Evoluut Instituut

Moet ik psychedelica Microdoseren of Macrodoseren? | Paden naar persoonlijke groei met psilocybine en LSD

Inhoudsopgave

Het veld van persoonlijke ontwikkeling is getuige geweest van de opkomst van psychedelische middelen als middel voor transformatie. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, hebben psychedelica substantiële effecten aangetoond op de hersenen en zijn ze in verband gebracht met voordelen voor mentaal welzijn en spirituele verrijking, vooral in de context van hooggedoseerde ervaringen om de mentale gezondheid te verbeteren.

Steeds meer mensen vinden het echter onpraktisch om regelmatig hoge doseringen psilocybine te gebruiken of maken zich soms zorgen over de intensiteit van zulke hoge doseringen. In plaats daarvan proberen ze regelmatige doseringen van psychedelica, zoals psilocybine of LSD, in veel kleinere hoeveelheden in hun dagelijks leven op te nemen. Deze praktijk wordt psychedelisch microdoseren genoemd.

Microdoseren en macrodoseren zijn twee van zulke modaliteiten die verschillende paden naar zelfontwikkeling en zelfontdekking bieden, waarbij elk een andere dosis en context gebruikt voor ons pad van persoonlijke groei. Dit artikel gaat in op het potentieel van zowel microdoseren als macrodoseren voor persoonlijke groei, waarbij de voor- en nadelen worden vergeleken. Het heeft ons weken gekost om dit artikel te schrijven en het beschikbare bewijsmateriaal over microdoseren en macrodoseren door te nemen, zodat jij dat niet hoeft te doen. We hopen dat het je weg vooruit verlicht. 

1. Wat is microdoseren?

microdoseren van psychedelica, lage intensiteit

Microdosering houdt in dat je "micro" of zeer kleine, sub-perceptuele hoeveelheden neemt van stoffen zoals LSD of psilocybine. De doses zijn meestal een kleine fractie van een volledige dosis die gebruikt zou worden bij macrodoseren. Meestal hebben we het dan over 1/5 tot 1/20 van een macrodosis. Voorstanders van deze methode beweren dat het de stemming, productiviteit, mindfulness, creativiteit en cognitie verbetert zonder significante perceptuele veranderingen of psychedelische ervaringen. Zoals in het artikel "Hoe Silicon Valley LSD herontdekte".[1] Microdosering wordt door creatieve geesten en bedrijfsleiders geprezen vanwege de neiging om out-of-the-box denken en verhoogde productiviteit te cultiveren, waarmee de grenzen van persoonlijke ontwikkeling worden overschreden en professionele uitmuntendheid wordt bereikt.

De recente toename in populariteit van microdosing heeft zijn wortels in het boek van James Fadiman uit 2011, "The Psychedelic Explorers Guide".[2] Deze publicatie bracht het concept van microdoseren in de mainstream, wat een golf van persoonlijke verhalen, media-aandacht en wetenschappelijke studies over het onderwerp op gang bracht. Een van de populairste verhalen over de positieve effecten van microdoseren is het boek "A Really Good Day" van Ayelet Waldman.[3] Ayelet Waldman, een succesvolle federale verdedigster, worstelde met een diepe depressie onder haar uiterlijke succes. Geïnspireerd door het werk van James Fadiman over microdosing, besloot ze het zelf te proberen en ervoer een diepgaande transformatie. Voor het eerst had ze het gevoel dat er iets hielp tegen haar depressie. Ze overwon haar stemmingswisselingen en kreeg nieuw zelfvertrouwen. Deze reis heeft niet alleen haar geestelijke gezondheid veranderd, maar ook haar kijk op het leven.

2. Het wetenschappelijk bewijs samenvatten

Hoewel al die individuele meldingen over de positieve effecten van microdosing aanlokkelijk klinken, is het de vraag of die anekdotische beweringen over microdosing echt kunnen worden gestaafd.


Wat wel duidelijk is, is dat de wetenschappelijke evaluatie van de voordelen van microdoseren nog in de kinderschoenen staat. Helaas is het antwoord niet eenduidig of microdoseren echt effectief is. Bepaalde onderzoeken suggereren tastbare voordelen van microdoseren, maar andere onderzoeken bieden minder overtuigend bewijs en laten minimale of geen voordelen zien. Een recent observationeel onderzoek bijvoorbeeld, waarbij bijna 1000 personen een maand lang psilocybine microdoseerden en bijna 200 niet-microdoserende deelnemers, toonde bescheiden verbeteringen in stemming en geestelijke gezondheid, consistent over verschillende demografische groepen en geestelijke gezondheidstoestanden.
[4] Dergelijke bevindingen komen overeen met talloze persoonlijke getuigenissen waarin de positieve effecten van microdosering worden geprezen.

Niet al het onderzoek naar microdoseren levert echter zulke positieve resultaten op. Een opmerkelijk onderzoek maakte gebruik van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, de gouden standaard voor het elimineren van placebo-effecten, waaraan 34 deelnemers deelnamen.[5] Ze werden verdeeld, waarbij de helft psilocybine kreeg en de andere helft een placebo. Ondanks enkele subjectieve verbeteringen in geluk en creativiteit, en zelfs veranderingen in de hersenactiviteit die met EEG's werd geregistreerd, vond het onderzoek geen concreet bewijs van verbeterde creativiteit, welzijn of cognitieve functies met psilocybine in lage doseringen. Dit onderzoek ondersteunt de theorie dat de voordelen van microdosering op deze lagere niveaus grotendeels voortkomen uit verwachting.[6]wat suggereert dat hogere doses nodig zouden kunnen zijn voor therapeutische effecten.

Het meest uitgebreide overzichtsonderzoek naar microdosering werd tot nu toe uitgevoerd door Polito et al. in 2022. Na het beoordelen van 44 studies, waarvan sommige al in de jaren zestig werden gepubliceerd, kwamen de auteurs tot de volgende conclusie: Er is goed bewijs dat psychedelisch microdoseren de pijnperceptie kan verlagen[7]en beïnvloeden het subjectieve bewustzijn. Verbeteringen in geestelijke gezondheid, stoornissen in middelengebruik en psychologisch functioneren konden niet met zekerheid worden aangetoond.[8]

De samenvatting van hun bevindingen staat in de volgende tabel, gescheiden per type onderzoek.

Overzicht op hoog niveau van de effecten van microdosering (aangepast van Polito et al. 2022)
Waargenomen effecten van zowel zelfrapportages als laboratoriumonderzoekenGerapporteerde effecten in zelfrapportages, maar onvoldoende onderzocht in laboratoriaGerapporteerde effecten in zelfrapportages, maar niet bevestigd in laboratoriuminstellingen
Veranderd tijdsbesefVerbeterde geestelijke gezondheidStemmingsverbetering
Verhoogde pijngrensAfname in drugsgebruikVersterkte sociale banden
Veranderingen in bewuste staatGrotere opnameVerbeterde mentale processen
 Gedescentreerde gedachtenVerhoogd emotioneel bewustzijn
 Verschuivingen in persoonlijkheidskenmerkenVerbeterde energie
 Verhoogd psychologisch inzicht 
 Verbinding met de natuur 
 Algemeen welzijn 
 Verhoogd creatief denken 

3. Hoe kan ik profiteren van microdosering?

Stemming en geestelijke gezondheid

Microdosering is in verschillende kwalitatieve, retrospectieve, prospectieve en laboratoriumstudies in verband gebracht met een verbeterde stemming.[9], [10]. Het is ook in verband gebracht met lagere depressiescores, hoewel sommige onderzoeken, vooral goed gecontroleerde laboratoriumonderzoeken, geen significante veranderingen vonden in depressie, negatief affect of positieve affectscores op doseringsdagen.[11], Het effect op angst en stress liet gemengde resultaten zien, waarbij sommige onderzoeken een afname rapporteerden en andere een toename of gemengde uitkomsten.[11], [12] Verbeteringen in middelenmisbruik werden gerapporteerd, vooral in kwalitatieve onderzoeken, waarbij microdosering gekoppeld werd aan vermindering van roken en middelengebruik. Deze effecten zijn echter niet op grote schaal onderzocht in laboratoriumsettings.[6] Bovendien brachten sommige onderzoeken microdosering in verband met een verbeterde algemene geestelijke gezondheid en een verminderde OCD-ernst. [7], [9]-[26]

Welzijn en houding

Toenames in welzijn, zelfontplooiing, zelfeffectiviteit en veerkracht werden gerapporteerd in drie kwalitatieve onderzoeken en één retrospectief onderzoek. Deze aspecten zijn echter nog niet onderzocht in laboratoriumstudies. [6], [8], [15], [27]

Creativiteit en cognitie

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat microdosering geassocieerd kan worden met een toename in creativiteit[28]met meldingen van verbeterd convergent en divergent denken. De bevindingen waren echter niet consistent in alle onderzoeken. Sommige onderzoeken lieten veranderingen zien in neurocognitieve gedragstaken, zoals effecten op tijdsperceptie en selectieve aandacht, maar ook hier varieerden de resultaten, waarbij sommige onderzoeken geen significante effecten rapporteerden.[13]-[15], [16], [18], [21], [22], [29]-[31] 

Persoonlijkheid

Rapporten over persoonlijkheidsveranderingen als gevolg van microdosering waren minder consistent. Sommige onderzoeken meldden toenames in eigenschappen als openheid en extraversie, terwijl andere geen significante veranderingen vonden in de klassieke big five persoonlijkheidskenmerken. Met name richtten de meeste experimenten zich op acute in plaats van langetermijnveranderingen, waardoor het inzicht in blijvende persoonlijkheidsveranderingen beperkt was. Studies rapporteerden consistent een toename in interpersoonlijke gevoelens, houdingen en gedragingen, wat duidt op verbeterde relaties en interpersoonlijke connecties. [6], [9], [12], [18], [21], [22], [27], [32]-[34]

Veranderingen in bewustzijnstoestand

Ondanks beweringen dat microdoseren subperceptueel is, wijst bewijs erop dat het leidt tot veranderingen in subjectief bewustzijn. Een kwalitatieve analyse wees op veranderingen in de psychofysiologische toestand, gekenmerkt door verhoogde aanwezigheid en perceptuele helderheid, waarvan wordt aangenomen dat ze essentieel zijn voor de heilzame effecten van microdoseren. [18], [20], [22], [22], [30], [35]-[42]

Samenvattend wijzen de eerste onderzoeken op potentiële voordelen; de wetenschappelijke gemeenschap pleit echter voor meer onderzoek van hoge kwaliteit om deze bevindingen te onderbouwen.

4. Is microdoseren veilig?
Te verborgen gevaren van microdoseren

We hebben niet genoeg bewijs over de risico's van langdurig gebruik. Maar een van de grootste zorgen is dat langdurig gebruik van psilocybine in microdosering hartklachten kan veroorzaken vanwege de chronische activering van serotonine 2B receptoren.[43]

Bij hartklepaandoeningen (Valvular heart disease, VHD) zijn de hartkleppen die verantwoordelijk zijn voor het regelen van de bloedcirculatie in en uit het hart aangetast, wat leidt tot symptomen als ademnood, algehele zwakte en zelfs het risico op plotseling overlijden aan het hart. Medicijnen die een sterke wisselwerking hebben met de serotonine 2B receptor (5HT2B) zijn geïmpliceerd als mogelijke oorzaak van VHD. Zo ontwikkelt tot een kwart van de chronische gebruikers van de veelgebruikte receptgeneesmiddelen methylergonovine, methysergide, ergotamine, pergolide, cabergoline en fenfluramine VHD. Dit komt waarschijnlijk doordat deze medicijnen een duidelijke 5HT2B receptor bindingsaffiniteit vertonen.[44] Omdat LSD en psilocybine bekend staan om hun binding aan de 5HT2B receptor, kan dit zorgwekkend zijn als deze stoffen gedurende lange perioden in kleine, consistente doses worden gebruikt.

In een onderzoek met 29 MDMA-gebruikers die meer dan een half decennium lang wekelijks gemiddeld 3,6 MDMA-pillen gebruikten, werd bij bijna een derde milde tot matige VHD vastgesteld. Dit was een opmerkelijk contrast met een controlegroep, waar geen gevallen van VHD werden gerapporteerd.[45] Dit onderzoek geeft een verontrustende trend aan, omdat LSD en psilocybine, die vaak worden gebruikt bij microdoseren, zich sterker binden aan de 5HT2B receptor dan MDMA. Het is overduidelijk dat er meer onderzoek naar de veiligheid van microdoseren nodig is voordat het als veilig kan worden beschouwd.

Een ander nadeel van microdosering kan de tolerantie zijn die het lichaam opbouwt voor deze stoffen, waardoor ze ineffectief worden als ze niet gevolgd worden in een gestructureerd schema waarbij de inname gepauzeerd wordt. Tolerantie lijkt sneller te ontstaan bij LSD dan bij psilocybine.[46] 

5. Macrodoseren van psychedelica in een retraitecontext

macrodoseren van psychedelica, hoge intensiteit

Macrodoseren, aan de andere kant, houdt in dat je een grote of 'macro' dosis van een psychedelische stof consumeert. Een aanpak die het beste kan worden gevolgd in een veilige, legale en goed begeleide retraiteomgeving. Om te leren hoe je een goed begeleide psychedelische retraite kiest die bij je past, zie dit artikel.

Een goed begeleide macrodosiservaring induceert een krachtige ervaring die gekenmerkt wordt door significante veranderingen in perceptie, stemming en cognitieve processen. Vaak wordt deze ervaring beschreven, zoals baanbrekend onderzoeker Prof. Roland Griffiths deed, als "onuitsprekelijk", wat betekent dat je geen woorden kunt geven aan de ervaring. Deelnemers aan de studie beschreven hun macrodoseringsreis als een van de meest ingrijpende ervaringen in hun leven en vergeleken deze met de geboorte van hun kinderen of het overlijden van een naast familielid of dierbare.[47] Als je nog steeds nieuwsgierig bent, kun je onze poging vinden om het te beschrijven hier. Een macrodosis, in een ideale omgeving, kan een diep betekenisvolle, inzichtelijke, introspectieve ervaring creëren die, indien effectief geïntegreerd, een blijvende gunstige invloed kan hebben op iemands zelfbegrip, emotionele welzijn, kijk op het leven en spirituele groei.[47] De voordelen van een psychedelische ervaring met een macrodosis zijn niet afhankelijk van het voortdurend innemen van de stof. Integendeel, veel mensen melden dat één psychedelische ervaring met een macrodosis zo significant is geweest dat het hen genoeg heeft laten zien om het jarenlang te integreren en er actie op te ondernemen.

In schril contrast met microdosering is er een aanzienlijke hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat macrodosering (in het bijzonder met psilocybine), onder de juiste omstandigheden (!), een veilige praktijk is [48]-[51] en positieve effecten kan hebben bij zieke en gezonde populaties op een breed scala aan factoren, variërend van psychologische dimensies zoals stemming, over spiritueel welzijn tot fysiologische veranderingen zoals verhoogde neuroplasticiteit. [52]-[57]

De intensiteit van macrodoseren kan overweldigend zijn, wat kan leiden tot tijdelijk psychologisch ongemak. Daarom wordt professionele begeleiding in een ondersteunende omgeving sterk aanbevolen om de veiligheid te garanderen en de voordelen van de ervaring te maximaliseren. Deelnemers moeten altijd worden gescreend op bepaalde reeds bestaande psychiatrische stoornissen, op hun psychologische stabiliteit en op andere factoren (bijv. medische voorgeschiedenis, medicijngebruik...) door gekwalificeerde medische professionals voordat ze deelnemen aan een macrodosereis. Anders kan een macrodosereis meer kwaad dan goed doen en mensen destabiliseren.  

Stoffen die vaak gebruikt worden voor macrodosering in retraites zijn de "klassieke psychedelica", waaronder psilocybine (paddo's), LSD, DMT (ayahuasca) en mescaline (peyote en San Pedro cactussen), geselecteerd op hun psychoactieve profiel en de gewenste duur en diepte van de ervaring.

Iets tussen de microdosis en de macrodosis in

toenemende intensiteit met een knop als een psychedelische dosis toeneemt

In ons artikel met de titel "Een kijkje in de psychedelische geest", beschrijven we hoe de relatie tussen de dosis die je neemt en wat je ervaart, vergeleken kan worden met een draaischijf. Als je de knop hoger draait, door een hogere dosis in te nemen, wordt de ervaring intenser en de persoon die beïnvloed wordt kwetsbaarder. Dus ja, er zit veel tussen een microdosis en een macrodosis in.

Wij geloven dat de aantrekkingskracht van een microdosis is dat er geen risico is op een zogenaamde "slechte reis", omdat er geen perceptuele effecten of drastische bewustzijnsveranderingen zijn. Het kan meer terloops worden gebruikt, in het dagelijks leven, en het is betaalbaarder dan een goed gefaciliteerde retraite. Microdosering zal echter nooit de diepte van de ervaring en het potentieel voor transformatie kunnen bieden die je kunt hebben als je een psychedelische ervaring met een macrodosis ondergaat. Het is normaal om een dergelijke ervaring meer te vrezen, omdat we geen slechte ervaring willen en omdat we niet weten wie we zullen zijn na afloop van de reis met de macrodosis.

Voordat je in het onbekende van een macro psychedelische ervaring stapt, is het een normaal en gezond teken om opwinding en lichte nervositeit te ervaren. Door een goede voorbereiding, begeleiding en door in de juiste omgeving te zijn, kun je leren vertrouwen te hebben en je over te geven en los te laten in de ervaring. Dat is de sleutel tot het voorkomen van een "bad trip" (naast het zorgen voor medische geschiktheid natuurlijk). Als je nieuwsgierig bent naar meer informatie over bad trips, wat ze veroorzaakt en hoe je ze kunt voorkomen, kijk eens naar dit artikel.

Welke dosering gebruiken we in onze psychedelische retraite programma's?

In onze psychedelische retraite programma's EvoLEAD en EvoCORE, beslist het on-site facilitatie team bestaande uit medische artsen, klinische psychologen en ceremoniële facilitators zorgvuldig over een persoonlijk aangepaste dosis psychedelische truffels voor elke deelnemer. We werken niet met microdoses, omdat we een veilige verpakking maken voor een diepere ervaring. De dosering die elke deelnemer krijgt wordt deels bepaald door de resultaten van de medisch-psychologische screening, maar ook door rekening te houden met wat de retraite deelnemer wil ontdekken en waar ze klaar voor is. Ten slotte is het ook gebaseerd op hoe de deelnemer reageert op het holotropische ademwerk dat we meestal op dag 1 van de retraites doen (holotropisch ademwerk helpt om al kennis te maken met veranderde bewustzijnstoestanden en dient als voorbereiding op de psilocybine bevattende truffelervaring op de volgende dag).

7. Conclusie: Microdoseren vs. Macrodoseren

Zoals we gezien hebben, dienen microdoseren en macrodoseren verschillende en mogelijk complementaire wegen naar persoonlijke groei en ontwikkeling. De mate waarin ze invloed hebben op ons leven is echter heel verschillend.

Microdosering is vaak de voorkeursbehandeling voor mensen die het dagelijks leven op subtiele wijze willen verbeteren, zoals een zachte creatieve oppepper. Het wetenschappelijke bewijs voor de voordelen van microdosering is niet sterk en verdient verder onderzoek. Er kunnen veiligheidsproblemen optreden bij het langdurig microdoseren van psychedelica.

Aan de andere kant wordt macrodosering, met name in de context van een goed gefaciliteerde psychedelische retraite, gezocht vanwege het vermogen om diepgaande introspectie, transformationele psychologische ontwikkeling en/of integratie ("genezing") te faciliteren, zonder de noodzaak van continu gebruik. Het wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid en effectiviteit van macrogedoseerde psychedelica (met name psilocybine) is sterk.

Als laatste opmerking: het maakt niet uit op welke manier je een psychedelische stof gebruikt, maar vooral als de dosis hoger wordt, kan het belang van de juiste voorbereiding, omkadering, begeleiding, setting, begrip en ondersteuning niet genoeg benadrukt worden om een heilzame en veilige ervaring te garanderen. Bekijk ons artikel HOE JE EEN PSYCHEDELISCHE RETRAITE KIEST DIE AANSLUIT BIJ JE PERSOONLIJKE WAARDEN EN OVERTUIGINGEN om een beter gevoel te krijgen waar je op moet letten als je een aanbieder van psychedelische retraites overweegt. 

Houd er rekening mee dat we geen medisch advies geven en dat je altijd de hulp van een medische professional moet inroepen voordat je een beslissing neemt over het gebruik van psychedelica.

 

Bibliografie over microdoseren

[1] H. Kuchler, "Hoe Silicon Valley LSD herontdekte," Financial Times, 10 aug. 2017. Geraadpleegd: 27 nov. 2023. [Online]. Available: https://www.ft.com/content/0a5a4404-7c8e-11e7-ab01-a13271d1ee9c

[2] "Het handboek van Dr. James Fadiman biedt nuttige en goed geïnformeerde begeleiding voor degenen die op zoek zijn naar 'het goddelijke van binnen' door middel van heilige planten en psychedelische stoffen." Geraadpleegd: 27 nov. 2023. [Online]. Beschikbaar: https://www.psychedelicexplorersguide.com/

[3] "Een echt goede dag door Ayelet Waldman: 9781101973721 | PenguinRandomHouse.com: Books," PenguinRandomhouse.com. Geraadpleegd: 27 nov. 2023. [Online]. Beschikbaar: https://www.penguinrandomhouse.com/books/545767/a-really-good-day-by-ayelet-waldman/

[4] J. M. Rootman et al., "Psilocybine microdosers demonstreren grotere waargenomen verbeteringen in stemming en mentale gezondheid na een maand ten opzichte van niet-microdoserende controles," Sci. Rep., vol. 12, no. 1, art. no. 1, jun. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-14512-3.

[5] F. Cavanna et al., "Microdosering met psilocybine paddenstoelen: een dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek," Transl. Psychiatry, vol. 12, no. 1, art. no. 1, aug. 2022, doi: 10.1038/s41398-022-02039-0.

[6] L. S. Kaertner et al., "Positive expectations predict improved mental-health outcomes linked to psychedelic microdosing," Sci. Rep., vol. 11, no. 1, Art. no. 1, jan. 2021, doi: 10.1038/s41598-021-81446-7.

[7] J. G. Ramaekers et al., "Een lage dosis lyserginezuurdiëthylamide vermindert de pijnperceptie bij gezonde vrijwilligers," J. Psychopharmacol. Oxf. Engl., vol. 35, no. 4, pp. 398-405, Apr. 2021, doi: 10.1177/0269881120940937.

[8] V. Polito en P. Liknaitzky, "De opkomende wetenschap van microdoseren: A systematic review of research on low dose psychedelics (1955-2021) and recommendations for the field," Neurosci. Biobehav. Rev., vol. 139, p. 104706, aug. 2022, doi: 10.1016/j.neubiorev.2022.104706.

[9] "Johnstad, P. G. (2018). Krachtige stoffen in kleine hoeveelheden: Een interviewstudie over psychedelisch microdoseren. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 35(1), 39-.

[10] "Anderson, T., Petranker, R., Christopher, A., Rosenbaum, D., Weissman, C., Dinh-Williams, L.-A., Hui, K., en Hapke, E. (2019a). Voordelen en uitdagingen van psychedelisch microdoseren: een empirisch codeboek. Harm Reduction Journal, 16(1), 43.".

[11] L. P. Cameron, C. J. Benson, L. E. Dunlap, and D. E. Olson, "Effects of N, N-Dimethyltryptamine on Rat Behaviors Relevant to Anxiety and Depression," ACS Chem. Neurosci, vol. 9, no. 7, pp. 1582-1590, Jul. 2018, doi: 10.1021/acschemneuro.8b00134.

[12] "Psilocybine produceert substantiële en aanhoudende afname van depressie en angst bij patiënten met levensbedreigende kanker: A randomized double-blind trial - Roland R Griffiths, Matthew W Johnson, Michael A Carducci, Annie Umbricht, William A Richards, Brian D Richards, Mary P Cosimano, Margaret A Klinedinst, 2016." Geraadpleegd: 27 nov. 2023. [Online]. Available: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881116675513

[13] J. Fadiman en S. Korb, "Might Microdosing Psychedelics Be Safe and Beneficial? An Initial Exploration," J. Psychoactive Drugs, vol. 51, no. 2, pp. 118-122, 2019, doi: 10.1080/02791072.2019.1593561.

[14] T. Lea, N. Amada, H. Jungaberle, H. Schecke en M. Klein, "Microdoseren van psychedelica: Motivaties, subjectieve effecten en schadebeperking," Int. J. Drug Policy, vol. 75, p. 102600, jan. 2020, doi: 10.1016/j.drugpo.2019.11.008.

[15] M. Webb, H. Copes, en P. S. Hendricks, "Narratieve identiteit, rationaliteit, en microdoseren van klassieke psychedelica," Int. J. Drug Policy, vol. 70, pp. 33-39, aug. 2019, doi: 10.1016/j.drugpo.2019.04.013.

[16] T. Anderson et al., "Microdosing psychedelics: personality, mental health, and creativity differences in microdosers," Psychopharmacology (Berl.), vol. 236, no. 2, pp. 731-740, Feb. 2019, doi: 10.1007/s00213-018-5106-2.

[17] N. R. P. W. Hutten, N. L. Metselaar, P. C. Dolder, en K. P. C. Kuypers, "Motives and Side-Effects of Microdosing With Psychedelics Among Users," Int. J. Neuropsychopharmacol, vol. 22, no. 7, pp. 426-434, Jul. 2019, doi: 10.1093/ijnp/pyz029.

[18] B. Szigeti et al., "Self-blinding citizen science to explore psychedelic microdosing," eLife, vol. 10, p. e62878, mrt. 2021, doi: 10.7554/eLife.62878.

[19] N. R. P. W. Hutten et al., "Stemming en cognitie na toediening van lage doses LSD in gezonde vrijwilligers: A placebo controlled dose-effect finding study," Eur. Neuropsychopharmacol. J. Eur. Coll. Neuropsychopharmacol., vol. 41, pp. 81-91, dec. 2020, doi: 10.1016/j.euroneuro.2020.10.002.

[20] H. Isbell, "Comparison of the reactions induced by psilocybin and LSD-25 in man," Psychopharmacologia, vol. 1, pp. 29-38, 1959, doi: 10.1007/BF00408109.

[21] V. Polito en R. J. Stevenson, "A systematic study of microdosing psychedelics," PLOS ONE, vol. 14, no. 2, p. e0211023, feb. 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0211023.

[22] A. K. Bershad, S. T. Schepers, M. P. Bremmer, R. Lee, en H. de Wit, "Acute subjectieve en gedragseffecten van microdoses lyserginezuurdiëthylamide in gezonde menselijke vrijwilligers," Biol. Psychiatry, vol. 86, no. 10, pp. 792-800, nov. 2019, doi: 10.1016/j.biopsych.2019.05.019.

[23] A. K. Bershad et al., "Preliminary Report on the Effects of a Low Dose of LSD on Resting-State Amygdala Functional Connectivity," Biol. Psychiatry Cogn. Neurosci. Neuroimaging, vol. 5, no. 4, pp. 461-467, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.bpsc.2019.12.007.

[24] A. Kjellgren, A. Eriksson en T. Norlander, "Ervaringen van ontmoetingen met Ayahuasca-'de Wijnstok van de Ziel'," J. Psychoactive Drugs, vol. 41, no. 4, pp. 309-315, dec. 2009, doi: 10.1080/02791072.2009.10399767.

[25] P. Gasser, K. Kirchner, en T. Passie, "LSD-assisted psychotherapy for anxiety associated with a life-threatening disease: a qualitative study of acute and sustained subjective effects," J. Psychopharmacol. Oxf. Engl., vol. 29, no. 1, pp. 57-68, jan. 2015, doi: 10.1177/0269881114555249.

[26] F. A. Moreno, C. B. Wiegand, E. K. Taitano, en P. L. Delgado, "Veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van psilocybine bij 9 patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis," J. Clin. Psychiatry, vol. 67, no. 11, pp. 1735-1740, nov. 2006, doi: 10.4088/jcp.v67n1110.

[27] T. Anderson et al., "Psychedelic microdosing benefits and challenges: an empirical codebook," Harm. Reduct. J., vol. 16, no. 1, p. 43, jul. 2019, doi: 10.1186/s12954-019-0308-4.

[28] J. N. Bonnieux, B. VanderZwaag, Z. Premji, A. Garcia-Romeu, en M. A. Garcia-Barrera, "De effecten van psilocybine op cognitie en creativiteit: A scoping review," J. Psychopharmacol. (Oxf.), vol. 37, no. 7, pp. 635-648, jul. 2023, doi: 10.1177/02698811231179801.

[29] L. Prochazkova, D. P. Lippelt, L. S. Colzato, M. Kuchar, Z. Sjoerds, en B. Hommel, "Exploring the effect of microdosing psychedelics on creativity in an open-label natural setting," Psychopharmacology (Berl.), vol. 235, no. 12, pp. 3401-3413, Dec. 2018, doi: 10.1007/s00213-018-5049-7.

[30] S. Yanakieva, N. Polychroni, N. Family, L. T. J. Williams, D. P. Luke, and D. B. Terhune, "De effecten van microdosis LSD op tijdsperceptie: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde trial," Psychopharmacology (Berl.), vol. 236, no. 4, pp. 1159-1170, Apr. 2019, doi: 10.1007/s00213-018-5119-x.

[31] J. Wackermann, M. Wittmann, F. Hasler, en F. X. Vollenweider, "Effecten van gevarieerde doses psilocybine op de weergave van tijdsintervallen bij mensen," Neurosci. Lett., vol. 435, no. 1, pp. 51-55, Apr. 2008, doi: 10.1016/j.neulet.2008.02.006.

[32] D. Erritzoe et al., "Effecten van psilocybine therapie op de persoonlijkheidsstructuur," Acta Psychiatr. Scand, vol. 138, no. 5, pp. 368-378, 2018, doi: 10.1111/acps.12904.

[33] "Denkbeeldige metgezellen in de kindertijd: What Can Prospective Longitudinal Research Tell Us About Their Fate by Adolescence?", doi: 10.1002/jocb.468.

[34] T. GREINER, N. R. BURCH en R. EDELBERG, "Psychopathology and Psychophysiology of Minimal LSD-25 Dosage: A Preliminary Dosage-Response Spectrum," AMA Arch. Neurol. Psychiatry, vol. 79, no. 2, pp. 208-210, feb. 1958, doi: 10.1001/archneurpsyc.1958.02340020088016.

[35] F. Tylš, T. Páleníček, en J. Horáček, "Psilocybine - overzicht van kennis en nieuwe perspectieven," Eur. Neuropsychopharmacol. J. Eur. Coll. Neuropsychopharmacol., vol. 24, no. 3, pp. 342-356, mrt. 2014, doi: 10.1016/j.euroneuro.2013.12.006.

[36] F. Hasler, U. Grimberg, M. A. Benz, T. Huber, en F. X. Vollenweider, "Acute psychologische en fysiologische effecten van psilocybine bij gezonde mensen: een dubbelblind, placebogecontroleerd dosis-effectonderzoek," Psychopharmacology (Berl.), vol. 172, no. 2, pp. 145-156, Mar. 2004, doi: 10.1007/s00213-003-1640-6.

[37] F. Holze et al., "Distinct acute effects of LSD, MDMA, and D-amphetamine in healthy subjects," Neuropsychopharmacology, vol. 45, no. 3, Art. no. 3, feb. 2020, doi: 10.1038/s41386-019-0569-3.

[38] C. C. Wagner en O. Langer, "Benaderingen met behulp van moleculaire beeldvormingstechnologie - gebruik van PET in klinische microdosisstudies," Adv. Drug Deliv. Rev., vol. 63, no. 7, p. 539, jun. 2011, doi: 10.1016/j.addr.2010.09.011.

[39] R. J. Strassman, C. R. Qualls, E. H. Uhlenhuth, en R. Kellner, "Dosis-Response Study of N,N-Dimethyltryptamine in Humans: II. Subjectieve effecten en voorlopige resultaten van een nieuwe beoordelingsschaal," Arch. Gen. Psychiatry, vol. 51, no. 2, pp. 98-108, feb. 1994, doi: 10.1001/archpsyc.1994.03950020022002.

[40] R. R. Griffiths et al., "Psilocybine-occasioned mystical-type experience in combination with meditation and other spiritual practices produces enduring positive changes in psychological functioning and in trait measures of prosocial attitudes and behaviors," J. Psychopharmacol. (Oxf.), vol. 32, no. 1, pp. 49-69, jan. 2018, doi: 10.1177/0269881117731279.

[41] E. Studerus, A. Gamma, en F. X. Vollenweider, "Psychometrische evaluatie van de Altered States of Consciousness Rating Scale (OAV)," PLOS ONE, vol. 5, no. 8, p. e12412, aug. 2010, doi: 10.1371/journal.pone.0012412.

[42] R. A. Sewell, J. H. Halpern, en H. G. Pope, "Response of cluster headache to psilocybin and LSD," Neurology, vol. 66, no. 12, pp. 1920-1922, Jun. 2006, doi: 10.1212/01.wnl.0000219761.05466.43.

[43] "Serotoninereceptoren en hartklepaandoeningen-Het was de bedoeling 2B - ScienceDirect." Accessed: 27 nov. 2023. [Online]. Beschikbaar: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016372581100074X?viaihub

[44] T. Papoian et al., "Regulatory Forum Review*: Utility of in Vitro Secondary Pharmacology Data to Assess Risk of Drug-induced Valvular Heart Disease in Humans: Regulatory Considerations," Toxicol. Pathol., vol. 45, no. 3, pp. 381-388, Apr. 2017, doi: 10.1177/0192623317690609.

[45] S. Droogmans et al., "Mogelijke associatie tussen 3,4-methyleendioxymethamfetaminemisbruik en hartklepaandoeningen," Am. J. Cardiol, vol. 100, no. 9, pp. 1442-1445, nov. 2007, doi: 10.1016/j.amjcard.2007.06.045.

[46] S. Baumann, R. Carhart-Harris, D. Nutt, D. Erritzoe, en B. Szigeti, "Evidence for tolerance in psychedelic microdosing from the self-blinding microdose trial." PsyArXiv, 19 okt. 2022. doi: 10.31234/osf.io/s4qhf.

[47] R. R. Griffiths, W. A. Richards, U. McCann, en R. Jesse, "Psilocybine kan mystieke ervaringen veroorzaken met substantiële en langdurige persoonlijke betekenis en spirituele betekenis," Psychopharmacology (Berl.), vol. 187, no. 3, pp. 268-283, Aug. 2006, doi: 10.1007/s00213-006-0457-5.

[48] A. T. Hodge, S. Sukpraprut-Braaten, M. Narlesky, en R. C. Strayhan, "The Use of Psilocybin in the Treatment of Psychiatric Disorders with Attention to Relative Safety Profile: A Systematic Review," J. Psychoactive Drugs, vol. 55, no. 1, pp. 40-50, jan. 2023, doi: 10.1080/02791072.2022.2044096.

[49] S. Dodd et al., "Psilocybine in de neuropsychiatrie: een overzicht van de farmacologie, veiligheid en werkzaamheid," CNS Spectr., vol. 28, no. 4, pp. 416-426, aug. 2023, doi: 10.1017/S1092852922000888.

[50] P. Sharma et al., "Psilocybine geschiedenis, actie en reactie: A narrative clinical review," J. Psychopharmacol. (Oxf.), vol. 37, no. 9, pp. 849-865, Sep. 2023, doi: 10.1177/02698811231190858.

[51] D. Kaminski en J.P. Reinert, "De verdraagbaarheid en veiligheid van psilocybine bij psychiatrische aandoeningen en middelenafhankelijkheid: A Systematic Review," Ann. Pharmacother., p. 10600280231205645, okt. 2023, doi: 10.1177/10600280231205645.

[52] D. B. Goel en S. Zilate, "Potentiële therapeutische effecten van psilocybine: A Systematic Review," Cureus, vol. 14, no. 10, p. e30214, doi: 10.7759/cureus.30214.

[53] J. van Amsterdam en W. van den Brink, "The therapeutic potential of psilocybin: a systematic review," Expert Opin. Drug Saf., vol. 21, no. 6, pp. 833-840, jun. 2022, doi: 10.1080/14740338.2022.2047929.

[54] S. Shnayder, R. Ameli, N. Sinaii, A. Berger, en M. Agrawal, "Psilocybine-ondersteunde therapie verbetert psychosociaal-spiritueel welzijn bij kankerpatiënten," J. Affect. Disord., vol. 323, pp. 592-597, feb. 2023, doi: 10.1016/j.jad.2022.11.046.

[55] K. M. Baker, C. M. Ulrich en S. H. Meghani, "An Integrative Review of Measures of Spirituality in Experimental Studies of Psilocybin in Serious Illness Populations," Am. J. Hosp. Palliat. Med., vol. 40, no. 11, pp. 1261-1270, nov. 2023, doi: 10.1177/10499091221147700.

[56] E. Whinkin, M. Opalka, C. Watters, A. Jaffe en S. Aggarwal, "Psilocybine in de palliatieve zorg: An Update," Curr. Geriatr. Rep., vol. 12, no. 2, pp. 50-59, jun. 2023, doi: 10.1007/s13670-023-00383-7.

[57] R. Nardou e.a., "Psychedelica heropenen de sociale beloningsleer kritieke periode," Nature, vol. 618, no. 7966, Art. no. 7966, Jun. 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06204-3.

 

Wie ken je die geïnteresseerd zou zijn in deze post?
Deel via
Abonneer je op de nieuwsbrief voor inzichten
Hooguit eens per 2 weken.
Gloeilamp die de inzichten van de blog weergeeft
Gloeilamp die de inzichten van de blog weergeeft

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis.

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute