het psychedelische retraite programma EvoCORE bieden gevarieerde maar diepgaande paden naar zelfontdekking en transformatie. Het begrijpen van de verschillende filosofieën, methodologieën en resultaten van deze programma's is cruciaal voor individuen die op zoek zijn naar een pad dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Terwijl het Landmark Forum vertrouwt op intense dialogen om beperkte overtuigingen te ontwortelen, maken psychedelische retraites gebruik van veranderde bewustzijnstoestanden om verder te gaan dan onze rationele geest om de diepste bronnen van ons bewustzijn aan te boren.

...en hoe zit het met het Hoffman-proces? 

Het Hoffman proces biedt een andere benadering van persoonlijke ontwikkeling. Het richt zich op het loskoppelen van negatieve denk- en gedragspatronen die hun oorsprong vinden in de kindertijd, met name die welke gerelateerd zijn aan primaire verzorgers. Dit proces, dat geworteld is in de psychoanalyse, combineert verschillende therapeutische technieken en verschilt van de cognitieve benadering van het Landmark Forum en de psychedelische introspectie van EvoCORE. Voor meer details over hoe het te vergelijken is met psychedelische retraite programma's, zieHet Hoffman Proces vs. Psychedelische Retraite Programma's“.

Houd er rekening mee dat we geen medisch advies geven en dat je altijd de hulp van een medische professional moet inroepen voordat je een beslissing neemt over het gebruik van psychedelica.

Wie ken je die geïnteresseerd zou zijn in deze post?
Deel via
Abonneer je op de nieuwsbrief voor inzichten
Hooguit eens per 2 weken.
Gloeilamp die de inzichten van de blog weergeeft
Gloeilamp die de inzichten van de blog weergeeft

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis.

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute