Evolute-institutet

Landmark Forum vs Psychedelic Retreats - Vad är bäst?

Innehållsförteckning

Författare Christopher Kabakis

1. Inledning

I strävan efter personlig tillväxt söker individer ofta program som tar dem ur sin vardagliga rutin och erbjuder en chans till verklig omvandling, för personlig tillväxt och ett mer meningsfullt och uppfyllt liv. Landmark Forum och Psychedelic Retreats, såsom EvoSHIFT-programmet av Evolute Institute, presenterar två distinkta tillvägagångssätt i detta avseende. Denna artikel syftar till att jämföra dessa vägar och undersöka deras metoder, filosofier och påverkan på människors liv.

2. Landmark Forum: Vad är det?

Landmark Forum, ett framstående program för personlig utveckling från Landmark Worldwide, sträcker sig över tre dagar och en kvällssession. Det är utformat för grupper från 75 till 250 deltagare och är strukturerat som ett dialogdrivet seminarium. Deltagarna kan delta på plats eller enbart online. Landmark Forums struktur främjar en dynamisk, dialogorienterad miljö där deltagarna engagerar sig i gruppdiskussioner, personligt utbyte och olika reflektionsövningar som motsvarar olika teman. Forumets grundläggande filosofi bygger på distinktionen mellan livets fakta och de betydelser eller tolkningar som individer tilldelar dem. Det innehåller psykoanalytiska reflektionsövningar som utmanar deltagarna att omvärdera sina uppfattningar om till exempel strävan efter en "imaginär 'en dag' av tillfredsställelse" och den skadliga effekten av att sträva efter att se bra ut i andras ögon eller att alltid vilja ha rätt. Den fokuserar på att identifiera och övervinna begränsande föreställningar, som ofta har sina rötter i tidigare erfarenheter och samhälleliga villkor, för att frigöra ett mer autentiskt och effektivt sätt att leva. Temat "Det förflutnas genomträngande inflytande" undersöker till exempel hur tidigare relationer och erfarenheter påverkar den nuvarande verkligheten. 

Programmet betonar skillnaden mellan språkets och valets makt, och begreppet transformation till skillnad från enbart förändring. Syftet är att ge individen verktyg för att bryta sig loss från självpåtagna begränsningar, vilket leder till ökad personlig frihet, effektivitet och tillfredsställelse i olika aspekter av livet. Deltagarna uppmuntras att vara "coachbara", att vara öppna för nya koncept och att delta aktivt. Kursledarna sätter upp tydliga regler redan från början och betonar vikten av full närvaro och engagemang. Programmet innehåller en unik övning där deltagarna ringer familjemedlemmar eller vänner för att lösa olösta personliga spänningar och för att anamma nya perspektiv på personligt ansvar och omvandling.

Tänk dig en bred, välbelagd motorväg. Den är expansiv, rymmer en stor mängd människor och är markerad med tydliga skyltar och vägbeskrivningar. Dess struktur och strömlinjeformade natur symboliserar Landmark Forums tillvägagångssätt, som vägleder många människor samtidigt mot förbättrad kommunikation och personlig utveckling. Resan är effektiv, direkt och delas med många andra, men den stannar i allmänhet på en definierad väg med begränsad utforskning utanför huvudvägen.

en motorväg till personlig utveckling

3. Psykedeliska Retreats: Evolute Retreat-upplevelsen

EvoSHIFT, ett psykedeliskt retreatprogram av Evolute Institute, står i kontrast till Landmark Forum i sin användning av lagliga psilocybininnehållande tryffel inom ett 8-veckors program. EvoSHIFT-programmet inkluderar förberedelsesessioner online, en 4-dagars uppslukande retreat på plats och integrationssessioner efter retreat, skräddarsydda för små grupper på 10-12 personer som vågar och är villiga att möta sina djupare sanningar. Programmet fokuserar på djup självutforskning, uppmuntrar deltagarna att konfrontera det okända och att ta med sig en nybörjares sinne till sina förutfattade meningar om sig själva, andra och livet. Det 8 veckor långa programmet är strukturerat i de tre faserna förberedelse, fördjupning och integration, och kombinerar modern vetenskaplig förståelse av personlig transformation med traditionella visdomsläror.

Programmet bygger på övertygelsen att psykedeliska droger, under professionell vägledning och i en stödjande miljö, kan katalysera en djupgående personlig och andlig tillväxt och en djupare koppling till livet. Deltagarna påbörjar en resa som inkluderar andningsarbete, mindfulnessmeditation och rörelseövningar som förbereder dem för den psykedeliska ceremonin. Denna uppslukande upplevelse är utformad för att underlätta djup introspektion, vilket gör det möjligt för individer att utforska dolda lager av sitt medvetande, konfrontera okända aspekter av sig själva och få nya perspektiv på livet. EvoSHIFT betonar vikten av uppsättning och inställning, vilket ger en säker och förtroendefull atmosfär för denna utforskning. Programmet innehåller också diskussioner om medvetandet och sinnet från vetenskapliga och filosofiska synvinklar, vilket ger kontextualisering och djup till den faktiska upplevelsen som ofta beskrivs som "ineffable" eller "bortom ord". Efter retreaten deltar deltagarna i integrationssessioner för att säkerställa att de insikter som erhållits befästs och på ett effektivt sätt införlivas i det dagliga livet. Detta holistiska tillvägagångssätt syftar till att frigöra kreativa energier, främja självkännedom, hjälpa deltagarna att få kontakt med sina innersta längtan efter att leva ett meningsfullt liv och möjliggöra personlig och andlig tillväxt.

Föreställ dig en djupdykning i havet. Precis som en dykare utforskar det okända vattnet och stöter på unikt och varierat liv, dyker deltagarna i EvoSHIFT ner i djupet av sitt psyke och upplever djupa känslomässiga och andliga möten. Det är en resa i personlig utforskning och upptäckt i ett stort, öppet utrymme.

en djuphavsdykare i en öppen rymdresa

4. Jämförelse mellan psykedeliska retreater och Landmark Personal Growth - motorväg eller djupdykning?

4.1 Metodik

Även om båda programmen syftar till personlig transformation skiljer sig deras metoder åt avsevärt. Landmark Forums formellt strukturerade, dialogbaserade tillvägagångssätt som förlitar sig mer på intellekt och ett psykoanalytiskt tillvägagångssätt, står i kontrast till EvoSHIFTs läroplan med interaktiva sessioner som tillgodoser sinnet, hjärtat, kroppen och anden och dess introspektiva och erfarenhetsmässiga metod med hjälp av psykedelika. Landmark Forums fokus på att omtolka livshändelser och beteendemönster erbjuder en kognitiv och kommunikativ (språkbaserad) väg till självmedvetenhet, som utnyttjar gruppdynamik och strukturerade samtal. EvoSHIFTs användning av förändrade tillstånd som andningsarbete, meditation och psykedelika i en ceremoniell miljö underlättar däremot en mer känslomässig, somatisk, icke-verbal och mystisk resa, vilket ofta leder till djupa andliga och psykologiska insikter som först efter upplevelsen förs in i samtal med de andra retreatdeltagarna. Båda metoderna betonar dock vikten av att integrera dessa insikter i det dagliga livet, om än genom olika metoder.

4.2 Storlek, deltagarnas erfarenheter och resultat

Landmark är en massiv organisation som har sålt sina program till över 3 miljoner individer. Trots massmarknadsstrategin rapporterar deltagarna i Landmark Forum genombrott i personliga relationer och karriär, präglade av förbättrad kommunikationsförmåga och övervinnande av begränsande övertygelser. Enligt webbplatsen rapporterade 94% av de tillfrågade deltagarna att de gjorde en djupgående och bestående skillnad i sina liv efter att ha deltagit i Landmark Forum.

I motsats till detta är de flesta psykedeliska retreater, som EvoSHIFT, små organisationer som lägger ett utsökt fokus på anpassning och personlig relation med deltagarna. Istället för tresiffriga deltagarantal, EvoSHIFT medger endast upp till 12 deltagare till sina program och lägger därmed grunden för en djupt personlig upplevelse. EvoSHIFT-deltagarna rapporterar om djupgående andliga upplevelser, ökad kreativitet och en förnyad känsla av syfte, där man tar upp djupt rotade psykologiska problem eller existentiella frågor och andra intressen och nyfikenhetspunkter. Effekten av psykedeliska program, såsom EvoSHIFT, bevisas ytterligare av rörande personliga rapporter (se till exempel "Ett gudomligt möte" av Luciana Bellini, eller "Att finna frid med min rädsla för att inte vara tillräckligt bra" av retreatdeltagaren Leon). Djupdykningar i dina djupare lager är verkligen möjliga. Till exempel jämförde en Evolute Institute-klient, Mark Young (PhD), sin erfarenhet av retreatprogrammet med Googles mycket uppskattade kurs "Search Inside Yourself": "Google har en kurs som heter Search Inside Yourself, som jag har gått, och jag kan säga dig att det mest förblir en slogan hos dem. Här på Evolute händer det verkligen, på ett djupt intensivt sätt som man måste uppleva för att förstå."

Dessutom visar en växande mängd vetenskaplig forskning den transformativa potentialen hos psykedeliskt assisterad psykoterapi som återspeglas i förändringar i hjärnan (jfr "Din hjärna på psykedelika“).

Sammantaget verkar det som om den största skillnaden mellan Landmark Forum och ett program som EvoSHIFT är djupet i upplevelsen. Landmark Forum ger vanligtvis människor ett effektivt, men ändå mycket strukturerat intellektuellt / psykoanalytiskt tillvägagångssätt för transformation. Denna standardiserade metod är strömlinjeformad och linjär för att förbli reproducerbar, annars skulle det ha varit omöjligt att betjäna över 3 miljoner deltagare över hela världen. Den erbjuder därför förutsägbarhet och en uppsättning upprepningsbara övningar. Det finns liten chans att gå riktigt djupt inom 3 dagar.

Däremot har EvoSHIFT-upplevelsen inte ett rent intellektuellt fokus, utan tar in den största drivkraften i våra liv - kraften i känslor och förkroppsligande. När vi lugnar ner våra kroniskt överaktiva sinnen och får tillgång till djupare lager av vår varelse, kommer vi i kontakt med väsentliga och djupt rotade känslor som ovillkorlig kärlek, vördnad och vår medfödda längtan efter tillhörighet och mysterium. Den psykedeliska upplevelsen är en icke-linjär väg för personlig utforskning som har potential att gå långt utöver vår intellektuella kapacitet, där vi kan komma åt det som vanligtvis förblir otillgängligt: våra mest skyddade känslor, sår, minnen och gåvor. Därför är effekterna på människors liv ofta mer än bara en karriärförändring eller förbättrad kommunikation, det är en förnyad blick på och fördjupad koppling till livet självt. Effekterna av att uppleva något som är bortom ord kan se mycket subtila eller till och med försumbara ut från utsidan, men öppnar upp helt nya världar inom oss.

5. Säkerhet och etik

Säkerhet och etik är av största vikt i alla program för personlig utveckling.

5.1 Landmark Forum

Säkerheten och etiken för deltagarna i Landmark Forum är föremål för varierande erfarenheter och perspektiv. Vissa deltagare rapporterar om positiva förändringar och ökad egenmakt, och uppskattar programmets intensiva inställning till personlig utveckling och självförbättring. Men det finns också farhågor om den psykologiska påverkan på deltagarna, där kritikerna lyfter fram potentiellt lidande och negativa effekter på den mentala hälsan på grund av programmets känslomässigt laddade och konfronterande metoder. Ledarna är kända för att använda metoder som liknar "attackterapi" och engagerar deltagarna i rigorösa verbala utbyten som syftar till att bryta igenom djupt liggande personliga hinder. Även om detta tillvägagångssätt kan leda till betydande genombrott för vissa, har det väckt etiska frågor om de potentiella psykologiska effekterna på deltagarna, särskilt de som kan tycka att intensiteten är överväldigande eller oroande (se ytterligare detaljer här).

Överlag syftar Landmark Forum till att underlätta personlig utveckling. Det uppmuntrar en kultur av öppenhet och personligt ansvar, där deltagarna uppmanas att engagera sig fullt ut i processen. Deltagarnas erfarenheter tyder dock på att det är viktigt för personer som överväger att delta i programmet att vara medvetna om dessa olika perspektiv och att noga överväga om programmet stämmer överens med deras personliga värderingar och behov av psykisk hälsa.

5,2 Evolute Psykedelisk Retreat 

Evolutes retreatprogram lägger stor vikt vid säkerhet och laglighet i sin användning av psykedelika. Det garanterar säkerhet genom medicinsk-psykologiska screeningar och närvaron av erfarna facilitatorer under den psykedeliska upplevelsen, inklusive en läkare och en psykolog, och en stödjande miljö för integration i en intim gruppmiljö. Under sin psykedeliska resa befinner sig deltagarna i ett särskilt sårbart psykologiskt tillstånd. Därför är det av stor vikt att leverantören av psykedeliska retreater har tydliga etiska riktlinjer eller en intern uppförandekod (t.ex. med avseende på fysisk beröring eller den komplexa relationsdynamiken mellan facilitator och deltagare) samt kollegial tillsyn (t.ex. att en deltagare som tar psykedeliska droger inte lämnas ensam med endast en facilitator). Det är också viktigt att det finns tillräckligt med facilitatorer för antalet deltagare för att ge den nödvändiga personliga vården. På Evolute Institute strävar arrangörerna efter ett förhållande på 1:2 mellan facilitator och deltagare för sina retreatprogram som EvoSHIFT.

De etiska övervägandena i vart och ett av de två programmen varierar på grund av omfattningen och metoderna för personlig utveckling. The Landmark Forum fokuserar på olika psykoanalytiska övningar och känslomässigt laddade konfrontationsmetoder och stor gruppdynamik, medan EvoSHIFT fokuserar på ansvarsfull användning av psykedelika och en personlig, varm, tillitsfull och stödjande miljö för djup självutforskning. (se "Hur man väljer en psykedelisk reträtt som resonerar med dina personliga värderingar och övertygelser").

6. Slutsats

Resan mot personlig utveckling är högst individuell, och program som Landmark Forum och det psykedeliska retreatprogrammet EvoSHIFT erbjuder varierande men djupgående vägar till självupptäckt och transformation. Att förstå de olika filosofierna, metoderna och resultaten av dessa program är avgörande för individer som söker en väg som stämmer överens med deras personliga utvecklingsmål. Medan Landmark Forum förlitar sig på intensiva dialoger för att rycka upp begränsande övertygelser, använder psykedeliska retreater förändrade medvetandetillstånd för att gå utöver våra rationella sinnen för att utnyttja de djupaste källorna till vårt medvetande.

...och hur är det med Hoffman-processen? 

Hoffmanprocessen erbjuder ett annat sätt att arbeta med personlig utveckling. Den fokuserar på att koppla bort negativa tanke- och beteendemönster som har sina rötter i barndomen, särskilt de som är relaterade till primära vårdgivare. Denna process, rotad i psykoanalys, kombinerar olika terapeutiska tekniker och skiljer sig från Landmark Forums kognitiva tillvägagångssätt och EvoSHIFTs psykedeliska introspektion. För mer information om hur det jämförs med psykedeliska reträttprogram, seHoffman-processen kontra psykedeliska reträttprogram“.

Och kom ihåg att vi inte ger medicinsk rådgivning och att du alltid bör söka hjälp från en läkare innan du fattar något beslut om att konsumera psykedelika.

Vem känner du Vem mer skulle vara intresserad av det här inlägget?
Dela via
Prenumerera på nyhetsbrevet om insikter
Ungefär en gång i månaden
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute